Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1263010-002
1618
1022
Cmentarz założony jest na planie prostokąta i ogrodzony kamiennymi oraz betonowymi słupami, połączonymi parami metalowych poręczy. Wejście znajduje się od strony południowej. Ujęte jest w zwieńczone kulami, masywne kamienne słupy z krótkimi odcinkami muru, i zamykane dwuskrzydłowymi wrotami z metalowych ram. Główny element cmentarza stanowi nieukończone założenie pomnikowe w linii północnego ogrodzenia z wysokim, betonowym krzyżem z metalowymi dekoracjami. Obszar cmentarza podzielony jest na cztery kwatery. Kompozycję cmentarza uzupełniają drzewa posadzone wzdłuż alejek oraz ogrodzenia drzewa.

Na cmentarzu znajdują się nagrobki w formie:
– betonowych stel, zwieńczonych krzyżami łacińskimi lub lotaryńskimi z metalowych prętów,
– betonowych stel, zwieńczonych żeliwnymi krzyżami maltańskimi z motywem wieńca laurowego,
– zakończonych czterospadowo kamienno-betonowych postumentów.

Na betonowych stelach umieszczone są prostokątne tablice z informacjami o pochowanych. We wnękach kamienno-betonowych postumentów wmurowane są metalowe tablice z informacjami pochowanych.

W okresie I wojny światowej pochowano w okresie I wojny światowej i lat 1918-1922 pochowano 1618 żołnierzy poległych lub zmarłych z ran i chorób, w tym żołnierzy armii austro-węgierskiej, armii rosyjskiej z okresu I wojny światowej, internowanych z korpusu generała Bredowa, Wojska Polskiego, armii włoskiej, armii serbskiej, armii ukraińskiej. Na fotografiach z Narodowego Archiwum Cyfrowego (sygn. 2-4419, 2-4420) widoczny jest ponadto grób żołnierza niemieckiego z września 1939 r.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu V, sygn. GW 51.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914–1915, przeł. J. Sznytka, Tarnów 1993, s. 268.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918): Wykaz poległych i zmarłych pochowanych na 400 cmentarzach wojskowych w Galicji Zachodniej, T. 2, Tarnów 2002, s. 270-285.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej 1914-1918, Warszawa 1995, s. 268-269.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojenne z I wojny światowej na ziemi tarnowskiej, Krosno 2006, s. 38-41.
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik, T. 2., Pruszków 1997, s. 99-101.
  • Narodowe Archiwum Cyfrowe (zdjęcia sygn. 2-4419, 2-4420, dostęp 4 lipca 2013 r.).
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
NEYMECZ ANTON KORPORAL Австро-венгерская армия
PFLEGER EUGEN SCHÜTZE Австро-венгерская армия
MÁRTON AMBROS ZUGSFÜHRER Австро-венгерская армия
DMYTRYSZYN FILIP KORPORAL Австро-венгерская армия
KUNC JOSEF INFANTERIST Австро-венгерская армия
BÖDI FERENC ZUGSFÜHRER Австро-венгерская армия
HANYO GYÖRGY ZUGSFÜHRER Австро-венгерская армия
MÜLLER JOSEF ERSATZ RESERVIST-INFANTERIST Австро-венгерская армия
WANZEK GEORG UNTEROFFIZIER Немецкая армия
JAKUBEC RUDOLF LANDSTURMMANN PIONIER Австро-венгерская армия
KONOPADA NIKOLAI KORPORAL TITULAR ZUGSFÜHRER Австро-венгерская армия
STELMACH ANTON INFANTERIST Австро-венгерская армия
ABERGER ANDRÁS INFANTERIST Австро-венгерская армия
KIS JOSEF KORPORAL Австро-венгерская армия
TÖPPER GUSTAV KORPORAL TITULAR ZUGSFÜHRER Австро-венгерская армия
KNOST KARL UNTEROFFIZIER Немецкая армия
KOPERA JOHANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
PLESZCZYŃSKI FRANZ JÄGER Австро-венгерская армия
LÜTTGE ERICH VIZEFELDWEBEL Немецкая армия
WISCHE PAUL INFANTERIST Немецкая армия
CWIERTKA ANDREAS INFANTERIST Австро-венгерская армия
WEINBERGER MAINN KORPORAL Австро-венгерская армия
KOPETZKY JOHANN KORPORAL Австро-венгерская армия
BORMAN ERNST GEFREITER Немецкая армия
SZABÓ ISTVÁN LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
SASSE THEODOR LEUTNANT Немецкая армия
STEIN HERMANN UNTEROFFIZIER Немецкая армия
STRÖTER HEINRICH JOHANN ERSATZ RESERVIST Немецкая армия
PETERMANN JAKOB INFANTERIST Австро-венгерская армия
BECKERS WILHELM TAMBOUR Немецкая армия
KREUTZBERGER FRIEDRICH ERSATZ RESERVIST Немецкая армия
ŠVERMA WENZEL JÄGER Австро-венгерская армия
PISSONI ADRIANO JÄGER Австро-венгерская армия
SEIWALDSTÄTTER ANDREAS JÄGER Австро-венгерская армия
ZABL JOHANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
FARMANEK FRANZ JÄGER Австро-венгерская армия
EUGEL WALTER JOSEF Австро-венгерская армия
SEVEN ROBERT Австро-венгерская армия
BROSZIO [BROSCIO] ERNST UNTEROFFIZIER Немецкая армия
HOFFRATH WILHELM ERSATZ RESERVIST Немецкая армия
HEREL JOSEF JÄGER Австро-венгерская армия
SVOBODA ANTON PATROUILLENFÜHRER Австро-венгерская армия
MEISTER INFANTERIST Австро-венгерская армия
GSCHAIDER KASPAR JÄGER Австро-венгерская армия
GEIBEL JOHANNES JÄGER Немецкая армия
BRANDEJSKY VINZENZ INFANTERIST Австро-венгерская армия
TIPPELT ALOIS JÄGER Австро-венгерская армия
VYČITAL JOJANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
KEMMET JAKOB KARL MUSKETIER Немецкая армия
ROTTEK VINZENZ GEFREITER Австро-венгерская армия
CHLÁDEK JAROSLAUS INFANTERIST Австро-венгерская армия
BAUER KARL EINJÄHRIGER FREIWILLIGER UNTERJÄGER Австро-венгерская армия
GRAUMANN RUDOLF Австро-венгерская армия
DOBES FRANZ INFANTERIST Австро-венгерская армия
VERHAREN HEINRICH GEFREITER Немецкая армия
LEIVERMANN JOHANN RESERVIST MUSKETIER Немецкая армия
PEICHEL ANTON INFANTERIST Австро-венгерская армия
KEMENES PETER INFANTERIST Австро-венгерская армия
SIEFF ERNESTO INFANTERIST Австро-венгерская армия
BRUGOS GEORG HUSAR Австро-венгерская армия
PÉRATHONER ANTON JÄGER Австро-венгерская армия
SZÖVÉRFI MICHAEL INFANTERIST Австро-венгерская армия
HÖNERLAGE HEINRICH RESERVIST MUSKETIER Немецкая армия
BALÁU GREGOR GEFREITER Австро-венгерская армия
GALLMETRER JOHANN JÄGER Австро-венгерская армия
FÜGNER KARL MUSKETIER Австро-венгерская армия
FORTRIEDE WILHELM FÜSILIER Австро-венгерская армия
PULDA JOHANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
FÜHRICH HEINRICH JÄGER Австро-венгерская армия
JISCH ANDREAS HONVED Австро-венгерская армия
SCHARM HEINRICH GEFREITER Австро-венгерская армия
SCHLAGER JOSEF ZUGSFÜHRER Австро-венгерская армия
SZTOJKA THEODOR INFANTERIST Австро-венгерская армия
LANG ALOIS JÄGER Австро-венгерская армия
KENDL FRANZ JÄGER Австро-венгерская армия
RÉHA STANISL[AUS] INFANTERIST Австро-венгерская армия
STADLER FLORIAN JÄGER Австро-венгерская армия
SOTTOPIETRA GUIGI JÄGER Австро-венгерская армия
SZTANKA WASIL INFANTERIST Австро-венгерская армия
BECKER EWALD UNTEROFFIZIER Немецкая армия
TAKÁCZ LAJOS HONVED Австро-венгерская армия
RIERNOSL JOHANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
FIRST SAMUEL JÄGER Австро-венгерская армия
KAUP CHRISTIAN WEHRMANN Немецкая армия
BRIX HEINRICH INFANTERIST Австро-венгерская армия
FLATZ JOHANN PETER JÄGER Австро-венгерская армия
BRÜGGE GEORG RESERVIST Немецкая армия
SCHLEICHL KARL GEFREITER Австро-венгерская армия
GROHER RUDOLF INFANTERIST Австро-венгерская армия
GABRIELLI ERMANDO PATROUILLENFÜHRER Австро-венгерская армия
CZIKAŃSKI JAN CIVIL Австро-венгерская армия
RAMSCHNER MICHAEL INFANTERIST Австро-венгерская армия
KOCZERHAN NIKITA INFANTERIST Австро-венгерская армия
ELLERMEIER KARL MUSKETIER Немецкая армия
LONER EMANUEL PATROUILLENFÜHRER Австро-венгерская армия
KULCSÁR ANDREAS INFANTERIST Австро-венгерская армия
MORANDI GIOCHINO JÄGER Австро-венгерская армия
BUSIN ANDRÁ JÄGER Австро-венгерская армия
ALBERTI STEFAN PATROUILLENFÜHRER Австро-венгерская армия
BEINHOFNER AMBROS HONVED Австро-венгерская армия
CSERGÓ GERGELY INFANTERIST Австро-венгерская армия
PTÁČEK IGNATZ INFANTERIST Австро-венгерская армия
STUEFER JAKOB PATROUILLENFÜHRER Австро-венгерская армия
HORVATH HERBERT HONVED Австро-венгерская армия
HUBŠIL LUDWIG INFANTERIST Австро-венгерская армия
HAIDINGER JOSEF JÄGER Австро-венгерская армия
LINDENBAUM BERNHARD JOHANN JÄGER Немецкая армия
MIFKOWIES JOSEF INFANTERIST Австро-венгерская армия
SZÖCS MIKLÓS INFANTERIST Австро-венгерская армия
SUCIN MICHAEL INFANTERIST Австро-венгерская армия
AXMANN JOHANN GEFREITER Австро-венгерская армия
KITTELMANN OTTO INFANTERIST Немецкая армия
WESZEK MIKLÓS INFANTERIST Австро-венгерская армия
KÖKENY GÉZA SCHÜTZE Австро-венгерская армия
GÖRKA ADALBERT INFANTERIST Австро-венгерская армия
CIECIEREGA LADISLAUS LEUTNANT Австро-венгерская армия
STRACKE EDUARD INFANTERIST Австро-венгерская армия
KALOUS EDUARD INFANTERIST Австро-венгерская армия
LANG JOSEF MUSKETIER Немецкая армия
LUTICSAU KARL HONVED Австро-венгерская армия
THEUERKAUF WERNER GEFREITER Немецкая армия
SCHUSTERITZ ALEXANDER JÄGER Австро-венгерская армия
WIESER JOHANN JÄGER Австро-венгерская армия
KERN FERDINAND INFANTERIST Австро-венгерская армия
STELMACH WASIL INFANTERIST Австро-венгерская армия
CZATSKA JÁNOS INFANTERIST Австро-венгерская армия
SZEREMETA NIKOLAI VORSPANN Австро-венгерская армия
KOTRBA FERDINAND LANDSTURMMANN PIONIER Австро-венгерская армия
ČERVENKA BOHUMIL INFANTERIST Австро-венгерская армия
SZFERKOCS GYÖRGY INFANTERIST Австро-венгерская армия
LYSAK JOHANN SCHÜTZE Австро-венгерская армия
KUNZ FRANZ KARL SCHÜTZE Австро-венгерская армия
ZAPLETAL JOSEF INFANTERIST Австро-венгерская армия
TICHY FRANZ INFANTERIST Австро-венгерская армия
HUSLIK VIKTOR INFANTERIST Австро-венгерская армия
GÓRNY JAN INFANTERIST Австро-венгерская армия
SIGUT FRANZ INFANTERIST Австро-венгерская армия
GUMINIUK JAN SCHÜTZE Австро-венгерская армия
SUCHANEK VÁCLAV INFANTERIST Австро-венгерская армия
GATTERMANN EMIL MUSKETIER Немецкая армия
RESCHERT WILHELM MUSKETIER Немецкая армия
SINKOVICS JÁNOS HONVED Австро-венгерская армия
PROKOP ANDREÁS HONVED Австро-венгерская армия
STANKOWSKI JAN CIVIL Австро-венгерская армия
LASKAWSKI PETER SCHÜTZE Австро-венгерская армия
PÖLTEL JOSEF HONVED Австро-венгерская армия
DOBROVOLSKY FRANZ CIVIL ARBEITER Австро-венгерская армия
BARGIET FRANZ INFANTERIST Австро-венгерская армия
MÜLLER ALFRED MUSKETIER Немецкая армия
KATARINIUK ILIA INFANTERIST Австро-венгерская армия
GRÖSCHEL WALTER ERSATZ RESERVIST Немецкая армия
LÖRINCZ ANTON INFANTERIST Австро-венгерская армия
KURYI MICHAEL GEFREITER Австро-венгерская армия
ZIĘBA STANISLAUS CIVIL Австро-венгерская армия
DZIAMBO NIKOLAUS INFANTERIST Австро-венгерская армия
KNECHT RUDOLF INFANTERIST Австро-венгерская армия
KONIECZNY FRANZ INFANTERIST Австро-венгерская армия
KYPTA KARL INFANTERIST Австро-венгерская армия
GÜNZEL ADOLF SCHÜTZE Австро-венгерская армия
KLIMA KARL RECHNUNGSUNTEROFFIZIER I KI. Австро-венгерская армия
BISKUP JOSEF INFANTERIST Австро-венгерская армия
KOSZCZ JÁNOS HONVED Австро-венгерская армия
WIESE HANS MUSKETIER Немецкая армия
ONDICSKO JÁNOS HONVED Австро-венгерская армия
SCHREIBER JOSEF GEFREITER Австро-венгерская армия
PRÖBSTL ALOIS INFANTERIST Немецкая армия
SEIBT KARL SCHÜTZE Австро-венгерская армия
VAUKAT FRANZ INFANTERIST Австро-венгерская армия
CISAR FRANZ GEFREITER Австро-венгерская армия
BOLDIZSÁR PETER HONVED Австро-венгерская армия
LÖRINCZ JÁNOS HONVED Австро-венгерская армия
BADIC NIKOLA INFANTERIST Австро-венгерская армия
WAHLIK ADOLF INFANTERIST Австро-венгерская армия
WEHNER ADALBERT SCHÜTZE Австро-венгерская армия
HUTTER HEINRICH SCHÜTZE Австро-венгерская армия
ODER II FRANZ PIONIER Австро-венгерская армия
LIPTAK JÁNOS INFANTERIST Австро-венгерская армия
KISFALUSI LÁSZLÓ HONVED Австро-венгерская армия
KÁZMÉR BERNARD HONVED Австро-венгерская армия
BORYSŁAWSKI SIMON INFANTERIST Австро-венгерская армия
PETROVICZ IGNATZ HONVED Австро-венгерская армия
DORENKAMP BERNARD ERSATZ RESERVIST Немецкая армия
JACHIMIEC IWAN CIVIL Австро-венгерская армия
KNOPP JOHANN SCHÜTZE Австро-венгерская армия
MEGYVEGY JOHANN HONVED Австро-венгерская армия
SCHUSTER LEOPOLD AUTO SOLDAT Австро-венгерская армия
KOPECKY VÁCLAV INFANTERIST Австро-венгерская армия
HARCZA THOMAS INFANTERIST Австро-венгерская армия
GRETLER JOHANN JÄGER Австро-венгерская армия
PALUCH GYÖRGY HONVED Австро-венгерская армия
MATLEAK THEODOR INFANTERIST Австро-венгерская армия
SCHWAB KARL INFANTERIST Австро-венгерская армия
KÜNZL JOSEF SCHÜTZE Австро-венгерская армия
KRÖLL WILHELM MUSKETIER Немецкая армия
GUDZYK SEMKO ULAN Австро-венгерская армия
ERNST BERNHARD KRIEGSFREIWILLIGER Немецкая армия
RUTENBECK ALBERT MUSKETIER Немецкая армия
BANKA ISTVÁN HONVED Австро-венгерская армия
WACEK JOSEF INFANTERIST Австро-венгерская армия
DROBNIČEK ANTON SCHÜTZE Австро-венгерская армия
TCIŃ ADAM LANDSTURMMANN JÄGER Австро-венгерская армия
SCHORN ANTON INFANTERIST Австро-венгерская армия
DVOŘAČEK WILHELM INFANTERIST Австро-венгерская армия
RASENZURIG KARL INFANTERIST Австро-венгерская армия
MAGUSIAK SILVESTER KORPORAL Австро-венгерская армия
RUMESHOFER JOHANN JÄGER Австро-венгерская армия
LEOPOLD GOTTLIEB INFANTERIST Австро-венгерская армия
FROHNENBERG PETER GEFREITER Немецкая армия
BRAICZ JÁNOS INFANTERIST Австро-венгерская армия
SOLAK BADARIĆ INFANTERIST Австро-венгерская армия
VAŠEK JOHANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
BACZYŃSKI PAUL INFANTERIST Австро-венгерская армия
OBERRADLER KARL GEFREITER Австро-венгерская армия
BERECZKI DAMAKES ? INFANTERIST Австро-венгерская армия
BRAND FRANZ SCHÜTZE Австро-венгерская армия
CIGLAR FRANZ INFANTERIST Австро-венгерская армия
PIECH ANDREAS ULAN Австро-венгерская армия
ŽAŽAR STEFAN ULAN Австро-венгерская армия
ZAJIC JOHANN SAPPEUR Австро-венгерская армия
KLINGER JOHANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
WALDL JOSEF GEFREITER Австро-венгерская армия
TANDLER JOSEF EISENB.KOND. Австро-венгерская армия
TAKÁCS ANTON SCHÜTZE Австро-венгерская армия
KÜHLWEIN GEORG MUSKETIER Немецкая армия
BERNATSKY JOSEF INFANTERIST Австро-венгерская армия
MATKUN IWAN ULAN Австро-венгерская армия
BOGNER JOSEF KANONIER Австро-венгерская армия
HARTMANN JOSEF INFANTERIST Австро-венгерская армия
RULF JOSEF SCHÜTZE Австро-венгерская армия
GRÜNWALD JOHANN JÄGER Австро-венгерская армия
PRIBIS JOHANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
CSIBI SÁNDOR INFANTERIST Австро-венгерская армия
BUNČIČ IWAN JÄGER Австро-венгерская армия
DOMKOS ISTVÁN HONVED Австро-венгерская армия
ONJIKAS PETER INFANTERIST Австро-венгерская армия
HÄNDELER WALTER MUSKETIER Немецкая армия
HRDI ANDRÁS HONVED Австро-венгерская армия
MÜTZENTAT HEINRICH KANONIER Немецкая армия
SCHNIBITZ ERNST WILHELM TRAINSOLDAT Немецкая армия
VYSLONZIL FRANZ INFANTERIST Австро-венгерская армия
HLADIK WASYL INFANTERIST Австро-венгерская армия
ARNALCHEF FILIP CIVIL Австро-венгерская армия
KŘIŽEK JOSEF INFANTERIST Австро-венгерская армия
PROSS JOSEF GEFREITER Австро-венгерская армия
ENDL WILHELM EINJÄHRIGER FREIWILLIGER ZUGSFÜHRER Австро-венгерская армия
OSIOWSKI MARYAN SCHÜTZE Австро-венгерская армия
MAYER FRANZ INFANTERIST Австро-венгерская армия
HRACHOVEC WENZEL INFANTERIST Австро-венгерская армия
WOLF MARTIN INFANTERIST Австро-венгерская армия
THEINER RUDOLF SCHÜTZE Австро-венгерская армия
JANISEK FRANZ HONVED Австро-венгерская армия
BOBAK JOHANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
KREUMAIER ANTON SCHÜTZE Австро-венгерская армия
VARGA KÁROLY INFANTERIST Австро-венгерская армия
KLUZ IGNATZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
PIEDE GUSTAV HERMANN LANDSTURMMANN Немецкая армия
KASTENHOFER JOHANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
KERESZTES JÁNOS EINJÄHRIGER FREIWILLIGER KORPORAL Австро-венгерская армия
BITZ IGNATZ INFANTERIST Австро-венгерская армия
TAKACS JOSEF TRAINSOLDAT Австро-венгерская армия
MATYKIEWICZ STANISL[AUS] INFANTERIST Австро-венгерская армия
NIEMIEC JOHANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
HROCH JOHANN WENZEL R. GEFREITER Австро-венгерская армия
PATYLA WOJCIECH JÄGER Австро-венгерская армия
BAUMGART JOSEF Австро-венгерская армия
KOTSCHAR JOSEF INFANTERIST Австро-венгерская армия
ZELEK ADALBERT INFANTERIST Австро-венгерская армия
SZOŁDRA PAUL INFANTERIST Австро-венгерская армия
PROCHAL JAKOB INFANTERIST Австро-венгерская армия
HAJDU IMRE GEFREITER TITULAR KORPORAL Австро-венгерская армия
MACZIEJCZYK WOJCIECH CIVIL KUTSCHER Австро-венгерская армия
STYPUŁA SZCZEPAN INFANTERIST Австро-венгерская армия
ZIETKO LADISLAUS INFANTERIST Австро-венгерская армия
KLUMASTOWSKI ALB[IN] Австро-венгерская армия
SEMBRATOWICZ STEFAN INFANTERIST Австро-венгерская армия
BILEK JAROSLAUS SAPPEUR Австро-венгерская армия
ARTNER HEINRICH INFANTERIST Австро-венгерская армия
KOLODZIEJ JOHANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
SMOLEŃ STANISL[AUS] INFANTERIST Австро-венгерская армия
SZEBESOWICZ VASIL INFANTERIST Австро-венгерская армия
BÖRNER FRIEDRICH ERSATZ RESERVIST MUSKETIER Немецкая армия
BROŽEK JOHANN CIVIL Австро-венгерская армия
NIEMIEC FRANZ ZUGSFÜHRER TITULAR FELDWEBEL Австро-венгерская армия
DUDA FRANZ INFANTERIST Австро-венгерская армия
SZANTO JULIUS HONVED Австро-венгерская армия
PALA PAUL INFANTERIST Австро-венгерская армия
RADZIK KARL INFANTERIST Австро-венгерская армия
FRANASOWICZ JOHANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
OPOKA JOHANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
LUBERDA THOMAS INFANTERIST Австро-венгерская армия
JEWULA FRANZ INFANTERIST Австро-венгерская армия
RUŠNIAK FRANZ INFANTERIST Австро-венгерская армия
BUKOWSKY KAZ[IMIR] INFANTERIST Австро-венгерская армия
RADOMSKI MATT[IAS] INFANTERIST Австро-венгерская армия
SROKA JOHANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
KLIMEK MICHAEL INFANTERIST Австро-венгерская армия
BLACH JOSEF INFANTERIST Австро-венгерская армия
KAMIŃSKI JAN PIONIER Австро-венгерская армия
FAROSZ STANISLAUS LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
DRUPAŁA JAKOB DRAGON Австро-венгерская армия
PROCHURSKI JULIAN ULAN Австро-венгерская армия
GELA RICHARD LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
WNĘK LUDWIG LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
CZERKIEWICZ STANISLAUS INFANTERIST Австро-венгерская армия
MARYSZAK ONUFRIJ SAPPEUR Австро-венгерская армия
DOSOUDIL ANTON INFANTERIST Австро-венгерская армия
MATRAS ADALBERT SCHÜTZE Австро-венгерская армия
PIĄTEK PAUL INFANTERIST Австро-венгерская армия
GNIADEK ANTON INFANTERIST Австро-венгерская армия
PIELA SIMON INFANTERIST Австро-венгерская армия
VISINTIN MARIANO INFANTERIST Австро-венгерская армия
URBAŃSKI PAUL LANSTURMMANN SCHÜTZE Австро-венгерская армия
SCHWARZ JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
WOJNA MICHAEL LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
GRUCA LORENZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
KRZYSZTÓW JOHANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
ARNOLD KARL MUSKETIER Немецкая армия
ROTER EDUARD INFANTERIST Австро-венгерская армия
BLAGA GEORG INFANTERIST Австро-венгерская армия
WŁODARCZYK LADISLAUS INFANTERIST Австро-венгерская армия
KOZIOŁ JOSEF INFANTERIST Австро-венгерская армия
CZUBA JOHANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
BIEL BENEDYKT LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
BŘEZINA JOSEF EINJÄHRIGER FREIWILLIGER KORPORAL Австро-венгерская армия
ORSZULA MICHAEL LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
MAASEN PETER MUSKETIER Немецкая армия
BOROWICZ STANISL[AUS] LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
MILETICZ ANTON INFANTERIST Австро-венгерская армия
WAJDA VINZENZ INFANTERIST Австро-венгерская армия
SZLACHCIC JOSEF INFANTERIST Австро-венгерская армия
WYSPAŃSKI MICHAEL Австро-венгерская армия
KUNIGA STANISLAUS INFANTERIST Австро-венгерская армия
BODURKA ADALBERT LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
NOVICKY THEOPHIL INFANTERIST Австро-венгерская армия
HAUSCHKA GUSTAV INFANTERIST Австро-венгерская армия
GÓRCZAN JOSEF LANSTURMMANN SCHÜTZE Австро-венгерская армия
KACZÓWKA JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
BREČEVIČ JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
VRÁNA JOSEF LANDSTURMMANN KANONIER Австро-венгерская армия
GAWLIK STANISL[AUS] INFANTERIST Австро-венгерская армия
FRANZEL ANTON INFANTERIST Австро-венгерская армия
BEM ADALBERT INFANTERIST Австро-венгерская армия
TOBIASZ LADISLAUS INFANTERIST Австро-венгерская армия
LAVRINS JOHANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
MOSKWA JOHANN SCHÜTZE Австро-венгерская армия
OLEKSIAK NIKOLAUS INFANTERIST Австро-венгерская армия
NIEŚLAŃCZYK JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
CHACKO WASYL LANSTURMMANN SCHÜTZE Австро-венгерская армия
NAGI THOMAS LANSTURMMANN SCHÜTZE Австро-венгерская армия
HÖFER ROBERT LANDSTURMMANN INFANTERIST Немецкая армия
JACHINIAK ADALBERT LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
MELEK LEON INFANTERIST Австро-венгерская армия
BAMPOLA JOSEF INFANTERIST Австро-венгерская армия
SCHUBERT ALOIS TRAINSOLDAT Австро-венгерская армия
TOMASZCZUK DEMETER INFANTERIST Австро-венгерская армия
WANCZYK PETER INFANTERIST Австро-венгерская армия
KALENCZUK JAKOB INFANTERIST Австро-венгерская армия
BRANNY JOHANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
PTAK ADAM LANSTURMMANN SCHÜTZE Австро-венгерская армия
CZAJKOWSKI LUKAS LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
DĄBROWSKI JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
OSTROWSKI STANISL[AUS] LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
MICHURA MICHAEL LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
DANIEL JAKOB INFANTERIST Австро-венгерская армия
HORKAY JOSEF INFANTERIST Австро-венгерская армия
MUCHA MARTIN CIVIL KUTSCHER Австро-венгерская армия
SZCZEPANEK ANDREAS INFANTERIST Австро-венгерская армия
OBROWNIAK ALEXI INFANTERIST Австро-венгерская армия
HERCZYK ANDREAS INFANTERIST Австро-венгерская армия
DURKOT NIKOLAUS INFANTERIST Австро-венгерская армия
SOLECKI JOSEF GEFREITER Австро-венгерская армия
DZWINCZUK JAKOB LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
ŁĄTKA JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
FINK ANTON SAPPEUR Австро-венгерская армия
KOZIENSKI MICHAEL LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
WINTER WENZEL INFANTERIST Австро-венгерская армия
DECAMINADO ALBIN JÄGER Австро-венгерская армия
SCHROLLER ROBERT INFANTERIST Австро-венгерская армия
GRUNDIG ANTON SCHÜTZE Австро-венгерская армия
PECZAR JOSEF FELDWEBEL Австро-венгерская армия
ZAPOROWSKI STANISLAUS INFANTERIST Австро-венгерская армия
ORLAK LADISLAUS KANONIER Австро-венгерская армия
ZAJĄC JOSEF LANDSTURMMANN BEZIRKSARBEITER Австро-венгерская армия
PTOJEK JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
MOTYKA JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
KRÓLCZYK FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
WÓJCIKIEWICZ JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
JEKOT JOHANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
ZACHWIEJA MARIAN INFANTERIST Австро-венгерская армия
KRÓL MICHAEL INFANTERIST Австро-венгерская армия
REWAK THEODOR INFANTERIST Австро-венгерская армия
KIPIEL ADALBERT INFANTERIST Австро-венгерская армия
MYSZA JOHANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
KREMSER RUDOLF GEFREITER Австро-венгерская армия
DYNOWSKI STANISLAUS INFANTERIST Австро-венгерская армия
BĄK ADALBERT LANSTURMMANN SCHÜTZE Австро-венгерская армия
KENDRA JOSEF INFANTERIST Австро-венгерская армия
PUK JOHANN LANSTURMMANN SCHÜTZE Австро-венгерская армия
NAWIEŚNIAK ALEXANDER LANDSTURMMAN INFANTERIST Австро-венгерская армия
HODOS LÁSZLÓ JÁNOS INFANTERIST Австро-венгерская армия
KALIŚ CYRILL INFANTERIST Австро-венгерская армия
GREMBLOWSKI MICHAEL INFANTERIST Австро-венгерская армия
KOZIOŁ JOSEF INFANTERIST Австро-венгерская армия
TWARDOK THOMAS INFANTERIST Австро-венгерская армия
SKUHRA ALEXANDER KORPORAL Австро-венгерская армия
DUDKA WASYL SCHÜTZE Австро-венгерская армия
PASIERL BLASIUS INFANTERIST Австро-венгерская армия
KOZIOŁ ANTON LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
RACHMACIEJ STANISL[AUS] LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
BABIUK WASIL LANSTURMMANN SAPPEUR Австро-венгерская армия
KRAL EMIL SANITÄTSSOLDAT Австро-венгерская армия
STEFAŃSKI ALEXANDER SAPPEUR Австро-венгерская армия
OLESZNY JOSEF INFANTERIST Австро-венгерская армия
SMOLEŃSKI MICHAEL INFANTERIST Австро-венгерская армия
RASCHOWSKI JOSEF DRAGON Австро-венгерская армия
BLOŃSKI JOSEF KANONIER Австро-венгерская армия
TRANOWSKI WLADISLAUS INFANTERIST Австро-венгерская армия
WOROSZCZUK WASIL ULAN Австро-венгерская армия
LIGNARSKI PETER LANSTURMMANN SCHÜTZE Австро-венгерская армия
WATAMAN THEODOR KANONIER Австро-венгерская армия
OŁTARZEWSKI VINZENZ ADAM ZUGSFÜHRER TITULAR FELDWEBEL Австро-венгерская армия
CHALUS PETER LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
POLUSZAK JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
ZAWADA ANTON INFANTERIST Австро-венгерская армия
BABRAJ JĘDRZEJ INFANTERIST Австро-венгерская армия
WACLAWSKI KAZIMIR INFANTERIST Австро-венгерская армия
BEZKOROWAJNY DEMETER SCHÜTZE Австро-венгерская армия
ŻABA JOHANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
KOWACZ MICHAEL INFANTERIST Австро-венгерская армия
KRZECZULAK NIKOLAI INFANTERIST Австро-венгерская армия
VYDRA GOTTLIEB INFANTERIST Австро-венгерская армия
SZCZYGIEŁEK MICHAEL LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
SZCZERBA FRZ ? LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
KAWIK ADALBERT LANDSTURMMANN SCHÜTZE Австро-венгерская армия
BARBA ANTON DRAGON Австро-венгерская армия
MOTNÁR MICHAEL INFANTERIST Австро-венгерская армия
KRIŠKA JOSEF HONVED Австро-венгерская армия
SALACIAK KLEMENT INFANTERIST Австро-венгерская армия
BOJCZUK PETER DRAGON Австро-венгерская армия
CHOMEN CHRISKO DRAGON Австро-венгерская армия
GOTTSTEIN FRANZ KORPORAL Австро-венгерская армия
JECZISI NIKOLAUS INFANTERIST Австро-венгерская армия
KACZKA JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
ŽELEK JOSEF INFANTERIST Австро-венгерская армия
FILIP JOSEF LANSTURMMANN SCHÜTZE Австро-венгерская армия
KOCEK JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
GRYGIEL GUSTAV LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
RYBARSKI JOSEF INFANTERIST Австро-венгерская армия
WOWTE JACKO INFANTERIST Австро-венгерская армия
GIZIJCKI JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
KURYTKO CHRYCZ INFANTERIST Австро-венгерская армия
DZIWISZ JOHANN CIVIL ARBEITER Австро-венгерская армия
ROTAR DYMITRO KANONIER Австро-венгерская армия
MIZERA MICHAEL INFANTERIST Австро-венгерская армия
MROZEK GUSTAV LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
HAWRYLUK FEDOR LANSTURMMANN SCHÜTZE Австро-венгерская армия
REINWARTH HERMANN LANSTURMMANN SCHÜTZE Австро-венгерская армия
MOSCHKODAN JOHANN LANSTURMMANN SCHÜTZE Австро-венгерская армия
SMULSKI JOSEF MARIN.SOLD. Австро-венгерская армия
BANIK JOSEF INFANTERIST Австро-венгерская армия
KŘNÁWEK JOHANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
WARYAN ANDREAS LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
GODEK MICHALE SCHÜTZE Австро-венгерская армия
KASPEREK JOHANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
BARAN JOHANN KORPORAL Австро-венгерская армия
BRATKO GEORG DRAGON Австро-венгерская армия
KRYNICKI ANTON LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
STASZCZEK STEFAN LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
SWIĘTEK FILIP TRAINSOLDAT Австро-венгерская армия
SZCZUREK JOH[ANN] LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
KOŁODZIEJ WOJCIECH LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
GROSS MATHIAS LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
GŁOWCZYK JOHANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
SLIVKA THEODOR INFANTERIST Австро-венгерская армия
WENGLARZ JOHANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
KRAJNIAK JACENTY INFANTERIST Австро-венгерская армия
MASEMCZUK ILKO INFANTERIST Австро-венгерская армия
TUBEK JOHANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
WOKAUN LEOPOLD GEFREITER TITULAR ZUGSFÜHRER Австро-венгерская армия
KOJŚ JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
BABRAS PETER TRAINSOLDAT Австро-венгерская армия
DROŻDZIAK MICHAEL LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
SEMENOWSKI KONSTANTIN LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
BYLINA ADALBERT LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
KLICH JOHANN SCHÜTZE Австро-венгерская армия
DYLĄG JOSEF CIVIL ARBEITER Австро-венгерская армия
KAPULA JOHANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
WILKIEWICZ WALENTIN GEFREITER Австро-венгерская армия
HOFFMANN KONRAD INFANTERIST Австро-венгерская армия
ZAJĄC JOSEF KORPORAL Австро-венгерская армия
WAWRYK WASIL INFANTERIST Австро-венгерская армия
GNEWEK STANISLAUS INFANTERIST Австро-венгерская армия
RESUTKO STANISLAUS INFANTERIST Австро-венгерская армия
KARPITA NIKOLAUS KANONIER Австро-венгерская армия
DUDAJEK LORENZ INFANTERIST Австро-венгерская армия
FIEREK JAKOB INFANTERIST Австро-венгерская армия
SCHÖPEL JOHANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
TRELA ADAM SCHÜTZE Австро-венгерская армия
BILJUGA NIKOLAJ WACHTMEISTER Русская армия
MILKOW NIKOLAJ ZUGSFÜHRER Русская армия
LOBODIN ANDREJ ZUGSFÜHRER Русская армия
PIETRUMIN STEFAN INFANTERIST Русская армия
DITRANI ANTONIO INFANTERIST Другие
SILWANI EMENKIDO INFANTERIST Другие
MATRYROSOW AKMAR INFANTERIST Русская армия
MARKIN TICHON INFANTERIST Русская армия
HOJDIĆ MUSTAFA INFANTERIST Австро-венгерская армия
TSCHOROCHA MAXIM INFANTERIST Русская армия
PEDAN SEIDAR INFANTERIST Русская армия
PLOTNICKI PAWLAK ?? INFANTERIST Русская армия
ZMIDOW KUŹMA INFANTERIST Русская армия
MIELNIK JEWSIM INFANTERIST Русская армия
RYBICKI FRANZ INFANTERIST Русская армия
SZYBICA PIOTR INFANTERIST Русская армия
WIZEWCIO JAKOB INFANTERIST Русская армия
IWANOW WLADIMIR HAUPTMANN Русская армия
ILIC NIKOLA KRIEGSFREIWILLIGER INFANTERIST Другие
ZDRAVKOVIČ WIDOJC KRIEGSFREIWILLIGER Другие
SZALKOW MICHAEL KRIEGSFREIWILLIGER Русская армия
VACCARI LUIGI KRIEGSFREIWILLIGER Другие
KANONOW TRIMOWO KRIEGSFREIWILLIGER Русская армия
FETISOW WLADIMIR INFANTERIST Русская армия
MICHAJLON IWAN INFANTERIST Русская армия
SAČNIEW MAXIM INFANTERIST Русская армия
MUZIKA IWAN INFANTERIST Русская армия
WACHRUSCHIN WLADIMIR INFANTERIST Русская армия
DOLTOW IWAN INFANTERIST Русская армия
CHAZEJECHMAT MOLOCHMAT INFANTERIST Русская армия
POLAKOV AFTANAZY INFANTERIST Русская армия
HUŠIOL FEDOR Русская армия
NIEWIRKIEWICZ WLADISL[AUS] INFANTERIST Русская армия
TAWINELIKASZULI MARUKOWICZ INFANTERIST Русская армия
HLADISZEW ALEXY INFANTERIST Русская армия
WLASOW MITREJ INFANTERIST Русская армия
CZERNOCHOW PEWEL INFANTERIST Русская армия
IWANIUK PORCHWIRY INFANTERIST Русская армия
ZAIEZKOW WAZIL INFANTERIST Русская армия
KAKUNIN ANDREJ INFANTERIST Русская армия
WALOSZKA MICH[AEL] INFANTERIST Русская армия
PUGACZOW ALEX INFANTERIST Русская армия
KONIAROW HIROSYM INFANTERIST Русская армия
KOSCIEZIN WASIL INFANTERIST Русская армия
BUZIM TREFIM INFANTERIST Русская армия
BARANOW DIMITRY INFANTERIST Русская армия
ZALATOW IWAN GEFREITER Русская армия
PERLIK PROCHWIN GEFREITER Русская армия
IWANICJEM ANDREJ INFANTERIST Русская армия
PASENKOW IWAN INFANTERIST Русская армия
SACHIBGAREJ GALIACHMED INFANTERIST Русская армия
BARDASAK DIMITRY INFANTERIST Русская армия
SZANCOW DANIŁ INFANTERIST Русская армия
ALEXIM NIKSIN INFANTERIST Русская армия
FLOROW PIETROW INFANTERIST Русская армия
MEDWEDES NIKOŁAJ INFANTERIST Русская армия
IKICA KANNEJ INFANTERIST Русская армия
SCHANCOW WASILY INFANTERIST Русская армия
CHUDENKO MOSTIEJ INFANTERIST Русская армия
DOLGAN JAN INFANTERIST Русская армия
SZWECZ NABUNO INFANTERIST Русская армия
CHADIALODNI GAUNITW INFANTERIST Русская армия
PIENTIUCHOL PAWEL INFANTERIST Русская армия
OLESZKO PIOTR INFANTERIST Русская армия
ZABOLOTNIK JAKOB INFANTERIST Русская армия
BLASZKO NIKIFOR INFANTERIST Русская армия
LITWINELKO STEFAN INFANTERIST Русская армия
NIECHAROSZEW NIKOLAJ INFANTERIST Русская армия
DWORAK NIKIFOR INFANTERIST Русская армия
PETRENKO SAMUEL INFANTERIST Русская армия
ASZALIN IWAN INFANTERIST Русская армия
CHARCZENKO NIK[IFOR] INFANTERIST Русская армия
ALAKIM SIMON INFANTERIST Русская армия
DEJNEKA TIMOCHWEJ INFANTERIST Русская армия
KRAUCZENKO DIMITRY INFANTERIST Русская армия
BETOKONNY GREGOR INFANTERIST Русская армия
BEZRUKOW DEROFY INFANTERIST Русская армия
ADAMCZUK GEORG INFANTERIST Русская армия
PANASENKO GREG[OR] INFANTERIST Русская армия
BIENDZIUS WINCENTY INFANTERIST Русская армия
HACZKIEWICZ JAKOB INFANTERIST Русская армия
NEMCZEW GEORG INFANTERIST Русская армия
PIEHOW DENIS INFANTERIST Русская армия
SACHIN TIMOFEJ INFANTERIST Русская армия
KAWALOW GUOLORICZ INFANTERIST Русская армия
SUKACZ WASIL INFANTERIST Русская армия
LYLOW SERGEJ INFANTERIST Русская армия
BYCKOW JAKOB INFANTERIST Русская армия
HWIECZENKO SAMAIL INFANTERIST Русская армия
KULBIDUK MICHAEL INFANTERIST Русская армия
LISOWSKI IWAN INFANTERIST Русская армия
SIEMASZKIN BENEDIKT INFANTERIST Русская армия
DUDNIK IWAN INFANTERIST Русская армия
BILAJU ALEXANDER INFANTERIST Русская армия
ZIZEW PAUL INFANTERIST Русская армия
KURIANSKY MAXIM GEFREITER Русская армия
CZERNECKI FRANZ INFANTERIST Русская армия
CZEPLONOK ANDREJ INFANTERIST Русская армия
LORENZ WLADIMIR INFANTERIST Русская армия
OSININ WASIL INFANTERIST Русская армия
SZIGCZYLA ANDREJ INFANTERIST Русская армия
SZYMIAN JAREMIC INFANTERIST Русская армия
LISZTAROWICZ PIOTR INFANTERIST Русская армия
JAROSLAWEC DIMITRY INFANTERIST Русская армия
SALOWJOW FIODOR INFANTERIST Русская армия
MIENCZENIN WASIL INFANTERIST Русская армия
BENIAK PIOTR INFANTERIST Русская армия
BARTAKOW SERGEJ INFANTERIST Русская армия
MAROTA DINID INFANTERIST Русская армия
MALCAW ANDREJ INFANTERIST Русская армия
KASNYENKO ALEXANDER INFANTERIST Русская армия
KUPRIASZIN IWAN INFANTERIST Русская армия
PAWLENKO TICHON INFANTERIST Русская армия
BACHLAJ PAWEL INFANTERIST Русская армия
DALZENKOL ANDREJ INFANTERIST Русская армия
SIMONIENKO SERGIEJ INFANTERIST Русская армия
PIRKUNOW FIODOR INFANTERIST Русская армия
MARCZENKO SAMUEL INFANTERIST Русская армия
CHAROCHOW STEPAN INFANTERIST Русская армия
CHREBOTORSKI ABRAHAM INFANTERIST Русская армия
BORODYW MICHAEL INFANTERIST Русская армия
FUDEROF INFANTERIST Русская армия
SCHIRINKIN GEORGI INFANTERIST Русская армия
KONON ASIP INFANTERIST Русская армия
PUPIEN NIKIFOR INFANTERIST Русская армия
ZENICHOW ILIA INFANTERIST Русская армия
WYTRIJAK JAN INFANTERIST Русская армия
GLUSZKUW IWAN INFANTERIST Русская армия
SZUDICKA SIMON INFANTERIST Русская армия
IWANOW IWAN INFANTERIST Русская армия
WOLODIN NIKOLAUS INFANTERIST Русская армия
NIECZOW NIKOLAJ INFANTERIST Русская армия
SOROKA KASP[ER] INFANTERIST Русская армия
ROSTANCOW DYMITR INFANTERIST Русская армия
BRAZNIKOW MACIWIEJ INFANTERIST Русская армия
HUK IWAN INFANTERIST Русская армия
BURNAJEW SIMON INFANTERIST Русская армия
JERUNCOW JAKOB INFANTERIST Русская армия
RUPENOK WASILI INFANTERIST Русская армия
KOZLINCOW MICHAEL INFANTERIST Русская армия
LARKIN WASILI INFANTERIST Русская армия
KIRYL ROMANUS INFANTERIST Русская армия
KOWTONUSIENKO MASEIM INFANTERIST Русская армия
KOSOW MICHAEL INFANTERIST Русская армия
SANDUL MICHAEL INFANTERIST Русская армия
SAWCZUK IWAN INFANTERIST Русская армия
LEWENEC MATWEJ INFANTERIST Русская армия
ZIELINSKI PAWEL INFANTERIST Русская армия
DIMITRIJEW DIMITRIJ INFANTERIST Русская армия
JAMROSZ FIODOR INFANTERIST Русская армия
DYMITROW KUZMA IWAN INFANTERIST Русская армия
BORANKIN IWAN INFANTERIST Русская армия
HOLOWKA ALEXANDER INFANTERIST Русская армия
FRUSZIN IWAN INFANTERIST Русская армия
SAWCZENKO PALAL INFANTERIST Русская армия
BOBROW IWAN INFANTERIST Русская армия
PARCUTI [PARENTI] PETER SOLDAT Другие
BIEDA STANISLAUS INFANTERIST Австро-венгерская армия
CHRABĄSZCZ JOSEF INFANTERIST Австро-венгерская армия
LASOTA ADAM INFANTERIST Австро-венгерская армия
STRUK THEODOR INFANTERIST Австро-венгерская армия
PIROG LAURENZ KANONIER Австро-венгерская армия
SZTAN PETER INFANTERIST Австро-венгерская армия
GÓLA NIKITA KORPORAL Австро-венгерская армия
TYDA FRANZ INFANTERIST Австро-венгерская армия
JAROSZCZUK GREGORI INFANTERIST Австро-венгерская армия
SURKIN STEFAN INFANTERIST Русская армия
OLECHOWSKI STANISL[AUS] INFANTERIST Русская армия
ODDONE ANTONIO SOLDAT Другие
MOSKAL ADALBERT INFANTERIST Австро-венгерская армия
MALEK WASYL INFANTERIST Австро-венгерская армия
ADAMIUK ADALBERT INFANTERIST Австро-венгерская армия
DOBROWOLSKI GEORG INFANTERIST Австро-венгерская армия
SZEWCZUK ANDREAS SCHÜTZE Австро-венгерская армия
TROJAN JOSEF INFANTERIST Австро-венгерская армия
SOLDAN OTTOKAR INFANTERIST Австро-венгерская армия
DUTKO NIKOLAUS SAPPEUR Австро-венгерская армия
KĘDZIOR EDUARD SCHÜTZE Австро-венгерская армия
DANILCZENKO PIOTR INFANTERIST Русская армия
MROZIK BOLESLAUS INFANTERIST Русская армия
STABELINI AUGUSTI SOLDAT Другие
LANSKI WENZEL TRAINSOLDAT Австро-венгерская армия
DOBRANOWSKI JOSEF ULAN Австро-венгерская армия
WIDA JOSEF INFANTERIST Австро-венгерская армия
KRAJ ANTON INFANTERIST Австро-венгерская армия
BACHAN MARTIN SCHÜTZE Австро-венгерская армия
MRUK JAKOB INFANTERIST Австро-венгерская армия
BRZYCKI STANISL[AUS] INFANTERIST Австро-венгерская армия
PANIO STEFAN INFANTERIST Австро-венгерская армия
DZIEDZINA FRANZ GEFREITER Австро-венгерская армия
RYZNICZAK ONUFRI KANONIER Австро-венгерская армия
PAULUK LUKAS KANONIER Австро-венгерская армия
JACENA DIMITRO INFANTERIST Австро-венгерская армия
REJ ADOLF INFANTERIST Австро-венгерская армия
GRABOWIECKI MARIAN KORPORAL Австро-венгерская армия
PAJDA BARTOLOMEJ INFANTERIST Австро-венгерская армия
LUMICH GREGOR INFANTERIST Австро-венгерская армия
TURCZYN DIMITRO INFANTERIST Австро-венгерская армия
RAUSCH JOHANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
SLINKA PROKOP DAWIDOW INFANTERIST Русская армия
LITAWAN IWAN JAKOWLEW INFANTERIST Русская армия
SZARGA STANISL[AUS] INFANTERIST Австро-венгерская армия
HOMBOROWSKI JAKOB SAPPEUR Австро-венгерская армия
GAWRON JOHANN SCHÜTZE Австро-венгерская армия
CAK MARTIN INFANTERIST Австро-венгерская армия
ILCZYSZYN WASIL SCHÜTZE Австро-венгерская армия
ZAPLETAL EDUARD INFANTERIST Австро-венгерская армия
ZUBEK ADALBERT INFANTERIST Австро-венгерская армия
KAPAK STEFAN INFANTERIST Австро-венгерская армия
CEREWATY MICHAEL INFANTERIST Австро-венгерская армия
KARPEKA IWAN INFANTERIST Русская армия
NIKOLIN WASYL INFANTERIST Русская армия
SLIWA ANDRAS INFANTERIST Австро-венгерская армия
MAZUREK ANTON INFANTERIST Австро-венгерская армия
STOURAČ KARL INFANTERIST Австро-венгерская армия
BODZONY JOHANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
BAJOREK STANISL[AUS] INFANTERIST Австро-венгерская армия
MICHALTISCH PAUL SCHÜTZE Австро-венгерская армия
KELTYKA PAUL INFANTERIST Австро-венгерская армия
CIECHON LAURENZ INFANTERIST Австро-венгерская армия
JANIK MICHAEL INFANTERIST Австро-венгерская армия
NEPSZ MICHAEL INFANTERIST Русская армия
CVETKOW IWAN INFANTERIST Русская армия
MUDLO FRANZ INFANTERIST Австро-венгерская армия
JABLUKÓW IWAN INFANTERIST Русская армия
DROZDJEVIČ ZYMON INFANTERIST Другие
PONOMARENKO LUKAS INFANTERIST Русская армия
PLISENKO KIRIL INFANTERIST Русская армия
ABTIAJ BEKI INFANTERIST Русская армия
STANKOVIČ ZAZAR INFANTERIST Другие
MATTA CELESTINO INFANTERIST Другие
TOMASSI EMIL INFANTERIST Другие
LANFERNINI LUDWIG Другие
MAYER BENON FELDWEBEL TITULAR Австро-венгерская армия
JACHEMER GIACOMO JÄGER Австро-венгерская армия
BŁAZEK ANTON INFANTERIST Австро-венгерская армия
OWSIANKA PETER SCHÜTZE Австро-венгерская армия
KLOCH WLADISLAUS SCHÜTZE Австро-венгерская армия
RUBANEK ALEXANDER KANONIER Австро-венгерская армия
SWIDERSKI LUDWIG KANONIER Австро-венгерская армия
WITKOWSKI ANDREJ INFANTERIST Австро-венгерская армия
KRASILNIKOW IWAN KRIEGSGEFANGENER Красная армия
BEZHATKO SPIRIDON KRIEGSGEFANGENER Красная армия
PATKÓW HRYŃ Австро-венгерская армия
DANILAK JOHANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
DANIŁOWICZ WASYL INFANTERIST Русская армия
HENISCH FRANZ INFANTERIST Австро-венгерская армия
WALCZYŃSKI REMIGIUSZ INFANTERIST Русская армия
DYNRA ANDREJ INFANTERIST Русская армия
NIEDZWIECKI JOHANN KANONIER Австро-венгерская армия
MALIKIEWICZ FRANZ INFANTERIST Русская армия
CZEREGI ISTVÁN HONVED Австро-венгерская армия
MADURA JOHANN KANONIER Австро-венгерская армия
GĄDEK JOSEF SCHÜTZE Австро-венгерская армия
SOSNIAK JOSEF INFANTERIST Австро-венгерская армия
STOLARZ STEFAN SCHÜTZE Австро-венгерская армия
PAWŁOWICZ JOSEF SCHÜTZE Австро-венгерская армия
SIKORA WOJCIECH INFANTERIST Австро-венгерская армия
JANIEC JOSEF KANONIER Австро-венгерская армия
WIĘCŁAW JAN INFANTERIST Австро-венгерская армия
JAVANOWIČ INFANTERIST Австро-венгерская армия
BIGDA STANISŁAW SCHÜTZE Австро-венгерская армия
BARABASZ JÓZEF PLUTONOWY Австро-венгерская армия
PISZCZEK GUSTAW SZEREGOWY Австро-венгерская армия
KICH TEODOR ARTYLERZYSTA Австро-венгерская армия
ŻEMYĆ ILKO SZEREGOWY Австро-венгерская армия
ZACHARNIK PIOTR SZEREGOWY Австро-венгерская армия
SZALA ANDRZEJ SZEREGOWY Австро-венгерская армия
VRCIC JÓZEF SZEREGOWY Австро-венгерская армия
BEDNARSKI JAN KANONIER Австро-венгерская армия
CEBULA HENRYK SZEREGOWY Австро-венгерская армия
ŚLIPIEC ILKO SZEREGOWY Другие
MICHAŁ STARSZY SZEREGOWY SYPEK Австро-венгерская армия
PLYSKANKA WOJCIECH SZEREGOWY Австро-венгерская армия
BRYNIAK JÓZEF SZEREGOWY Австро-венгерская армия
STEFANIUK MIKOŁAJ SZEREGOWY Другие
PILARSKI STANISŁAW SZEREGOWY Австро-венгерская армия
DZIK JAN SZEREGOWY Австро-венгерская армия
JELEŃ FILIP SZEREGOWY Австро-венгерская армия
GRUDZIEŃ JAN SZEREGOWY Австро-венгерская армия
LESIAK JAKÓB SZEREGOWY Австро-венгерская армия
ULIASZ PIOTR SZEREGOWY Австро-венгерская армия
MAKAROWSKI JÓZEF SZEREGOWY Австро-венгерская армия
SZURELAK PIOTR SZEREGOWY Другие
GRELA MICHAŁ SZEREGOWY Австро-венгерская армия
DALKE KAROL ARTYLERZYSTA Австро-венгерская армия
CHRAPKA WŁADYSLAW SZEREGOWY Австро-венгерская армия
LESIK WIKTORS TARSZY STRZELEC Австро-венгерская армия
SUROWIEC KAROL SZEREGOWY Австро-венгерская армия
PAŁYSKA JÓZEF Австро-венгерская армия
DOMAŃSKI JÓZEF SZEREGOWY Австро-венгерская армия
STUDZIŃSKI BRONISŁAW SZEREGOWY Австро-венгерская армия
KOWALSKI WINCENTY SIERŻANT ŻANDARMERII Австро-венгерская армия
SZYMAŃSKI JAN SZEREGOWY Австро-венгерская армия
JUSZCZYŃSKI WŁADYSLAW SZEREGOWY Австро-венгерская армия
RĄCZEK WOJCIECH SZEREGOWY Австро-венгерская армия
JEŻ KAROL SZEREGOWY Австро-венгерская армия
JACOKOWSKI FILIP SIERŻANT SZTAB. Австро-венгерская армия
KUPRYJEŃCZAK STEFAN Другие
ZAJĄC PAWEŁ Другие
KUSEŃ PIOTR PODCHORĄŻY Другие
MOSKAL STANISŁAW SZEREGOWY Австро-венгерская армия
MAŁECKI FRANCISZEK SZEREGOWY Австро-венгерская армия
KOKOT WŁADYSLAW SZEREGOWY Австро-венгерская армия
STELMACH JAN SZEREGOWY Австро-венгерская армия
RZEPA ANDRZEJ INWALIDA Австро-венгерская армия
WARCHOŁ LUDWIK INWALIDA Австро-венгерская армия
PAWLAK STANISŁAW SZEREGOWY Австро-венгерская армия
KIJANKA MARYAN SZEREGOWY Австро-венгерская армия
RZEPA WŁADYSLAW INWALIDA Австро-венгерская армия
TRAMBACH DANIEL SZEREGOWY Австро-венгерская армия
CZERNIECKI PAWEŁ WACHMISTRZ Австро-венгерская армия
FURMANCZYK ANTONI SZEREGOWY Австро-венгерская армия
BIALIK FRANCISZEK INWALIDA Австро-венгерская армия
WOJDYŁO ANDRZEJ SZEREGOWY Австро-венгерская армия
TOMASZEK TADEUSZ SZEREGOWY Австро-венгерская армия
MAJCHRZAK JAN SZEREGOWY Австро-венгерская армия
MATJASIK MICHAŁ SZEREGOWY Австро-венгерская армия
DZIĘCIOŁ KAZIMIERZ SZEREGOWY Австро-венгерская армия
BRYŚ FRANCISZEK SZEREGOWY Польская армия
LUTOBARSKI IGNACY SZEREGOWY Польская армия
WILHELM FRANCISZEK SZEREGOWY Польская армия
PIERZAK JÓZEF SZEREGOWY Польская армия
CZECHOWSKI JÓZEF SZEREGOWY Польская армия
BAUT JÓZEF SZEREGOWY Польская армия
BUJANOWSKI IWAN Польская армия
RUBKA JÓZEF SZEREGOWY Польская армия
JAWORSKI JÓZEF Польская армия
WIŚNIEWSKI CZESŁAW SZEREGOWY Польская армия
POTĘPA FRANCISZEK STRZELEC Польская армия
FURMANEK JÓZEF SZEREGOWY Польская армия
SZATKOWSKI JÓZEF SZEREGOWY Польская армия
PAWLAK JÓZEF SZEREGOWY Польская армия
FĄFERKO WINCENTY SZEREGOWY Польская армия
BATURA ANTONI STARSZY SZEREGOWY Польская армия
KAŹMIERCZYK WŁADYSLAW SZEREGOWY Польская армия
STEFAŃSKI STANISŁAW SZEREGOWY Польская армия
POKRYWKA WOJCIECH INWALIDA Польская армия
KLEPACKI WŁADYSLAW KAPRAL Польская армия
STELEBLAK STANISŁAW STARSZY SZEREGOWY Польская армия
GŁOWACKI STEFAN SZEREGOWY Польская армия
PODDĘBIAK JAN SZEREGOWY Польская армия
STADNICKI JÓZEF SZEREGOWY Польская армия
WODZISŁAWSKI BOLESŁAW SZEREGOWY Польская армия
STRZELECKI JAN SZEREGOWY Польская армия
KUDELA TOMASZ SZEREGOWY Польская армия
GRZEGORCZYK JAN SZEREGOWY Польская армия
PŁONKA JAN SZEREGOWY Польская армия
CIESLAK MARYAN SZEREGOWY Польская армия
KURA STANISŁAW SZEREGOWY Польская армия
BĄK FRANCISZEK SZEREGOWY Польская армия
KRUK ANTONI POSTERUNKOWY Польская армия
ZACHARA JAN INWALIDA Польская армия
KOLEBA DYMITR Другие
TARYŻEJ TEOFIL
KUPIEC WŁADYSLAW SZEREGOWY Польская армия
LASKO STANISŁAW REKRUT Польская армия
KUCZEK STEFAN SZEREGOWY Польская армия
GARBARZ JAN SZEREGOWY Польская армия
CZAJKA LUDWIK SZEREGOWY Польская армия
TOKARZ STANISŁAW REKRUT Польская армия
WYTANIEC JÓZEF REKRUT Польская армия
KAWECKI EDWARD STRZELEC Польская армия
WYLĘRZEK LUDWIK SZEREGOWY Польская армия
LEPCZAK JAN STARSZY UŁAN Польская армия
WÓJCIK ROMAN STRZELEC Польская армия
MOTYKA JAN SZEREGOWY Польская армия
POLEK FRANCISZEK INWALIDA Польская армия
NICPOŃ FRANCISZEK INWALIDA Польская армия
ZAWADZKI WOJCIECH STRZELEC Польская армия
MASLAKÓWNA JANINA SANITARIUSZKA Польская армия
MIKOŚ GRZEGORZ SZEREGOWY Польская армия
PIĘTA MICHAŁ SZEREGOWY Польская армия
FILIPOWSKI ANTONI SZEREGOWY Польская армия
DONARSKI FRANCISZEK SZEREGOWY Польская армия
CZYŻEWSKI LEON KANONIER Польская армия
KLESZCZ BRONISŁAW UŁAN Польская армия
DANELUK TEODOR Русская армия
CABAŁA JAN INWALIDA Польская армия
BORATYŃSKI WŁADYSLAW INWALIDA Польская армия
KUBIAK KAZIMIERZ SZEREGOWY Польская армия
KOROSTELOW GARDEJ? SZEREGOWY Русская армия
WNUK WOJCIECH SZEREGOWY Польская армия
PIOTROWSKI WŁADYSLAW SZEREGOWY Польская армия
SZIMELFENIG [SZIMELFENIEJ] ALEKS PODOFICER Русская армия
LIS STANISŁAW SZEREGOWY Польская армия
LICIAGIN SZCZEPAN JENIEC Красная армия
ZIĘTARA PIOTR SZEREGOWY Польская армия
WÓJCIK JAN SZEREGOWY Польская армия
BOJKO ILJA JENIEC Другие
DREŚWIADNIKOW IWAN Красная армия
GOLUBIEW ALEKSANDER Красная армия
ANDRZEJCZAK WIKTOR SZEREGOWY Польская армия
ŚWIDEREK STANISŁAW STARSZY SZEREGOWY Польская армия
STOLARCZYK MICHAŁ SZEREGOWY Польская армия
SKROWIŃSKI JÓZEF SZEREGOWY Польская армия
TRAFAS WŁADYSLAW SZEREGOWY Польская армия
ZABOROWSKI WŁADYSLAW KAPRAL Польская армия
GAJEWSKI STEFAN SZEREGOWY Польская армия
KUSTER STANISŁAW SZEREGOWY Польская армия
PAPCIAK PIOTR SZEREGOWY Польская армия
KOZIARSKI JÓZEF STRZELEC Польская армия
TYLAK ANTONI STARSZY SZEREGOWY Польская армия
USZAKOW GRIGORY Красная армия
DURKA BOLESŁAW SZEREGOWY Польская армия
SÓWKA TADEUSZ SZEREGOWY Польская армия
KUCZYŃSKI JÓZEF STARSZY ŻANDARM Польская армия
BUCZEK BRONISŁAW KAPRAL Польская армия
TETEROWICZ WACŁAW STARSZY ŻOŁNIERZ Польская армия
WOŁEK STANISŁAW SZEREGOWY Польская армия
SZYSZKO TOMASZ SZEREGOWY Польская армия
KIEŁBASA JAN SZEREGOWY Польская армия
KUŁAKOWSKI JAN SZEREGOWY Польская армия
WRÓBEL LEON SZEREGOWY Польская армия
PSZCZÓŁKA TADEUSZ KAPRAL Польская армия
GŁOWACKI STANISŁAW SZEREGOWY Польская армия
TRZCIŃSKI JÓZEF SZEREGOWY Польская армия
WIERZBICKI WŁADYSLAW SZEREGOWY Польская армия
BOROWSKI JÓZEF SZEREGOWY Польская армия
KOŁODZIEJ PIOTR SZEREGOWY Польская армия
PASTRAŃSKI PIOTR SZEREGOWY Польская армия
MEMEL ANTONI SZEREGOWY Польская армия
LEWANDOWSKI KAROL SZEREGOWY Польская армия
BEDNARCZYK JAN SZEREGOWY Польская армия
KAŁWAK PIOTR SZEREGOWY Польская армия
MARTINI ADAM SZEREGOWY Польская армия
MARKIEWICZ LUDWIK SZEREGOWY Польская армия
WIATROWSKI WŁĄDYSŁAW SZEREGOWY Польская армия
MAŁEK JAN SZEREGOWY Польская армия
ŻUŁYNIAK JÓZEF SZEREGOWY Польская армия
OCZAKOWSK IKAZIMIERZ SZEREGOWY Польская армия
SIUDAK STANISŁAW SZEREGOWY Польская армия
BARAN STANISŁAW Польская армия
SOBCZYK TEOFIL SZEREGOWY Польская армия
KRAŚKIEWICZ BRONISŁAW STARSZY UŁAN Польская армия
WINDAK FRANCISZEK SZEREGOWY Польская армия
SIWAK JÓZEF POPISOWY Польская армия
DUNKIN IWAN Красная армия
WOJTOWICZ WŁADYSLAW SZEREGOWY Польская армия
SITKIEWICZ ALEXY UKRAINIEC? Русская армия
ŚWISZCZ JAN KAPRAL Польская армия
BŁASZKIEWICZ STEFAN SZEREGOWY Польская армия
KIPER WIKTOR STARSZY SZEREGOWY Польская армия
KRUKOWSKI MARCIN SZEREGOWY Польская армия
SIDORÓW WŁADYSŁAW KAPRAL Польская армия
DUBIEL JÓZEF SZEREGOWY Польская армия
BARAN JÓZEF SZEREGOWY Польская армия
JANCISZAK ADOLF SZEREGOWY Польская армия
KUROWSKI PIOTR SZEREGOWY OCHOTNIK Польская армия
ŻMUDA STANISŁAW SZEREGOWY Польская армия
BIGOS MARCIN SZEREGOWY Польская армия
LIBERA WŁADYSŁAW SZEREGOWY Польская армия
WASKO ANDRZEJ SZEREGOWY Польская армия
KIEWIERKIN [KIWICZKIN] ANDREJEW SZEREGOWY Красная армия
MACEK JÓZEF SZEREGOWY Польская армия
JADCZAK JÓZEF SZEREGOWY Польская армия
KARNSTEIN MAKSYMILJAN UŁAN Польская армия
MIKA FILIP SZEREGOWY Польская армия
NOWEKOW MIKOŁAJ Красная армия
KORCZAK ANTONI SZEREGOWY Польская армия
SYL WŁADYSŁAW SZEREGOWY Польская армия
GIERAGA [GIERGA] WACŁAW SZEREGOWY Польская армия
NIEMCZURA WINCENTY SZEREGOWY Польская армия
KRÓL PAWEŁ SZEREGOWY Польская армия
NARLOCH ALOJZY KAPRAL Польская армия
SZAGOLIN JEFIM Красная армия
SKADKOW [SKODKOW] [SKOROLKOW] IWAN Красная армия
MAJCHROWSKI KAZIMIERZ SZEREGOWY Польская армия
ŚWIERCZEK TOMASZ SZEREGOWY Польская армия
CAP FLORYAN SZEREGOWY Польская армия
JADACZ WAWRZYNIEC SZEREGOWY Польская армия
SARMANAJEW RACHINIJAN Красная армия
GAJEWSKI ALEKSANDER SZEREGOWY Польская армия
CYGAN JAN SZEREGOWY Польская армия
MARCZYK JAN SZEREGOWY Польская армия
TIMOSZENKO MIKOŁAJ Красная армия
CHOJNICKI STANISŁAW SZEREGOWY Польская армия
MISZCZAK STANISŁAW SZEREGOWY Польская армия
ALEXY ROGALEWSKI Красная армия
CIEREPOWSKI FIEDOR Красная армия
HARBUNÓW SIEMION Красная армия
FATACHATIMOR [FAXACHATIMOR] WANCOR [WANCOW] Красная армия
URBAN STANISŁAW SZEREGOWY Польская армия
RADZIK JÓZEF SZEREGOWY Польская армия
FOŁYŃKO [TOTYŃKO] AURELI SZEREGOWY
KOSZEŁOJ PETROW SZEREGOWY Другие
KUŹLIK FRANCISZEK SZEREGOWY Польская армия
KOSTRZEWA ANDRZEJ SZEREGOWY Польская армия
SZEWCZYK WŁADYSŁAW SZEREGOWY Польская армия
PRZEWOZNIK STANISŁAW SZEREGOWY Польская армия
ŻARAŃSKI [ŻECZAŃSKI] WIKTOR SZEREGOWY Польская армия
MIKICIUK MICHAŁ SZEREGOWY Польская армия
GONET JAN SZEREGOWY Польская армия
PIKUL JAN SZEREGOWY Польская армия
KORHUN MARCIN
CHRUŚLINSKI JAN UŁAN Польская армия
TRZECIAK WŁADYSŁAW SZEREGOWY Польская армия
KRĘCIKIJ JAN SZEREGOWY Польская армия
MAZUR STANISŁAW INWALIDA Польская армия
KULIG WAWRZYNIEC UŁAN Польская армия
SIEROŃ JÓZEF SZEREGOWY Польская армия
GÓRNIAK MICHAŁ SZEREGOWY Польская армия
NOCULAK ANDRZEJ SZEREGOWY Польская армия
NIEMCZURA TEOFIL SZEREGOWY Польская армия
LIBORA WŁADYSŁAW Польская армия
KOWALSKI ANDRZEJI SZEREGOWY Польская армия
SANETRA STANISŁAW SZEREGOWY Польская армия
KORNAŚ JÓZEF SAPER Польская армия
KRÓLIKOWSKI ALEKSANDER SZEREGOWY Польская армия
PIKUŁA JAN SZEREGOWY Польская армия
KAWA BRONISŁAW SZEREGOWY Польская армия
CAPUTA STANISŁAW SZEREGOWY Польская армия
KOTLARZ FRANCISZEK SZEREGOWY Польская армия
CYGLER EUGENIUSZ SZEREGOWY Польская армия
KOZAK JÓZEF SZEREGOWY Польская армия
SKOWRON STANISŁAW SZEREGOWY Польская армия
KIWIOR JAN SZEREGOWY Польская армия
PRZYBYŚ FELIKS SZEREGOWY Польская армия
GARBACIK PAWEŁ SZEREGOWY Польская армия
DAROWSKI ANDRZEJ UŁAN Польская армия
KRASZOCHA ALEKSY STRZELEC Польская армия
GUCWA FRANCISZEK SZEREGOWY Польская армия
MAGDZIŃSK IBRONISŁAW STRZELEC Польская армия
BUTA [BUŁA] KIRYŁO SZEREGOWY Польская армия
Имя фамилия звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) Количество
Немецкая армия 2
Австро-венгерская армия 2
Русская армия 590
Красная армия 1
SZEREGOWY Польская армия 1