Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
1205070-002
219
219
Cmentarz założony jest na planie prostokąta z aneksem od strony zachodniej. Ogrodzenie stanowią kamienne słupy połączone wysoką podmurówką i metalową kratą. Zamykane żelaznymi, dwuskrzydłowymi wrotami wejście znajduje się od strony południowej. Przed wejściem umieszczona jest pulpitowa tablica informacyjna ufundowana przez Powiat Gorlicki.

Przy wschodnim ogrodzeniu usytuowany jest kamienny, zwieńczony kulą pomnik w formie sześcianu, na którego frontowej ścianie wyryty został monogram królowej Elżbiety i inskrypcja: „KÖNIGIN ELISABETH/ GARDE GRENADIER REGIMENT No 3/ LEUTNANT FREIHERR V. WANGENHEIM/ LEUTNANT D. RES. LANGENBACH/ LEUTNANT V. FRANCOIS/ LEUTNANT V. JONQUIERES/ 2.5.1915".

Główny element cmentarza stanowi usytuowana w aneksie zachodniego ogrodzenia, zakończona trójkątnie ściana pomnikowa z kamiennych bloków z nałożonym na lico krzyżem z kamiennych bloków i sześcioma kamiennymi słupami. W sześciu prześwitach w ścianie pomnikowej umieszczone są ażurowe krzyże z metalowych prętów.

Groby mają układ rzędowy. Na cmentarzu znajdują się nagrobki w formie:
– małych i dużych stel kamiennych z żeliwnymi tablicami inskrypcyjnymi.
– krzyży łacińskich z płaskownika o rozszerzonych zakończeniach ramion.
Pierwotnie były tu także krzyże drewniane.

W 4 grobach zbiorowych i 88 pojedynczych pochowano 219 żołnierzy armii niemieckiej z 3 Królewsko-Pruskiego Pułku Grenadierów Gwardii im. Królowej Elżbiety.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 41, s. 1011-1098 (plany, wykazy pochowanych), GW 61 s. 105-106 (5 fotografii).
  • Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 3/1/0/9/5945, 3/1/0/9/5946 (fotografie archiwalne).
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 164.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 547-552.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 187-188.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 111.
Name Vorname Rang Zugehörigkeit  
BISCHORF KURT FÜSILIER Deutsche Armee
PRIOR PAUL GEFREITER Deutsche Armee
BRUCKMANN ADOLF TAMBOUR Deutsche Armee
THIEDE ERNST FÜSILIER Deutsche Armee
KREBS WILHELM GEFREITER Deutsche Armee
KABEN HELLMUTH GRENADIER Deutsche Armee
GWOSDECK KARL FÜSILIER Deutsche Armee
PIETSCH ARTHUR FÜSILIER Deutsche Armee
HÖNNER PETER FÜSILIER Deutsche Armee
HAMEYER [HOMMEYER] RUDOLF FÜSILIER Deutsche Armee
JOHANSEN ANDREAS FÜSILIER Deutsche Armee
KLATT ALEXANDER FÜSILIER Deutsche Armee
KUGLER WALTER FÜSILIER Deutsche Armee
KAISER GEORG FRANZ FÜSILIER Deutsche Armee
ROSSUM VON. THEODOR GRENADIER Deutsche Armee
REUPERT KARL PAUL GRENADIER Deutsche Armee
ROGOWSKI ERNST GRENADIER Deutsche Armee
SANDER MAX GRENADIER Deutsche Armee
SAAMEN PETER GRENADIER Deutsche Armee
SCHMIDT OTTO GRENADIER Deutsche Armee
SCHUBERT ERNST GRENADIER Deutsche Armee
TAUSENDFREUND FRANZ GRENADIER Deutsche Armee
THUROW FRITZ GRENADIER Deutsche Armee
WILKE ADOLF GRENADIER Deutsche Armee
WIEMANN OTTO GRENADIER Deutsche Armee
WIPPICH ANTON GRENADIER Deutsche Armee
WLOKA RAIMUND GRENADIER Deutsche Armee
WÖLK AUGUST GRENADIER Deutsche Armee
WIEGELMANN FRIEDRICH GRENADIER Deutsche Armee
RAHN HANS GRENADIER Deutsche Armee
HEIMLER HANS GRENADIER Deutsche Armee
GEGNER KARL RESERVIST Deutsche Armee
HERTRICH WALTER GRENADIER Deutsche Armee
WEGENER RICHARD GRENADIER Deutsche Armee
HOLLÄNDER PAUL GRENADIER Deutsche Armee
LEHMANN WILHELM GRENADIER Deutsche Armee
WENZERITT FRANZ GRENADIER Deutsche Armee
ZAMINER RUDOLF GRENADIER Deutsche Armee
AUGUST GEORG FRANZ PIONIER Deutsche Armee
BAUMGARTEN ERICH GRENADIER Deutsche Armee
BECKER KARL GRENADIER Deutsche Armee
BECKER GUSTAV GRENADIER Deutsche Armee
CASPER [KASPER] PAUL GRENADIER Deutsche Armee
DREGER FRIEDRICH GRENADIER Deutsche Armee
DREYLING OTTO GRENADIER Deutsche Armee
EWERT KARL UNTEROFFIZIER Deutsche Armee
ELSWEILER JOSEF GRENADIER Deutsche Armee
EBBINGHAUS AUGUST FÜSILIER Deutsche Armee
FRENZEL ARTHUR GRENADIER Deutsche Armee
FINGER KARL GRENADIER Deutsche Armee
GENRICH [GENRICK] ERICH GRENADIER Deutsche Armee
GREIN JOHANN GRENADIER Deutsche Armee
JAKOBS [JACOBS] HEINRICH GRENADIER Deutsche Armee
HINTZE ARTHUR GRENADIER Deutsche Armee
HUGUENIN GEORG GRENADIER Deutsche Armee
HERZBERGER WILHELM GRENADIER Deutsche Armee
BÖTTCHER WALTER GRENADIER Deutsche Armee
BOMBIEN KURT GRENADIER Deutsche Armee
JUNG PETER GRENADIER Deutsche Armee
KÖBITZ [KÄBITZ] ERWIN GRENADIER Deutsche Armee
KÜRZEL MANFRED GRENADIER Deutsche Armee
LÖWENTHAL ERICH FÜSILIER Deutsche Armee
MEYER JOHANN VIZEFELDWEBEL Deutsche Armee
MULAK OTTO GRENADIER Deutsche Armee
NAGEL WILHELM GEFREITER Deutsche Armee
OPPENHEIMER FRANZ GRENADIER Deutsche Armee
PETERSEN HERMANN GRENADIER Deutsche Armee
PLOMANN AUGUST GRENADIER Deutsche Armee
PREUSS GUIDO GRENADIER Deutsche Armee
QUITTOWITZ MAX GRENADIER Deutsche Armee
STRUCK ALBERT FÜSILIER Deutsche Armee
JAHNES ARTHUR FÜSILIER Deutsche Armee
LANDAU PAUL FÜSILIER Deutsche Armee
SCHIEFERSTEIN ALBERT UNTEROFFIZIER Deutsche Armee
SCHADE WILHELM UNTEROFFIZIER Deutsche Armee
HOEPPNER GUSTAV FÜSILIER Deutsche Armee
FOLDROWNIK [FOLDROWINK] PAUL FÜSILIER Deutsche Armee
ASCH WALTER FÜSILIER Deutsche Armee
GRABOWSKI HERMANN GRENADIER Deutsche Armee
STEIN BRUNO UNTEROFFIZIER Deutsche Armee
KRUSCKA [KRUSZKA] WENZEL FÜSILIER Deutsche Armee
STROKA JOSEF FÜSILIER Deutsche Armee
VORSPHOL JOSEF FÜSILIER Deutsche Armee
SOMMER WILHELM PIONIER Deutsche Armee
AUFFARTH KONRAD PIONIER Deutsche Armee
SPORKMANN FRIEDRICH PIONIER Deutsche Armee
SILBERG JOSEF FÜSILIER Deutsche Armee
STAHLBERG EMIL FÜSILIER Deutsche Armee
DREGER GUSTAV FÜSILIER Deutsche Armee
ACHTELIK AUGUST FÜSILIER Deutsche Armee
STEIN JOSEF FÜSILIER Deutsche Armee
MÜLLER HANS GRENADIER Deutsche Armee
ENGEL FRIEDRICH UNTEROFFIZIER Deutsche Armee
HEIDERICH WILHELM UNTEROFFIZIER Deutsche Armee
RIPP FRIEDRICH UNTEROFFIZIER Deutsche Armee
BIOLIK VALENTIN GEFREITER Deutsche Armee
JUNGE HANS GEFREITER Deutsche Armee
KNOPKE ERICH GEFREITER Deutsche Armee
VOLKMANN JOHANN GEFREITER Deutsche Armee
FIEBIG WILHELM GEFREITER Deutsche Armee
BUTTLER AUGUST UNTEROFFIZIER Deutsche Armee
DWYLAT [DWILAT] GEORG FÜSILIER Deutsche Armee
GLASS [GLOSS] MAX FÜSILIER Deutsche Armee
KRAJEWSKI MAX FÜSILIER Deutsche Armee
SILLIS WILHELM FÜSILIER Deutsche Armee
WESTPHAL WILHELM FÜSILIER Deutsche Armee
KLEEBERG ERNST FÜSILIER Deutsche Armee
GAST FRITZ UNTEROFFIZIER Deutsche Armee
STAYEN WALTER FÜSILIER Deutsche Armee
BEYER WALTER FÜSILIER Deutsche Armee
SIMON WALTER FÜSILIER Deutsche Armee
KURSIDIM ARTUR FÜSILIER Deutsche Armee
SAUER RICHARD UNTEROFFIZIER Deutsche Armee
SCHMÄLING PAUL GEFREITER Deutsche Armee
SCHMIDT ADOLF OFFIZIER STELLVERTRETER Deutsche Armee
SCHOBERT JOHANN FÜSILIER Deutsche Armee
PAULI [BAULI] HERBERT FÜSILIER Deutsche Armee
BELGHAUS KURT FÜSILIER Deutsche Armee
MEYER GEORG FÜSILIER Deutsche Armee
DOEGE PAUL FÜSILIER Deutsche Armee
WÜCKE KARL FÜSILIER Deutsche Armee
BILL FRIEDRICH FÜSILIER Deutsche Armee
SCHMIDT WALDEMAR FÜSILIER Deutsche Armee
SCHULTE ALBERT FÜSILIER Deutsche Armee
KUNTKE RUDOLF FÜSILIER Deutsche Armee
ZERNIKOW WILHELM FÜSILIER Deutsche Armee
OBST KASIMIR FÜSILIER Deutsche Armee
KERBER FRANZ FÜSILIER Deutsche Armee
SMUDA JOHANN FÜSILIER Deutsche Armee
RAGUSE WALTER FÜSILIER Deutsche Armee
ROHDE ERICH FÜSILIER Deutsche Armee
SCHAAF FRIEDRICH FÜSILIER Deutsche Armee
OSTER PETER FÜSILIER Deutsche Armee
BERGAU MARTIN FÜSILIER Deutsche Armee
ALBIN [ALBIEN] ERICH FÜSILIER Deutsche Armee
BOCK OTTO FÜSILIER Deutsche Armee
LETTAU HERMANN FÜSILIER Deutsche Armee
HUNDECK ERWIN FÜSILIER Deutsche Armee
KIRSCHNICK GUSTAV FÜSILIER Deutsche Armee
KAETHNER OTTO FÜSILIER Deutsche Armee
TEIKE ERNST FÜSILIER Deutsche Armee
KIENZLE LUDWIG GEFREITER Deutsche Armee
REIM WALTER FÜSILIER Deutsche Armee
CZECH [CZECK] ARTHUR FÜSILIER Deutsche Armee
GOULNICK FRANZ FÜSILIER Deutsche Armee
KOSTERKA WILHELM FÜSILIER Deutsche Armee
SCHMOLKE ERICH FÜSILIER Deutsche Armee
HEYER MARTIN FÜSILIER Deutsche Armee
KLASEN FRIEDRICH GRENADIER Deutsche Armee
GROTHE FRITZ FÜSILIER Deutsche Armee
SCHMIDT FRIEDRICH FÜSILIER Deutsche Armee
SCHÖLTZ PAUL FÜSILIER Deutsche Armee
MÜLLER OTTO FÜSILIER Deutsche Armee
STEINBERG ERNST FÜSILIER Deutsche Armee
HEUFELDER PAUL FÜSILIER Deutsche Armee
BINDER BERTHOLD FÜSILIER Deutsche Armee
GLATZEL [GLAZEK] ERNST FÜSILIER Deutsche Armee
KOCH KARL GEFREITER Deutsche Armee
KLINKER ASMUS GRENADIER Deutsche Armee
LIEBNITZ WILHELM UNTEROFFIZIER Deutsche Armee
KNOBLOCH WILLI GRENADIER Deutsche Armee
RICHTER HANS GRENADIER Deutsche Armee
REISS FRITZ GRENADIER Deutsche Armee
EWERT HERMANN GRENADIER Deutsche Armee
WOLGAST WILLI GRENADIER Deutsche Armee
UEBBER PETER GRENADIER Deutsche Armee
STEFFEN WILHELM GRENADIER Deutsche Armee
DRANGE WILHELM RESERVIST Deutsche Armee
BONGERT HEINRICH PIONIER Deutsche Armee
BELLING FRITZ PIONIER Deutsche Armee
WERTH WILHELM PIONIER Deutsche Armee
POHLKÖTTER ANTON PIONIER Deutsche Armee
LEHMKUHL PAUL PIONIER Deutsche Armee
ZATER MARTIN PIONIER Deutsche Armee
RUTENBECK ALBERT PIONIER Deutsche Armee
THOMAS ALBERT PIONIER Deutsche Armee
SCHUMMAN GEORG PIONIER Deutsche Armee
BÖHM GUSTAV PIONIER Deutsche Armee
PAULUS JAKOB PIONIER Deutsche Armee
DUTKIEWITZ THEODOR PIONIER Deutsche Armee
WANGENHEIM V. OTTO LEUTNANT Deutsche Armee
LANGENBACH RUDOLF LEUTNANT Deutsche Armee
FRANCOIS V. WILHELM LEUTNANT Deutsche Armee
JONQUIERES V. GERHARD LEUTNANT Deutsche Armee
FÖRSTER KARL PIONIER Deutsche Armee
HILD JOHANN PIONIER Deutsche Armee
FÖCKEL WALTER PIONIER Deutsche Armee
SEIBERT ADOLF PIONIER Deutsche Armee
BAUER JOHANN PIONIER Deutsche Armee
WIENECKE HERMANN PIONIER Deutsche Armee
TIMM EMIL PIONIER Deutsche Armee
KWITH OTTO PIONIER Deutsche Armee
DAVID EGON FÜSILIER Deutsche Armee
DONICHT MAX GRENADIER Deutsche Armee
ELSNER JOSEF GRENADIER Deutsche Armee
KELCH AUGUST GRENADIER Deutsche Armee
KUHFAHL HERMANN GRENADIER Deutsche Armee
THIEL AUGUST GRENADIER Deutsche Armee
PLÖTZ FRITZ GRENADIER Deutsche Armee
KOSCHWITZ ROBERT GRENADIER Deutsche Armee
GRAAP HERMANN GRENADIER Deutsche Armee
GRABINSKI KARL GRENADIER Deutsche Armee
HORSCH BERNHARD GEFREITER Deutsche Armee
KÄRCHER WILHELM GRENADIER Deutsche Armee
BLESSIN WILLY GRENADIER Deutsche Armee
WENZEL HEINRICH GRENADIER Deutsche Armee
HERBST FRITZ GRENADIER Deutsche Armee
BIERSTEDT AUGUST GRENADIER Deutsche Armee
HIUSTADT HEINRICH GRENADIER Deutsche Armee
DAHLMANN KARL UNTEROFFIZIER Deutsche Armee
BEPPERLING JOHANN GRENADIER Deutsche Armee
BRAUNER HERBERT GRENADIER Deutsche Armee
FRICKE AUGUST GRENADIER Deutsche Armee
DIBBERT ERNST GRENADIER Deutsche Armee
WEGNER PAUL GRENADIER Deutsche Armee
ALBNER [ALLNER] FRIEDRICH GRENADIER Deutsche Armee
HAAK HERMANN GRENADIER Deutsche Armee
RÜTTLER KARL Deutsche Armee
VANRUSENN THEODOR Deutsche Armee