Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
1263010-027
1
1
Mogiła oznaczona ziemnym kopcem, odnaleziona w 2014 r.

Pochowano tu Antoniego Trzeplę ps. „Krakus”, byłego kierownika placówki WiN w Przybysławicach, skazanego wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Krakowie 20 marca 1948 r. za przynależność do oddziału niepodległościowego dowodzonego przez Władysława Pudełek ps. „Zbroja”, a następnie Józefa Jachimka ps. „Stalin”. Wyrok został wykonany 16 czerwca 1948 r.
  • F. Musiał, Skazani na karę śmierci przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Krakowie 1946-1955, Kraków 2005, s. 265.
Name Vorname Rang Zugehörigkeit  
TRZEPLA ANTONI