Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1263010-001
104
20
Cmentarz założony jest na planie prostokąta i ogrodzony od strony północno-zachodniej – pełnym murem kamiennym, z pozostałych stron – krótkimi odcinkami muru, połączonymi płotem z metalowych prętów. Wejście znajdujące się od strony południowo-wschodniej i zamykane jest dwuskrzydłową furtką z metalowych prętów.
Główny element stanowi pomnik z kamiennych bloków usytuowany na wprost wejścia w linii północno-zachodniego ogrodzenia. Na frontowej ścianie pomnika znajduje się wyrzeźbiony krzyż lotaryński. Groby rozmieszczone są w rzędach po obu stronach głównej alejki łączącej wejście z pomnikiem. Jedna z mogił zbiorowych usytuowana jest przed pomnikiem. Na grobach znajdują się nagrobki w formie betonowych steli zwieńczonych żeliwnymi, ażurowymi krzyżami lotaryńskimi. Na stelach umieszczone są owalne, emaliowane tabliczki z informacjami o pochowanych.

Pochowano tu 104 żołnierzy z armii rosyjskiej poległych lub zmarłych w okresie I wojny światowej. Znane są nazwiska 20 pochowanych.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu V, sygn. GW 52.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914–1915, przeł. J. Sznytka, Tarnów 1993, s. 262.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918): Wykaz poległych i zmarłych pochowanych na 400 cmentarzach wojskowych w Galicji Zachodniej, T. 2, Tarnów 2002, s. 268-269.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej 1914-1918, Warszawa 1995, s. 268.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojenne z I wojny światowej na ziemi tarnowskiej, Krosno 2006, s. 36.
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik, T. 2., Pruszków 1997, s. 98-99.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
SCHRIBELLY IGNAZ INFANTERIST Русская армия
MAZUR SIMON INFANTERIST Русская армия
MARTINOW GABRIEL GEFREITER Русская армия
CHAMITDULIN GIMATULLA INFANTERIST Русская армия
DEMIANTSCHUK ANDREJ INFANTERIST Русская армия
UTKIN ANDREJ INFANTERIST Русская армия
ASARIN IWAN INFANTERIST Русская армия
MURASCHEF NIKOLAI INFANTERIST Русская армия
PONOMARTSCHUK CHARITON INFANTERIST Русская армия
HRINEWECKI ROMAN INFANTERIST Русская армия
SOBLEW TICHON INFANTERIST Русская армия
SOLOTIK IWAN ZUGSFÜHRER Русская армия
KOSSOWSKI JOSEF KORPORAL Русская армия
SCHUKRIK GREGORI INFANTERIST Русская армия
TSCHALENKO DIOMIL FÄHNRICH Русская армия
ULTAROWIC JULIAN GEFREITER Русская армия
SAPITON DANIEL INFANTERIST Русская армия
SAMKOWA ARTEMIR INFANTERIST Русская армия
PITSCHELNIKOW VIKTOR INFANTERIST Русская армия
KOMANOW OFFIZIER Русская армия
Имя фамилия звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) Количество
Русская армия 84