Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1214010-002
46
0
Cmentarz otoczony jest płotem z metalowych prętów. Na jego znajduje się krzyż z metalowych rur z pasyjką i promienistą glorią.. W środkowej części cmentarza na betonowej postawie umieszczony jest pomnik w formie prostopadłościennego bloku z tablicą z napisem: „TU SPOCZYWAJĄ/ POLEGLI/ W I WOJNIE/ ŚWIATOWEJ”.
 
Według danych z okresu międzywojennego na cmentarzu wojennym w Wierzbnie spoczywało 46 żołnierzy z armii austro-węgierskiej poległych w I wojnie światowej. Dane z I wojny światowej wskazują, że na terenie Wierzbna znajdowały się 3 mogiły, w których pochowano 42-45 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 6-22 z armii rosyjskiej, poległych w dniach 19-21 listopada 1914 r. Na terenie cmentarza ma spoczywać mieszkaniec Wierzbna Piotr Duda – cywilna ofiara działań wojennych z 1914 r.
  • Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 15203, 17474, s. 61.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Ekspozytura w Spytkowicach, C. i K. Komenda Powiatowa Policji Miechów
  • J. Pałosz, Śmiercią złączeni. O cmentarzach z I wojny światowej na terenach Królestwa Polskiego administrowanych przez Austro-Węgry, Kraków 2012, s 222, 227, 245, 270, 306, 347.
Имя фамилия звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) Количество
Австро-венгерская армия 46