Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1201090-001
89
81
Cmentarz założony jest na planie nieregularnego wieloboku. Od strony północnej przylega do kamiennego muru otaczającego plac przy kościele pw. św. Mikołaja Bp. Z pozostałych stron ogrodzony jest współczesnym płotem z metalowych prętów. Pierwotnie ogrodzenie miało formę drewnianego sztachetowego płotu.

Wejście na cmentarz znajduje się od strony placu przykościelnego. Ujęte jest w dwa wysokie, kamienne słupy z czterospadową betonową nakrywą i zamykane łańcuchem.

Groby mają układ nieregularny. Na cmentarzu znajdują się nagrobki w formie:
– zakończonych trójkątnie betonowych stel z żeliwnymi tablicami,
– krzyży łacińskich z płaskownika o trójdzielnych zakończeniach ramion, osadzonych na betonowych cokołach,
– krzyży łacińskich z metalowych prętów z motywem roślinnym na zakończeniach ramion, osadzonych na betonowych cokołach,
– żeliwnego, ażurowego krzyża lotaryńskiego na betonowym cokole,
– żeliwnego, ażurowego krzyża łacińskiego z motywem miecza i krzyża maltańskiego na skrzyżowaniu ramion, osadzonego na betonowym cokole.

Krzyże z płaskownika i z metalowych prętów na skrzyżowaniu ramion mają owalne, emaliowane tabliczki z informacjami o pochowanych.

Pochowano tu 11 żołnierzy armii austro-węgierskiej, 68 żołnierzy niemieckich oraz 9 rosyjskich poległych w grudniu 1914 roku.
 • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu V w Krakowie, sygn. GW 35, s. 212-213 (wykaz pochowanych) s. 3357 (plan cmentarza), 1511-1549 (plany i wykazy pochowanych), GW 61 s. 270 (zdjęcie).
 • A. Adamczyk, Cmentarze żołnierskie z I wojny światowej w gminie Żegocina i jej okolicy, Historia i stan obecny, praca magisterska pod kierunkiem dr hab. Ireny Paczyńskiej, Kraków 1998, s. 48-49.
 • C. Blajda, Żegocina dawna i współczesna (700-lecie powstania wsi), Żegocina 1993, s. 23.
 • R. Broch, Hauptmann H., Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914-1915, tłum. H. Sznytka, Tarnów 1996, s.352-353.
 • J. Drogomir , Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918). Wykazy poległych, zmarłych i pochowanych na 400 cmentarzach wojskowych w Galicji Zachodniej, T.3, Tarnów 2005, s. 115-118.
 • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s.330-331.
 • Z. Ellnain, Odkupiony i utracony, " Spotkania z zabytkami", 7, 1997, s. 23.
 • Z. Ellnain, T. Olszewski, Piękne odpoczywanie. Cmentarze I wojny Światowej okolic Żegociny, Żegocina 1997,
 • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. T.3, Brzesko, Bochnia, Limanowa, Pruszków 1998, s.71.
 • O. Illukiewicz, Duch niepodległości a legiony Piłsudskiego w rejonie limanowskim, [w:] Księga Pamiątkowa 200-lecia konstytucji 3 maja w Limanowej, Limanowa 1991, s. 135-143.
 • J. Wielek, Bitwa pod Limanową w roku 1914, „Almanach Ziemi Limanowskiej", Nr 18, 2004, s.4-15.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
KLINGE MARTIN JÄGER Немецкая армия
STEINECKE HANS JÄGER Немецкая армия
GRAHL HERMANN PIONIER Немецкая армия
ROD ANTON DRAGON Австро-венгерская армия
HÖFFKEN WILHELM WEHRMANN Немецкая армия
GRÖNIG JOHANN RESERVIST Немецкая армия
BRÜGGERHOFF ANDERAS WEHRMANN Немецкая армия
WOHL KARL WEHRMANN Немецкая армия
RUSCH GERHARD UNTEROFFIZIER Немецкая армия
BORMANN [BOHRMANN] FRIEDRICH KRIEGSFREIWILLIGER Немецкая армия
TRIEBERT HEINRICH JÄGER Немецкая армия
ZIEGLER HEINRICH UNTEROFFIZIER Немецкая армия
ROMBERG FRITZ FREIWILLIGER Немецкая армия
FÜRCHTENICHT-BÖNING KARL KRIEGSFREIWILLIGER Немецкая армия
JANAS ANDREAS Австро-венгерская армия
HENYCH [HENGSCH] KARL KANONIER Австро-венгерская армия
STREPPEL OTTO GEFREITER Немецкая армия
RUSCH [RUSAT] ARNOLD RESERVIST Немецкая армия
JENYCH [JONIK] MICHAEL INFANTERIST Австро-венгерская армия
MACKU WILHELM DRAGON Австро-венгерская армия
STOHL INFANTERIST Австро-венгерская армия
GORDIEW Русская армия
SONDERMANN KARL WEHRMANN Немецкая армия
DEUTZ JOHANN RESERVIST Немецкая армия
KIRSCH ARTHUR JÄGER Немецкая армия
BUKOWSKY HEINRICH JÄGER Немецкая армия
NIGGEMANN FRANZ WEHRMANN Немецкая армия
GRUND FRITZ JÄGER Немецкая армия
KREY ERICH JÄGER Немецкая армия
MAUS WILHELM WEHRMANN Немецкая армия
RUTKOWSKI WLADISLAUS WEHRMANN Немецкая армия
BLÄSER HANS MUSKETIER Немецкая армия
BRILLOWSKI MUSKETIER Немецкая армия
FROMHOLD RUDOLF JÄGER Немецкая армия
WELS OTTO VIZE-FELDWEBEL Немецкая армия
SCHULTE BERGE OTTO JÄGER Немецкая армия
SCHULZ WILHELM UNTEROFFIZIER Немецкая армия
WAGNER HEINRICH ERSATZ RESERVIST Немецкая армия
SCHLOTEN [SCHOLTEN] HUGO RESERVIST Немецкая армия
MINRATH JAKOB WEHRMANN Немецкая армия
FRANKE FRIEDRICH WEHRMANN Немецкая армия
WESTRICH FRANZ WILHELM UNTEROFFIZIER Немецкая армия
MATHEINSCZIK MICHAEL KANONIER Немецкая армия
REHSE LEO UNTEROFFIZIER Немецкая армия
ORTGIESE AUGUST KANONIER Немецкая армия
BARLACH EMIL MUSKETIER Немецкая армия
VESELÝ II [WESELY] JOSEF DRAGON Австро-венгерская армия
WATERMEYER WILHELM RESERVIST Немецкая армия
NEUMANN I ADOLF MUSKETIER Немецкая армия
GAMMERSCHLAG THEODOR UNTEROFFIZIER Немецкая армия
WOITEK JOHANN RESERVIST Немецкая армия
ARFT RICHARD FÜSILIER Немецкая армия
MICHALLIK [MICHALIK] JOSEF ERSATZ RESERVIST Немецкая армия
BÖHM HANS WEHRMANN Немецкая армия
KOVERMANN PETER JÄGER Немецкая армия
KORN FRIEDRICH MUSKETIER Немецкая армия
SCHMIDT II HEINRICH GEFREITER Немецкая армия
WESTPHAL OTTO MUSKETIER Немецкая армия
CONCE JOSEF WEHRMANN Немецкая армия
MITESSER JOSEF WEHRMANN Немецкая армия
NEUBAUER WILHELM KRIEGSFREIWILLIGER Немецкая армия
SÖNDGERATH [SÖNGERATH] JOHANN RESERVIST Немецкая армия
GAAS ERNST JÄGER Немецкая армия
TACKELBORN KARL WEHRMANN Немецкая армия
WENDT JULIUS WEHRMANN Немецкая армия
BRÜGGEMANN ANTON MUSKETIER Немецкая армия
JASTRUZNY [ZASTRUZNY] JAKOB Немецкая армия
HODAN [HODAUN] AMADEUS MUSKETIER Немецкая армия
KOCHANSKY GOTTLIEB MUSKETIER Немецкая армия
DIAKOW MICHAEL Австро-венгерская армия
MALINA KARL KORPORAL TITULAR ZUGSFÜHRER Австро-венгерская армия
MALENA FRANZ RESERVIST INFANTERIST [RESERVIST SCHÜTZE] Австро-венгерская армия
SOWIAK IGNATZ Австро-венгерская армия
WIELANDER [WIELENTNER] [FRANZ] [INFANTERIST] Австро-венгерская армия
KRATIL LUDWIG Австро-венгерская армия
CARNAP JOSUA HAUPTMANN Немецкая армия
KRAUSE FRITZ OBERLEUTNANT Немецкая армия
UHL WALTER LEUTNANT Немецкая армия
MERTENS HERMANN HAUPTMANN Немецкая армия
HASS AUGUST FELDWEBEL LEUTNANT Немецкая армия
DAHM KASPAR LEUTNANT Немецкая армия
Имя фамилия звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) Количество
Русская армия 8