War graves
in Małopolska
1205090-001
52
15
Cmentarz założony jest na planie zbliżonym do prostokąta z wcięciem od strony południowo-wschodniej. Składa się z trzech tarasów połączonych kamiennymi schodami. Najwyższy taras ogrodzony jest kamiennym murem, a pozostałe kamiennymi słupami połączonymi drewnianym, sztachetowym płotem. Wejście znajduje w południowym narożniku i zamykane jest drewnianymi dwuskrzydłowymi wrotami. Głównym elementem cmentarza jest wysoki drewniany, zdobiony krzyż z dwuspadowym zadaszeniem.

Mogiły są ułożone w rzędach i otoczone kamiennymi obramowaniami.

U wezgłowi mogił znajdują drewniane zdobione krzyże łacińskie lub lotaryńskie, osadzone na betonowej podstawie, z emaliowanymi tabliczkami na skrzyżowaniu ramion.
 
W 5 grobach zbiorowych i 14 pojedynczych pochowano tu 12 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 40 z rosyjskiej. Nie zidentyfikowano 37 osób.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 39, s. 1-27 (plany, wykazy pochowanych), GW 62 s. 61 (fotografia archiwalna).
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 70.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 371-372.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 126-127.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 50.
Surname Forename Rank Military formation  
PETROWICZ SIEJARNOW PETRO KOSAK Russian Army
SZIPIŁOW GIORGI KOSAK Russian Army
POLLAKOW NIKIFOR KOSAK Russian Army
ABUCHOW PAWEL KOSAK Russian Army
SOŁOTOWIEW DEMJAN KOSAK Russian Army
WILGAWSKI KOSAK Russian Army
SZCZERBUNIAJEW GAWRIL KOSAK Russian Army
SZKORUBA JAKOB Russian Army
HRAMOW MICHAEL Russian Army
BISS JOSEF JÄGER Austro-Hungarian Army
PIETROMIANOW MIKOŁAJ Russian Army
MICHAŁOWICZ NIKOMIAN Russian Army
KONKABUCZ DEMJAN Russian Army
ČERVENKA KARL SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
BRUKDORFER ALOIS INFANTERIST Austro-Hungarian Army
Forename Surname Rank Military formation Number
Austro-Hungarian Army 9
Russian Army 28