Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1206100-012
1
1
Mogiła ziemna w lastrykowym obramowaniu. U wezgłowia mogiły znajduje się stela w kształcie niesymetrycznego czworoboku z umieszczonym na licu krzyżem z pasyjką oraz tablicą z napisem: „Ś.†P./ FRANCISZEK/ BAŁAZY/ ŻYŁ LAT 37/ ZM. 15.VIII.1944/ PROSI O MODLITWĘ”.
 
Pochowano tu Franciszka Bałazego, jedną z ofiar pacyfikacji wsi Barbarka i Minoga, przeprowadzonej w dniu 15 sierpnia 1944 r. przez ukraiński oddział SS i żandarmerię.
  • B. M. Nieczuja-Ostrowski, Rzeczpospolita partyzancka. Inspektorat „Maria” w walce, Warszawa 1991, s. 410-411.
  • Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 1939–1945. Województwo krakowskie miejskie, Warszawa 1984, s. 13-14.
  • P. Trzcionka, Skała. Zarys dziejów miasta, Kraków 1994, s. 149-150.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
BAŁAZY FRANCISZEK