Военные могилы
в Малопольском воеводстве
Результаты поиска
241 - 260 (1050)
KRZECZÓWRZEZAWABOCHEŃSKIMAŁOPOLSKIE

CMENTARZ WOJENNY Z I WOJNY ŚWIATOWEJ NR 72 W ROPIE
ROPA - CMENTARZ PARAFIALNY
ROPAROPAGORLICKIMAŁOPOLSKIE

CMENTARZ WOJENNY Z I WOJNY ŚWIATOWEJ NR 71 W ŁOSIU
ŁOSIE - CMENTARZ PARAFIALNY
ŁOSIEROPAGORLICKIMAŁOPOLSKIE

ŁUŻNA - PODBRZEZIE
ŁUŻNAŁUŻNAGORLICKIMAŁOPOLSKIE

BIESNA - PRZY DRODZE ŁUŻNA - ZBOROWICE
BIESNAŁUŻNAGORLICKIMAŁOPOLSKIE

ŁUŻNA - WZGÓRZE PUSTKI
ŁUŻNAŁUŻNAGORLICKIMAŁOPOLSKIE

ŁUŻNA - ZBOCZE WZGÓRZA PUSTKI
ŁUŻNAŁUŻNAGORLICKIMAŁOPOLSKIE

BEDNARKA - CMENTARZ PARAFIALNY
BEDNARKALIPINKIGORLICKIMAŁOPOLSKIE

PAGORZYNA - ŁYSA GÓRA
PAGORZYNALIPINKIGORLICKIMAŁOPOLSKIE

ROZDZIELE - DROGA DO WAPIENNEGO
ROZDZIELELIPINKIGORLICKIMAŁOPOLSKIE

WÓJTOWA - NA WSCHÓD OD DROGI DO HARKLOWEJ
WÓJTOWALIPINKIGORLICKIMAŁOPOLSKIE

BLECHNARKA - LAS
BLECHNARKAUŚCIE GORLICKIEGORLICKIMAŁOPOLSKIE

GŁADYSZÓW - PRZYSIÓŁEK WIRCHNE
GŁADYSZÓWUŚCIE GORLICKIEGORLICKIMAŁOPOLSKIE

GŁADYSZÓW - WZGÓRZE
GŁADYSZÓWUŚCIE GORLICKIEGORLICKIMAŁOPOLSKIE

KONIECZNA - WZGÓRZE BESKIDEK
KONIECZNAUŚCIE GORLICKIEGORLICKIMAŁOPOLSKIE

KONIECZNA - CMENTARZ KOMUNALNY
KONIECZNAUŚCIE GORLICKIEGORLICKIMAŁOPOLSKIE

NOWICAUŚCIE GORLICKIEGORLICKIMAŁOPOLSKIE

NOWICA - PRZYSIOŁEK PRZYSŁUP, DZIAŁKA NR 183/9
NOWICAUŚCIE GORLICKIEGORLICKIMAŁOPOLSKIE

REGIETÓW - GÓRA JAWORZYNKA
REGIETÓWUŚCIE GORLICKIEGORLICKIMAŁOPOLSKIE

SMEREKOWIEC - PRZY CMENTARZU PARAFIALNYM
SMEREKOWIECUŚCIE GORLICKIEGORLICKIMAŁOPOLSKIE