Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
1205090-001
52
15
Cmentarz założony jest na planie zbliżonym do prostokąta z wcięciem od strony południowo-wschodniej. Składa się z trzech tarasów połączonych kamiennymi schodami. Najwyższy taras ogrodzony jest kamiennym murem, a pozostałe kamiennymi słupami połączonymi drewnianym, sztachetowym płotem. Wejście znajduje w południowym narożniku i zamykane jest drewnianymi dwuskrzydłowymi wrotami. Głównym elementem cmentarza jest wysoki drewniany, zdobiony krzyż z dwuspadowym zadaszeniem.

Mogiły są ułożone w rzędach i otoczone kamiennymi obramowaniami.

U wezgłowi mogił znajdują drewniane zdobione krzyże łacińskie lub lotaryńskie, osadzone na betonowej podstawie, z emaliowanymi tabliczkami na skrzyżowaniu ramion.
 
W 5 grobach zbiorowych i 14 pojedynczych pochowano tu 12 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 40 z rosyjskiej. Nie zidentyfikowano 37 osób.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 39, s. 1-27 (plany, wykazy pochowanych), GW 62 s. 61 (fotografia archiwalna).
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 70.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 371-372.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 126-127.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 50.
Name Vorname Rang Zugehörigkeit  
PETROWICZ SIEJARNOW PETRO KOSAK Russische Armee
SZIPIŁOW GIORGI KOSAK Russische Armee
POLLAKOW NIKIFOR KOSAK Russische Armee
ABUCHOW PAWEL KOSAK Russische Armee
SOŁOTOWIEW DEMJAN KOSAK Russische Armee
WILGAWSKI KOSAK Russische Armee
SZCZERBUNIAJEW GAWRIL KOSAK Russische Armee
SZKORUBA JAKOB Russische Armee
HRAMOW MICHAEL Russische Armee
BISS JOSEF JÄGER Österreich-Ungarische Armee
PIETROMIANOW MIKOŁAJ Russische Armee
MICHAŁOWICZ NIKOMIAN Russische Armee
KONKABUCZ DEMJAN Russische Armee
ČERVENKA KARL SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
BRUKDORFER ALOIS INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
Vorname Name Rang Zugehörigkeit Anzahl
Österreich-Ungarische Armee 9
Russische Armee 28