Военные могилы
в Малопольском воеводстве
04 03 1942
  • Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 1939-1945 : województwo nowosądeckie, Warszawa 1984 s. 16