Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
1205010-006
6
1
Obiekt znajdował się w obrębie cmentarza żydowskiego w Gorlicach. Został zlikwidowany przez nazistów w czasie II wojny światowej. Z części odnalezionych płyt nagrobnych ustawiono przed cmentarzem pomnik ofiar nazizmu. Na cmentarzu zachowały się jedynie 2 macewy żołnierskie. W obrębie cmentarza pochowano 4 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 2 z rosyjskiej.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 138.
  •  J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 460-461.
  •  O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 165.
  •  R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 91.
Name Vorname Rang Zugehörigkeit  
LEDERMANN MARKO Russische Armee
Vorname Name Rang Zugehörigkeit Anzahl
Österreich-Ungarische Armee 4
Russische Armee 1