Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
1201090-001
89
81
Cmentarz założony jest na planie nieregularnego wieloboku. Od strony północnej przylega do kamiennego muru otaczającego plac przy kościele pw. św. Mikołaja Bp. Z pozostałych stron ogrodzony jest współczesnym płotem z metalowych prętów. Pierwotnie ogrodzenie miało formę drewnianego sztachetowego płotu.

Wejście na cmentarz znajduje się od strony placu przykościelnego. Ujęte jest w dwa wysokie, kamienne słupy z czterospadową betonową nakrywą i zamykane łańcuchem.

Groby mają układ nieregularny. Na cmentarzu znajdują się nagrobki w formie:
– zakończonych trójkątnie betonowych stel z żeliwnymi tablicami,
– krzyży łacińskich z płaskownika o trójdzielnych zakończeniach ramion, osadzonych na betonowych cokołach,
– krzyży łacińskich z metalowych prętów z motywem roślinnym na zakończeniach ramion, osadzonych na betonowych cokołach,
– żeliwnego, ażurowego krzyża lotaryńskiego na betonowym cokole,
– żeliwnego, ażurowego krzyża łacińskiego z motywem miecza i krzyża maltańskiego na skrzyżowaniu ramion, osadzonego na betonowym cokole.

Krzyże z płaskownika i z metalowych prętów na skrzyżowaniu ramion mają owalne, emaliowane tabliczki z informacjami o pochowanych.

Pochowano tu 11 żołnierzy armii austro-węgierskiej, 68 żołnierzy niemieckich oraz 9 rosyjskich poległych w grudniu 1914 roku.
 • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu V w Krakowie, sygn. GW 35, s. 212-213 (wykaz pochowanych) s. 3357 (plan cmentarza), 1511-1549 (plany i wykazy pochowanych), GW 61 s. 270 (zdjęcie).
 • A. Adamczyk, Cmentarze żołnierskie z I wojny światowej w gminie Żegocina i jej okolicy, Historia i stan obecny, praca magisterska pod kierunkiem dr hab. Ireny Paczyńskiej, Kraków 1998, s. 48-49.
 • C. Blajda, Żegocina dawna i współczesna (700-lecie powstania wsi), Żegocina 1993, s. 23.
 • R. Broch, Hauptmann H., Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914-1915, tłum. H. Sznytka, Tarnów 1996, s.352-353.
 • J. Drogomir , Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918). Wykazy poległych, zmarłych i pochowanych na 400 cmentarzach wojskowych w Galicji Zachodniej, T.3, Tarnów 2005, s. 115-118.
 • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s.330-331.
 • Z. Ellnain, Odkupiony i utracony, " Spotkania z zabytkami", 7, 1997, s. 23.
 • Z. Ellnain, T. Olszewski, Piękne odpoczywanie. Cmentarze I wojny Światowej okolic Żegociny, Żegocina 1997,
 • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. T.3, Brzesko, Bochnia, Limanowa, Pruszków 1998, s.71.
 • O. Illukiewicz, Duch niepodległości a legiony Piłsudskiego w rejonie limanowskim, [w:] Księga Pamiątkowa 200-lecia konstytucji 3 maja w Limanowej, Limanowa 1991, s. 135-143.
 • J. Wielek, Bitwa pod Limanową w roku 1914, „Almanach Ziemi Limanowskiej", Nr 18, 2004, s.4-15.
Name Vorname Rang Zugehörigkeit  
KLINGE MARTIN JÄGER Deutsche Armee
STEINECKE HANS JÄGER Deutsche Armee
GRAHL HERMANN PIONIER Deutsche Armee
ROD ANTON DRAGON Österreich-Ungarische Armee
HÖFFKEN WILHELM WEHRMANN Deutsche Armee
GRÖNIG JOHANN RESERVIST Deutsche Armee
BRÜGGERHOFF ANDERAS WEHRMANN Deutsche Armee
WOHL KARL WEHRMANN Deutsche Armee
RUSCH GERHARD UNTEROFFIZIER Deutsche Armee
BORMANN [BOHRMANN] FRIEDRICH KRIEGSFREIWILLIGER Deutsche Armee
TRIEBERT HEINRICH JÄGER Deutsche Armee
ZIEGLER HEINRICH UNTEROFFIZIER Deutsche Armee
ROMBERG FRITZ FREIWILLIGER Deutsche Armee
FÜRCHTENICHT-BÖNING KARL KRIEGSFREIWILLIGER Deutsche Armee
JANAS ANDREAS Österreich-Ungarische Armee
HENYCH [HENGSCH] KARL KANONIER Österreich-Ungarische Armee
STREPPEL OTTO GEFREITER Deutsche Armee
RUSCH [RUSAT] ARNOLD RESERVIST Deutsche Armee
JENYCH [JONIK] MICHAEL INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
MACKU WILHELM DRAGON Österreich-Ungarische Armee
STOHL INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
GORDIEW Russische Armee
SONDERMANN KARL WEHRMANN Deutsche Armee
DEUTZ JOHANN RESERVIST Deutsche Armee
KIRSCH ARTHUR JÄGER Deutsche Armee
BUKOWSKY HEINRICH JÄGER Deutsche Armee
NIGGEMANN FRANZ WEHRMANN Deutsche Armee
GRUND FRITZ JÄGER Deutsche Armee
KREY ERICH JÄGER Deutsche Armee
MAUS WILHELM WEHRMANN Deutsche Armee
RUTKOWSKI WLADISLAUS WEHRMANN Deutsche Armee
BLÄSER HANS MUSKETIER Deutsche Armee
BRILLOWSKI MUSKETIER Deutsche Armee
FROMHOLD RUDOLF JÄGER Deutsche Armee
WELS OTTO VIZE-FELDWEBEL Deutsche Armee
SCHULTE BERGE OTTO JÄGER Deutsche Armee
SCHULZ WILHELM UNTEROFFIZIER Deutsche Armee
WAGNER HEINRICH ERSATZ RESERVIST Deutsche Armee
SCHLOTEN [SCHOLTEN] HUGO RESERVIST Deutsche Armee
MINRATH JAKOB WEHRMANN Deutsche Armee
FRANKE FRIEDRICH WEHRMANN Deutsche Armee
WESTRICH FRANZ WILHELM UNTEROFFIZIER Deutsche Armee
MATHEINSCZIK MICHAEL KANONIER Deutsche Armee
REHSE LEO UNTEROFFIZIER Deutsche Armee
ORTGIESE AUGUST KANONIER Deutsche Armee
BARLACH EMIL MUSKETIER Deutsche Armee
VESELÝ II [WESELY] JOSEF DRAGON Österreich-Ungarische Armee
WATERMEYER WILHELM RESERVIST Deutsche Armee
NEUMANN I ADOLF MUSKETIER Deutsche Armee
GAMMERSCHLAG THEODOR UNTEROFFIZIER Deutsche Armee
WOITEK JOHANN RESERVIST Deutsche Armee
ARFT RICHARD FÜSILIER Deutsche Armee
MICHALLIK [MICHALIK] JOSEF ERSATZ RESERVIST Deutsche Armee
BÖHM HANS WEHRMANN Deutsche Armee
KOVERMANN PETER JÄGER Deutsche Armee
KORN FRIEDRICH MUSKETIER Deutsche Armee
SCHMIDT II HEINRICH GEFREITER Deutsche Armee
WESTPHAL OTTO MUSKETIER Deutsche Armee
CONCE JOSEF WEHRMANN Deutsche Armee
MITESSER JOSEF WEHRMANN Deutsche Armee
NEUBAUER WILHELM KRIEGSFREIWILLIGER Deutsche Armee
SÖNDGERATH [SÖNGERATH] JOHANN RESERVIST Deutsche Armee
GAAS ERNST JÄGER Deutsche Armee
TACKELBORN KARL WEHRMANN Deutsche Armee
WENDT JULIUS WEHRMANN Deutsche Armee
BRÜGGEMANN ANTON MUSKETIER Deutsche Armee
JASTRUZNY [ZASTRUZNY] JAKOB Deutsche Armee
HODAN [HODAUN] AMADEUS MUSKETIER Deutsche Armee
KOCHANSKY GOTTLIEB MUSKETIER Deutsche Armee
DIAKOW MICHAEL Österreich-Ungarische Armee
MALINA KARL KORPORAL TITULAR ZUGSFÜHRER Österreich-Ungarische Armee
MALENA FRANZ RESERVIST INFANTERIST [RESERVIST SCHÜTZE] Österreich-Ungarische Armee
SOWIAK IGNATZ Österreich-Ungarische Armee
WIELANDER [WIELENTNER] [FRANZ] [INFANTERIST] Österreich-Ungarische Armee
KRATIL LUDWIG Österreich-Ungarische Armee
CARNAP JOSUA HAUPTMANN Deutsche Armee
KRAUSE FRITZ OBERLEUTNANT Deutsche Armee
UHL WALTER LEUTNANT Deutsche Armee
MERTENS HERMANN HAUPTMANN Deutsche Armee
HASS AUGUST FELDWEBEL LEUTNANT Deutsche Armee
DAHM KASPAR LEUTNANT Deutsche Armee
Vorname Name Rang Zugehörigkeit Anzahl
Russische Armee 8