Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
1201050-005
27
23
Kwatera założona jest na planie prostokąta i ogrodzona betonowymi słupami zakończonymi półkulą, ustawionymi na betonowym fundamencie i połączonymi żelaznymi łańcuchami.

Główny element obiektu to stojąca poza obrysem ogrodzenia kamienna kapliczka posadowiono na prostopadłościennym słupie i podstawie o obłych krawędziach. W zakończonej łukiem wnęce znajduje się figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Kapliczka zwieńczona jest cylindrycznym wypustkiem z motywem krzyża.

Pole grobowe podzielone jest dwoma betonowymi ławami na trzy części. W obrębie kwatery znajdują się nagrobki w formie osadzonych na betonowych cokołach:
– 9 krzyży łacińskich z metalowych prętów o ostrych zakończeniach ramion,
– 3 krzyży lotaryńskich z metalowych prętów o ostrych zakończeniach ramion,
– żeliwnego, ażurowego krzyża łacińskiego z motywem miecza i krzyża maltańskiego z wieńcem laurowym,
– żeliwnego ażurowego krzyża lotaryńskiego.

Na jednym z krzyży łacińskich zachowała się emaliowana tabliczka z danymi pochowanych.

W sześciu grobach zbiorowych i jednym pojedynczym pochowano 22 żołnierzy z armii austro-węgierskiej, 1 z armii niemieckiej i 4 z armii rosyjskiej. W osobnym grobie poza kwaterą spoczywa podporucznik Ferdinand Franz Uffenheimer.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad grobami wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 35 s. 171, 309, 973-985, GW 62 s. 90 (fotografia).
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995. s. 354.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, 367 (opis i zdjęcie)..
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915, T. 3, Tarnów 2005, s. 225-226.
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik, T. 3, Pruszków 1998, s. 108.
Name Vorname Rang Zugehörigkeit  
MEYER JOHANN FÄHNRICH Österreich-Ungarische Armee
KRUG [KRUK] ANTON INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
TURKIEWICZ MARIAN INFANTERIST TITULAR KORPORAL Österreich-Ungarische Armee
MORSTEIN KARL INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
LAZUKA JOHANN JÄGER Österreich-Ungarische Armee
BUDZANOWSKI MICHAEL INFANTERIST TITULAR GEFREITER Österreich-Ungarische Armee
BREITNER PETER ERSATZ RESERVIST LANDSSCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
MARCHEWKA WOJCIECH JÄGER Österreich-Ungarische Armee
SEIKMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
BUDZICKI JULIUS BOLESLAV ZUGSFÜHRER [GEFREITER] Österreich-Ungarische Armee
LEBEDYŃSKI ELIAS JÄGER Österreich-Ungarische Armee
KOMARNICKI THEODORYJ KORPORAL Österreich-Ungarische Armee
THURNER [THURNHER] WERNER JÄGER TITULAR PATROILLENFÜHRER Österreich-Ungarische Armee
ASTL SEBASTIAN JÄGER Österreich-Ungarische Armee
CARTIN BONIFACIO JÄGER Österreich-Ungarische Armee
BRACH [BRAK] FRANZ ERSATZ RESERVIST JÄGER Österreich-Ungarische Armee
BARABASZ MICHAEL ERSATZ RESERVIST JÄGER Österreich-Ungarische Armee
PALKA PETER JÄGER Österreich-Ungarische Armee
SZAFRAŃSKI WLADISLAUS UNTEROFFIZIER Deutsche Armee
HORWATH JOHANN HUSAR Österreich-Ungarische Armee
STRNAD JOHANN KORPORAL Österreich-Ungarische Armee
KAŠPAR JOSEF ZUGSFÜHRER TITULAR FELDWEBEL Österreich-Ungarische Armee
KILNBECK [KLIBECK] ALOIS ZUGSFÜHRER Österreich-Ungarische Armee
Vorname Name Rang Zugehörigkeit Anzahl
Russische Armee 4