Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1216140-004
13
0
Mogiła otoczona jest ogrodzeniem z betonowych słupów o podstawie ośmiobocznej, zakończonych ostrosłupami, połączonymi pierwotnie żelaznym łańcuchem. Na wprost wejścia u wezgłowia mogiły znajduje się pomnik w formie postumentu, zwieńczonego betonową bryłą z profilowanym na licu krzyżem lotaryńskim. Pochowano tu 13 nieznanych z nazwiska żołnierzy z armii rosyjskiej, poległych 20 listopada 1914 r.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu V, GW 36, s. 297.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Westgalizischen Heldengräber aus den Jahren des Weltkrieges 1914-1915, Wien 1918, reprint: Tarnów 1993, s. 314-315.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914–1915, przeł. J. Sznytka, Tarnów 1993, s. 314-315.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918): wykazy poległych i zmarłych pochowanych na 400 cmentarzach wojskowych w Galicji Zachodniej, T. 3, Tarnów 2005, s. 83.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej 1914-1918, Warszawa 1995, s. 317.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojenne z I wojny światowej na ziemi tarnowskiej, Krosno 2006, s. 322-323.
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik, T. 3, Pruszków 1998, s. 54.
Имя фамилия звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) Количество
Русская армия 13