Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
16 06 1948
KRAKÓW
KRAKÓW
  • F. Musiał, Skazani na karę śmierci przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Krakowie 1946-1955, Kraków 2005, s. 265.