Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1208010-014
1
1
Mogiła obramowana i nakryta betonową płytą, u wezgłowia betonowa stela w kształcie pięcioboku z prostokątną, czarną tabliczką z napisem: „Ś†P/ JAN MISIEK/ OFIARA TERRORU/ HITLEROWSKIEGO/ Z 1943 r.”
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
MISIEK JAN