Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1219040-007
1
0
Jest to cmentarz o wymiarach 20 m x 14 m.  Alejka główna prowadzi do ściany pomnikowej zwieńczonej dużym betonowym krzyżem z elementami żeliwnymi. Po obu stronach alejki znajduje się11 bezimiennych grobów zbiorowych. Mogiły mają betonowe obmurowania, a na każdej z nich umieszczono metalowy krzyż osadzony na betonowym postumencie. Cmentarz jest ogrodzony, prowadzi do niego metalowa brama.
Spoczywają tu żołnierze polegli w 1914 roku. Nieznana jest liczba i narodowość pochowanych, prawdopodobnie są to żołnierze armii austro - węgierskiej. Część z nich była wyznania greckokatolickiego.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914 - 1915, T. 3, Tarnów 2005
Имя фамилия звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) Количество
Австро-венгерская армия 1