Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
1212030-002
6
6
Mogiła w lastrykowym obramowaniu, nakryta czterema prostokątnymi płytami. U wezgłowia mogiły znajduje się kompozycja pomnikowa w formie szerokiego, stopniowanego postumentu, zwieńczonego betonowym krzyżem, u którego podstawy znajduje się figura przedstawiająca orła trzymającego w szponach przerwany łańcuch. Na skrzyżowaniu ramion krzyża umieszczony jest motyw wieńca i płaskorzeźba. Poniżej figury orła na ścianie postumentu zamontowana jest szeroka tablica z szarego granitu z napisem: „POLACY POWIEDZCIE SWYM POTOMKOM/ ŻE WIERNI IDEOM POLSKI – POMORDOWANI/ PRZEZ PRZEMOC OKUPANTA NIEMIECKIEGO/ - TU SPOCZYWAMY”. Najniższy i drugi stopień postumentu są flankowane prostopadłościennymi filarami z płaskorzeźbami na licu. We frontową ścianę najniższego stopnia postumentu wmurowane są tablice z informacjami o pochowanych:
„JÓZEF/ WÓJCIK/ KREŚLARZ TECHN/ ŻYŁ LAT 30/ ZG. 24 11 1944”
„HENRYK/ MIECH/ PIEKARZ/ ŻYŁ LAT 32/ ZG. 24 11 1944”
„DONAT-RUFIN/ WRONA/ UCZEŃ GIMNAZJUM/ ŻYŁ LAT 20/ ZG. 28 9 1944”
„JAN BRATEK/ TECHNIK BUDOWL./ ŻYŁ LAT 36/ ZG. 24 11 1944”
„JAN BRZOZOWSKI/ ŻYŁ LAT 33/ ZG. 24 11 1944”
„JAN SIKORA/ ŻYŁ LAT 51/ ZG. 24 11 1944”.

Pochowano tu sześciu żołnierzy Armii Krajowej, pomordowanych przez żandarmerię i Gestapo w 1944 r.
  • A. Goryczko, Wykaz miejsc w powiecie Olkuskim upamiętnionych w okresie walki 1939 - 1945, wyd. Powiatowy Komitet Ochrony Pomników, Olkusz 1971.
  • J. Liszka, Miejsca pamięci narodowej na terenie Gminy Bolesław.
  • Przewodnik po upamiętnionych miejscach walk i meczeństwa, red. Cz. Czubryt-Borkowski i in., Warszawa 1988, s. 297.
Name Vorname Rang Zugehörigkeit  
WÓJCIK JÓZEF Polnische Heimatarmee
MIECH HENRYK Polnische Heimatarmee
WRONA DONAT RUFIN Polnische Heimatarmee
BRATEK JAN Polnische Heimatarmee
BRZOZOWSKI JAN Polnische Heimatarmee
SIKORA JAN Polnische Heimatarmee