Военные могилы
в Малопольском воеводстве
12 1914
Австро-венгерская армия
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad grobami wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 35 s. 171.