Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
1212050-001
406
228
Kwatera założona jest na planie zbliżonym do prostokąta i ogrodzona kamiennym murem z wapienia z betonową nakrywą. Wejście znajdujące się od strony południowej zamykane jest dwuskrzydłowymi, kutymi wrotami. Główny element urządzenia kwatery stanowi w pomnik w formie wysokiego postumentu z wapiennych ciosów, zwieńczonego rzeźbą przedstawiającą orła w koronie. Pomnik posadowiony jest na trójstopniowym podeście. Główna aleja prowadząca od wejścia do pomnika głównego wyłożona jest kostką brukową. Na lewo od pomnika umieszczony jest drewniany krzyż.

Ujęte w prostokątne, krawężnikowe obramowanie mogiły rozmieszczone są w dwóch rzędach po obu stronach alei głównej. U wezgłowia mogił usytuowane są krzyże z metalowych rur.

Przed pomnikiem znajdują się dwie ziemne mogiły w betonowych obramowaniach. U wezgłowia jednej z nich umieszczona jest betonowa stela, zwieńczona krzyżem z metalowych rur z promienistą glorią na skrzyżowaniu ramion. Na steli znajduje się czarna tabliczka z napisem „Ś.P./ WŁADYSŁAW KOŹLICKI/ ur. 1919/ zginął w walce z desantem/ niemieckim dn. 20.03.1945”. U wezgłowia drugiej mogiły ustawiony jest betonowy postument, zwieńczony stylizowanym krzyżem maltańskim z metalowych prętów. Na skrzyżowaniu ramion znajduje się okrągła plakietka przedstawiająca białego orła na czerwonym tle. O postument oparta jest tabliczka z napisem: „WAWRZYNIEC MARKIEWICZ/ UR. – 1915/ ZGINĄŁ ŚMIERCIĄ TRAGICZNĄ/ W WALCE Z DESANTEM NIEMIECKIM/ CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI”.

Po lewej stronie od pomnika znajduje się ziemna mogiła zbiorowa w betonowym obramowaniu z krzyżem z metalowych rur z prostokątną, metalową tabliczką z wygrawerowanym napisem: „Ś.P./ MIECZYSŁAW/ ZAWADZKI/ PORUCZNIK DR. MEDYCYNY/ CHIRURG/ Z LUBELSZCZYZNY/ UR. 1908 r. POLEGŁ 5-IX-1939 r./ Przeszedłeś po ziemi/ tak jak promień/ Rozjaśniając ludziom/ ciężkie życia chwile/ Promyk życia twego/ nie przetrwał do końca/ Bo grom wojennej burzy”.

Po obu stronach wejścia na kwaterę na murze umieszczone są czarne prostokątne tablice z napisami:
„POŚRÓD WIELU NIEZNANYCH/ SPOCZYWAJĄ TU:/ szer. JAN BOROWSKI/ szer. FRANCISZEK DĄBROWSKI/ ułan STANISŁAW HUSIATYŃSKI/ szer. PIOTR KĘDZIOR/ sierż. JAN ADOLF MIEDZIEJEWSKI/ szer. BENEDYKT NIEDZIELA/ kapral FRANCISZEK PODBIAŁ/ sierż. JAN PROSZEK/ szer. IGNACY RAK/ ppor. JAN ROESSLER/ strażnik PIOTR STĄPAŁA”.
„ŻOŁNIERZOM/ I WOJNY/ ŚWIATOWEJ/ POLEGŁYM/ NA ZIEMI/ OLKUSKIEJ/ 1914-1918”.

Pochowano tu żołnierzy armii austro-węgierskiej oraz armii rosyjskiej, poległych lub zmarłych w okresie I wojny światowej, żołnierzy Wojska Polskiego zmarłych w latach 1918 i 1919 r., pięć osób poległych w 1939 r.

W kwaterze pochowano również wartownika z fabryki celulozy w Kluczach Wawrzyńca Markiewicza oraz milicjanta Władysława Koźlickiego, poległych z w walce z desantem niemieckim.

Brak jest precyzyjnych danych dotyczących liczby pochowanych z lat 1914-1918. Dane austriackie wskazują na 348 pochowanych, dane z okresu międzywojennego na – 220 pochowanych.

W 2023 r. przez Gminę Olkusz został przeprowadzony remont konserwatorski kwatery i wykonano tablicę informacyjną.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Ekspozytura w Spytkowicach, C.K. Komenda Powiatowa Olkusz.
  • Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki 1919-1939, sygn. 17474, 15204.
  • P. Orman, K. Orman, Wielka Wojna na Jurze, Kraków 2008, s. 162-163.
  • W. Kluczewski, Pomniki walk niepodległościowych na ziemi olkuskiej, Olkusz 2006, s. 92.
  • J. Pałosz, Śmiercią złączeni. O cmentarzach z I wojny światowej na terenach Królestwa Polskiego administrowanych przez Austro-Węgry, Kraków 2012, s. 339, 376, 390, 397.
  • J. Sypień, O. Dziechciarz, Pamięć śladów, śladami pamięci - miejsca pamięci narodowej na ziemi olkuskiej, Olkusz 2015.
  • J. Sypień, Olkusz i ziemia olkuska podczas I wojny światowej w pamiętnikach Jana Jarno (część III 1918-1920), Olkusz 2018, s. 75.
Name Vorname Rang Zugehörigkeit  
KOŹLICKI WŁADYSŁAW
MARKIEWICZ WAWRZYNIEC
ZAWADZKI MIECZYSŁAW PORUCZNIK Polnische Armee
ANTON ALOIS PETER Österreich-Ungarische Armee
BABOCI JOSEF Österreich-Ungarische Armee
BACSANYI PAL Österreich-Ungarische Armee
BALLA ANDREAS Österreich-Ungarische Armee
BARTUSZ LADISLAUS ZUGSFÜHRER Österreich-Ungarische Armee
BAUDIK JOHANN GEFREITER Österreich-Ungarische Armee
BAUER ANDREAS KORPORAL Österreich-Ungarische Armee
BENJOVIOS MICHALY Österreich-Ungarische Armee
BENKO MIKLOS Österreich-Ungarische Armee
BERNADICS FRANZ Österreich-Ungarische Armee
BERNHARD JOSEF ZUGSFÜHRER Österreich-Ungarische Armee
BIERBAUM MICHAEL Österreich-Ungarische Armee
BINDER KOLOMAN Österreich-Ungarische Armee
BISCHOF HEINRICH Österreich-Ungarische Armee
BODYE KOLOMAN Österreich-Ungarische Armee
BOGNAR GEORG Österreich-Ungarische Armee
BÖJTÖS LUDWIG Österreich-Ungarische Armee
BÖRTETICS FRANZ Österreich-Ungarische Armee
BOZSIC JOSEF Österreich-Ungarische Armee
BREZOWSKY ZIRILL Österreich-Ungarische Armee
BRÜCKLER FERENZ Österreich-Ungarische Armee
BUCAL GEORGELY Österreich-Ungarische Armee
BUGA KOLOMAN Österreich-Ungarische Armee
BURJAN ANTAL Österreich-Ungarische Armee
BUS ELEK Österreich-Ungarische Armee
CHALUPKA PAUL Österreich-Ungarische Armee
CSERNAY MICHAEL Österreich-Ungarische Armee
CSESZREGY JOZSEF Österreich-Ungarische Armee
CSINGER VINZENZ Österreich-Ungarische Armee
CSIRVANY JANOS Österreich-Ungarische Armee
CSIZMADIN ALEXANDER Österreich-Ungarische Armee
CZOMOV JANOS Österreich-Ungarische Armee
DEDIK ADAM Österreich-Ungarische Armee
DEMIAN MALI Österreich-Ungarische Armee
DIACZYK BASIL Österreich-Ungarische Armee
DITTRICH RUDOLF Österreich-Ungarische Armee
DUGA STEFAN Österreich-Ungarische Armee
DULKA MATEAS Österreich-Ungarische Armee
DUMIS IVAN Österreich-Ungarische Armee
ELEK BUS Österreich-Ungarische Armee
ENRICH ALOIS Österreich-Ungarische Armee
FEKELE FERENZ Österreich-Ungarische Armee
FELDMANN FRANZ Österreich-Ungarische Armee
FINDLER JANOS Österreich-Ungarische Armee
FISCHER MATHIAS Österreich-Ungarische Armee
FLACK JOZSEF Österreich-Ungarische Armee
FODOR ALEKSANDER Österreich-Ungarische Armee
FODOR LAJOS Österreich-Ungarische Armee
FRELBERGER ANDRAS Österreich-Ungarische Armee
FUCHSIK OTTO Österreich-Ungarische Armee
GALO JOZSEF Österreich-Ungarische Armee
GARZO JANOS Österreich-Ungarische Armee
GICZY KOLOMAN KORPORAL Österreich-Ungarische Armee
GOMOLA JOHANN Österreich-Ungarische Armee
GOY MICHAEL SŁUŻBY KOLEJOWE Österreich-Ungarische Armee
GUZEK ADALBERT FÜHRMANN Österreich-Ungarische Armee
HAHTE JOSEF ZUGSFÜHRER Österreich-Ungarische Armee
HAIDAWOLF JEHÖ Österreich-Ungarische Armee
HANIDZSAR ANDREAS Österreich-Ungarische Armee
HAUTZINGER KAROLY Österreich-Ungarische Armee
HAUTZINGER MICHALY Österreich-Ungarische Armee
HERCZEG MICHALY Österreich-Ungarische Armee
HIRNER FRANZ Österreich-Ungarische Armee
HODOLECZ JANOS Österreich-Ungarische Armee
HOHENBERG ERNST Österreich-Ungarische Armee
HOLONKA JANOS Österreich-Ungarische Armee
HORVATH ANTAL Österreich-Ungarische Armee
HORVATH EUGEN Österreich-Ungarische Armee
HORVATH IMRE Österreich-Ungarische Armee
HORVATH JOSEF Österreich-Ungarische Armee
HORVATH JOZSEF Österreich-Ungarische Armee
HRUCSIR ISTVAN Österreich-Ungarische Armee
JANECZ PAUL KORPORAL Österreich-Ungarische Armee
JANICSEK IGNATZ Österreich-Ungarische Armee
JAROCZ JAKOB ZIVIL FÜHRMANN Österreich-Ungarische Armee
JUNGNICKEL OSKAR Österreich-Ungarische Armee
JURIA ADOLF Österreich-Ungarische Armee
JURKOVIES JAKOB Österreich-Ungarische Armee
KANDL JOSEF Österreich-Ungarische Armee
KECSKES LUDWIG Österreich-Ungarische Armee
KIENESAK JOHANN Österreich-Ungarische Armee
KIS MICHAEL Österreich-Ungarische Armee
KISS GEZA Österreich-Ungarische Armee
KLEIN FRANZ Österreich-Ungarische Armee
KLIN FRANZ Österreich-Ungarische Armee
KNAUSZ JOHANN GEFREITER Österreich-Ungarische Armee
KOCSIS ISTVAN Österreich-Ungarische Armee
KOLLER FERENZ Österreich-Ungarische Armee
KONDERLA JOHANN Österreich-Ungarische Armee
KOREIN SAMUEL Österreich-Ungarische Armee
KOREN LEOPOLD Österreich-Ungarische Armee
KORESMAR JOSEF Österreich-Ungarische Armee
KORRENT LUKAZC Österreich-Ungarische Armee
KOSZTLAN UDALRICH Österreich-Ungarische Armee
KOTVAN STEFAN Österreich-Ungarische Armee
KOVACS EMERICH Österreich-Ungarische Armee
KOVACS LADISLAUS Österreich-Ungarische Armee
KRAJECZ KAROLY Österreich-Ungarische Armee
KRAJESA REZSÖ Österreich-Ungarische Armee
KRALIK JOSEF Österreich-Ungarische Armee
KRANITZ JOSEF Österreich-Ungarische Armee
KRCHNAR STEFAN Österreich-Ungarische Armee
KREMUSZ FRANZ Österreich-Ungarische Armee
KRZEMIEŃ LAURENZ FÜHRMANN Österreich-Ungarische Armee
KUBIS JANOS Österreich-Ungarische Armee
KUBOVIES PAL Österreich-Ungarische Armee
KUCHAR JOHANN Österreich-Ungarische Armee
KUN JOSEF Österreich-Ungarische Armee
KUNTNER MIHAEL Österreich-Ungarische Armee
KURICZ JOHANN Österreich-Ungarische Armee
KUZIK ALBERT Österreich-Ungarische Armee
LINGER ISTVAN Österreich-Ungarische Armee
LUKACS JOHANN Österreich-Ungarische Armee
MACHTINGOS KAROLY Österreich-Ungarische Armee
MALIK ADALBERT Österreich-Ungarische Armee
MARACSKA KAROLY Österreich-Ungarische Armee
MARAZKO KANDY Österreich-Ungarische Armee
MARCHART FRANZ Österreich-Ungarische Armee
MARKOWSKY MARIAN Österreich-Ungarische Armee
MARYNOWSKI NICOLAUS Österreich-Ungarische Armee
MERAROSZ LAJOS Österreich-Ungarische Armee
MIRIES LUKACS Österreich-Ungarische Armee
MORVAL ISTVAN Österreich-Ungarische Armee
NAGY STEFAN Österreich-Ungarische Armee
NAGY IGNAZ Österreich-Ungarische Armee
NAGY JANOS Österreich-Ungarische Armee
NAGY JOHANN Österreich-Ungarische Armee
NAGY LAJOS Österreich-Ungarische Armee
NECAS MARTIN Österreich-Ungarische Armee
NEMETH ANTON Österreich-Ungarische Armee
NIKOLAS FRANZ Österreich-Ungarische Armee
NOBL Österreich-Ungarische Armee
NOVACSEK MICHALY Österreich-Ungarische Armee
NOVAK STEFAN Österreich-Ungarische Armee
NOVOTNY JOSEF Österreich-Ungarische Armee
PALKOVICS JOZSEF Österreich-Ungarische Armee
PARASIUK DYMITRO Österreich-Ungarische Armee
PASZTOR MICHALY Österreich-Ungarische Armee
PATAI JULIUS Österreich-Ungarische Armee
PETER ALOIS Österreich-Ungarische Armee
PETŐ GEORG Österreich-Ungarische Armee
PETRUSKA JOSEF Österreich-Ungarische Armee
PIBASZKY JOSEF Österreich-Ungarische Armee
PIEKLO JOHANN Österreich-Ungarische Armee
PIMEL JANOS Österreich-Ungarische Armee
POKA FERENZ Österreich-Ungarische Armee
POLLAK JANOS Österreich-Ungarische Armee
POSZDEK VITUS Österreich-Ungarische Armee
RAJKI JOHANN Österreich-Ungarische Armee
REITHOFER MATHIAS Österreich-Ungarische Armee
RITTER KARL Österreich-Ungarische Armee
ROKA STEFAN Österreich-Ungarische Armee
SAFANIES ANTON GEFREITER Österreich-Ungarische Armee
SALI MICHALY Österreich-Ungarische Armee
SATAN ISTVAN LDST.I.R. 18/3 Österreich-Ungarische Armee
SCHINETH KAROLY Österreich-Ungarische Armee
SCHÜTZ MATIAS Österreich-Ungarische Armee
SCHWEIFER GEORG Österreich-Ungarische Armee
SEBESZTYEN KALMAN Österreich-Ungarische Armee
SIMEK IMRE Österreich-Ungarische Armee
SIPOS FRANZ Österreich-Ungarische Armee
SLEZAK PAUL Österreich-Ungarische Armee
SLUML PAL Österreich-Ungarische Armee
SOMOZYL JANOS Österreich-Ungarische Armee
SPRANIZ GEORG Österreich-Ungarische Armee
STEFANIES FERENZ Österreich-Ungarische Armee
STETTNER JANOS Österreich-Ungarische Armee
STRAKA ANDREAS Österreich-Ungarische Armee
SYMONICE STANISLAUS Österreich-Ungarische Armee
SZABO GYÖRGY TRAINSOLDAT Österreich-Ungarische Armee
SZABO JOZSEF Österreich-Ungarische Armee
SZABOLEK LUKAS Österreich-Ungarische Armee
SZALESANSZKY FERENZ Österreich-Ungarische Armee
SZEDLAK ISTVAN Österreich-Ungarische Armee
SZEKRONY JOSEF Österreich-Ungarische Armee
SZERWENKA JOHANN Österreich-Ungarische Armee
SZEWCZYK MATHIAS Österreich-Ungarische Armee
SZINCK GEORG Österreich-Ungarische Armee
SZKOROWECZ JOZSEF Österreich-Ungarische Armee
SZLAMA MATE Österreich-Ungarische Armee
SZOLTADIS JOSEF Österreich-Ungarische Armee
SZOMMER JOZSEF Österreich-Ungarische Armee
SZUHY WENZEL Österreich-Ungarische Armee
TERBAK SIMON Österreich-Ungarische Armee
TONKA ISTVAN Österreich-Ungarische Armee
TORDY ISTVAN Österreich-Ungarische Armee
TORRENT LUKACS Österreich-Ungarische Armee
TOTH ANDREAS Österreich-Ungarische Armee
TOTH JANOS Österreich-Ungarische Armee
TOTH JANOS Österreich-Ungarische Armee
TOTH JANOS Österreich-Ungarische Armee
TOTH LUDWIG Österreich-Ungarische Armee
TRESKA MICHALY Österreich-Ungarische Armee
TUZSINSZKY JOSEF Österreich-Ungarische Armee
URASZ PETER Österreich-Ungarische Armee
URBAN MIHALY Österreich-Ungarische Armee
ÜRGE ISTVAN Österreich-Ungarische Armee
URYSZ Österreich-Ungarische Armee
VAIZKO MICHAEL Österreich-Ungarische Armee
VALENTISCH PETER Österreich-Ungarische Armee
VAMOSI JANOS Österreich-Ungarische Armee
VARGA DIONISIOS Österreich-Ungarische Armee
VEGH ANDREAS Österreich-Ungarische Armee
VIDO JANOS Österreich-Ungarische Armee
VIKTORA JOHANN KADETT Österreich-Ungarische Armee
VRAK JOHANN Österreich-Ungarische Armee
WEINER JOHANN Österreich-Ungarische Armee
WEISZMANN KARL Österreich-Ungarische Armee
WILK STANISLAUS Österreich-Ungarische Armee
WOJCIK WLADISLAW FÜHRMANN Österreich-Ungarische Armee
WRABECZ JANOS Österreich-Ungarische Armee
ZETH FERENZ Österreich-Ungarische Armee
ZLOCH ISTVAN Österreich-Ungarische Armee
ZWICKL MATHIAS Österreich-Ungarische Armee
STĄPAŁA PIOTR STRAŻNIK SKARBOWY
DĄBROWSKI FRANCISZEK SZEREGOWY Polnische Armee
ROESSLER JAN PODPORUCZNIK Polnische Armee
RAK IGNACY SZEREGOWY Polnische Armee
MIEDZIEJEWSKI JAN ADOLF SIERŻANT Polnische Armee
PROSZEK [PROSZCZEK] JAN SIERŻANT Polnische Armee
KĘDZIOR PIOTR SZEREGOWY Polnische Armee
NIEDZIELA BENEDYKT SZEREGOWY Polnische Armee
BOROWSKI JAN SZEREGOWY Polnische Armee
PODBIOŁ FRANCISZEK KAPRAL Polnische Armee
HUSIATYŃSKI STANISŁAW Polnische Armee
Vorname Name Rang Zugehörigkeit Anzahl
Polnische Armee 3
Polnische Armee 4
21
Russische Armee 25
Österreich-Ungarische Armee 125