Военные могилы
в Малопольском воеводстве
28 08 1942
nazwisko w karcie ewidencyjnej miejsca pamięci narodowej | lat 55