Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1205070-002
219
219
Cmentarz założony jest na planie prostokąta z aneksem od strony zachodniej. Ogrodzenie stanowią kamienne słupy połączone wysoką podmurówką i metalową kratą. Zamykane żelaznymi, dwuskrzydłowymi wrotami wejście znajduje się od strony południowej. Przed wejściem umieszczona jest pulpitowa tablica informacyjna ufundowana przez Powiat Gorlicki.

Przy wschodnim ogrodzeniu usytuowany jest kamienny, zwieńczony kulą pomnik w formie sześcianu, na którego frontowej ścianie wyryty został monogram królowej Elżbiety i inskrypcja: „KÖNIGIN ELISABETH/ GARDE GRENADIER REGIMENT No 3/ LEUTNANT FREIHERR V. WANGENHEIM/ LEUTNANT D. RES. LANGENBACH/ LEUTNANT V. FRANCOIS/ LEUTNANT V. JONQUIERES/ 2.5.1915".

Główny element cmentarza stanowi usytuowana w aneksie zachodniego ogrodzenia, zakończona trójkątnie ściana pomnikowa z kamiennych bloków z nałożonym na lico krzyżem z kamiennych bloków i sześcioma kamiennymi słupami. W sześciu prześwitach w ścianie pomnikowej umieszczone są ażurowe krzyże z metalowych prętów.

Groby mają układ rzędowy. Na cmentarzu znajdują się nagrobki w formie:
– małych i dużych stel kamiennych z żeliwnymi tablicami inskrypcyjnymi.
– krzyży łacińskich z płaskownika o rozszerzonych zakończeniach ramion.
Pierwotnie były tu także krzyże drewniane.

W 4 grobach zbiorowych i 88 pojedynczych pochowano 219 żołnierzy armii niemieckiej z 3 Królewsko-Pruskiego Pułku Grenadierów Gwardii im. Królowej Elżbiety.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 41, s. 1011-1098 (plany, wykazy pochowanych), GW 61 s. 105-106 (5 fotografii).
  • Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 3/1/0/9/5945, 3/1/0/9/5946 (fotografie archiwalne).
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 164.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 547-552.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 187-188.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 111.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
BISCHORF KURT FÜSILIER Немецкая армия
PRIOR PAUL GEFREITER Немецкая армия
BRUCKMANN ADOLF TAMBOUR Немецкая армия
THIEDE ERNST FÜSILIER Немецкая армия
KREBS WILHELM GEFREITER Немецкая армия
KABEN HELLMUTH GRENADIER Немецкая армия
GWOSDECK KARL FÜSILIER Немецкая армия
PIETSCH ARTHUR FÜSILIER Немецкая армия
HÖNNER PETER FÜSILIER Немецкая армия
HAMEYER [HOMMEYER] RUDOLF FÜSILIER Немецкая армия
JOHANSEN ANDREAS FÜSILIER Немецкая армия
KLATT ALEXANDER FÜSILIER Немецкая армия
KUGLER WALTER FÜSILIER Немецкая армия
KAISER GEORG FRANZ FÜSILIER Немецкая армия
ROSSUM VON. THEODOR GRENADIER Немецкая армия
REUPERT KARL PAUL GRENADIER Немецкая армия
ROGOWSKI ERNST GRENADIER Немецкая армия
SANDER MAX GRENADIER Немецкая армия
SAAMEN PETER GRENADIER Немецкая армия
SCHMIDT OTTO GRENADIER Немецкая армия
SCHUBERT ERNST GRENADIER Немецкая армия
TAUSENDFREUND FRANZ GRENADIER Немецкая армия
THUROW FRITZ GRENADIER Немецкая армия
WILKE ADOLF GRENADIER Немецкая армия
WIEMANN OTTO GRENADIER Немецкая армия
WIPPICH ANTON GRENADIER Немецкая армия
WLOKA RAIMUND GRENADIER Немецкая армия
WÖLK AUGUST GRENADIER Немецкая армия
WIEGELMANN FRIEDRICH GRENADIER Немецкая армия
RAHN HANS GRENADIER Немецкая армия
HEIMLER HANS GRENADIER Немецкая армия
GEGNER KARL RESERVIST Немецкая армия
HERTRICH WALTER GRENADIER Немецкая армия
WEGENER RICHARD GRENADIER Немецкая армия
HOLLÄNDER PAUL GRENADIER Немецкая армия
LEHMANN WILHELM GRENADIER Немецкая армия
WENZERITT FRANZ GRENADIER Немецкая армия
ZAMINER RUDOLF GRENADIER Немецкая армия
AUGUST GEORG FRANZ PIONIER Немецкая армия
BAUMGARTEN ERICH GRENADIER Немецкая армия
BECKER KARL GRENADIER Немецкая армия
BECKER GUSTAV GRENADIER Немецкая армия
CASPER [KASPER] PAUL GRENADIER Немецкая армия
DREGER FRIEDRICH GRENADIER Немецкая армия
DREYLING OTTO GRENADIER Немецкая армия
EWERT KARL UNTEROFFIZIER Немецкая армия
ELSWEILER JOSEF GRENADIER Немецкая армия
EBBINGHAUS AUGUST FÜSILIER Немецкая армия
FRENZEL ARTHUR GRENADIER Немецкая армия
FINGER KARL GRENADIER Немецкая армия
GENRICH [GENRICK] ERICH GRENADIER Немецкая армия
GREIN JOHANN GRENADIER Немецкая армия
JAKOBS [JACOBS] HEINRICH GRENADIER Немецкая армия
HINTZE ARTHUR GRENADIER Немецкая армия
HUGUENIN GEORG GRENADIER Немецкая армия
HERZBERGER WILHELM GRENADIER Немецкая армия
BÖTTCHER WALTER GRENADIER Немецкая армия
BOMBIEN KURT GRENADIER Немецкая армия
JUNG PETER GRENADIER Немецкая армия
KÖBITZ [KÄBITZ] ERWIN GRENADIER Немецкая армия
KÜRZEL MANFRED GRENADIER Немецкая армия
LÖWENTHAL ERICH FÜSILIER Немецкая армия
MEYER JOHANN VIZEFELDWEBEL Немецкая армия
MULAK OTTO GRENADIER Немецкая армия
NAGEL WILHELM GEFREITER Немецкая армия
OPPENHEIMER FRANZ GRENADIER Немецкая армия
PETERSEN HERMANN GRENADIER Немецкая армия
PLOMANN AUGUST GRENADIER Немецкая армия
PREUSS GUIDO GRENADIER Немецкая армия
QUITTOWITZ MAX GRENADIER Немецкая армия
STRUCK ALBERT FÜSILIER Немецкая армия
JAHNES ARTHUR FÜSILIER Немецкая армия
LANDAU PAUL FÜSILIER Немецкая армия
SCHIEFERSTEIN ALBERT UNTEROFFIZIER Немецкая армия
SCHADE WILHELM UNTEROFFIZIER Немецкая армия
HOEPPNER GUSTAV FÜSILIER Немецкая армия
FOLDROWNIK [FOLDROWINK] PAUL FÜSILIER Немецкая армия
ASCH WALTER FÜSILIER Немецкая армия
GRABOWSKI HERMANN GRENADIER Немецкая армия
STEIN BRUNO UNTEROFFIZIER Немецкая армия
KRUSCKA [KRUSZKA] WENZEL FÜSILIER Немецкая армия
STROKA JOSEF FÜSILIER Немецкая армия
VORSPHOL JOSEF FÜSILIER Немецкая армия
SOMMER WILHELM PIONIER Немецкая армия
AUFFARTH KONRAD PIONIER Немецкая армия
SPORKMANN FRIEDRICH PIONIER Немецкая армия
SILBERG JOSEF FÜSILIER Немецкая армия
STAHLBERG EMIL FÜSILIER Немецкая армия
DREGER GUSTAV FÜSILIER Немецкая армия
ACHTELIK AUGUST FÜSILIER Немецкая армия
STEIN JOSEF FÜSILIER Немецкая армия
MÜLLER HANS GRENADIER Немецкая армия
ENGEL FRIEDRICH UNTEROFFIZIER Немецкая армия
HEIDERICH WILHELM UNTEROFFIZIER Немецкая армия
RIPP FRIEDRICH UNTEROFFIZIER Немецкая армия
BIOLIK VALENTIN GEFREITER Немецкая армия
JUNGE HANS GEFREITER Немецкая армия
KNOPKE ERICH GEFREITER Немецкая армия
VOLKMANN JOHANN GEFREITER Немецкая армия
FIEBIG WILHELM GEFREITER Немецкая армия
BUTTLER AUGUST UNTEROFFIZIER Немецкая армия
DWYLAT [DWILAT] GEORG FÜSILIER Немецкая армия
GLASS [GLOSS] MAX FÜSILIER Немецкая армия
KRAJEWSKI MAX FÜSILIER Немецкая армия
SILLIS WILHELM FÜSILIER Немецкая армия
WESTPHAL WILHELM FÜSILIER Немецкая армия
KLEEBERG ERNST FÜSILIER Немецкая армия
GAST FRITZ UNTEROFFIZIER Немецкая армия
STAYEN WALTER FÜSILIER Немецкая армия
BEYER WALTER FÜSILIER Немецкая армия
SIMON WALTER FÜSILIER Немецкая армия
KURSIDIM ARTUR FÜSILIER Немецкая армия
SAUER RICHARD UNTEROFFIZIER Немецкая армия
SCHMÄLING PAUL GEFREITER Немецкая армия
SCHMIDT ADOLF OFFIZIER STELLVERTRETER Немецкая армия
SCHOBERT JOHANN FÜSILIER Немецкая армия
PAULI [BAULI] HERBERT FÜSILIER Немецкая армия
BELGHAUS KURT FÜSILIER Немецкая армия
MEYER GEORG FÜSILIER Немецкая армия
DOEGE PAUL FÜSILIER Немецкая армия
WÜCKE KARL FÜSILIER Немецкая армия
BILL FRIEDRICH FÜSILIER Немецкая армия
SCHMIDT WALDEMAR FÜSILIER Немецкая армия
SCHULTE ALBERT FÜSILIER Немецкая армия
KUNTKE RUDOLF FÜSILIER Немецкая армия
ZERNIKOW WILHELM FÜSILIER Немецкая армия
OBST KASIMIR FÜSILIER Немецкая армия
KERBER FRANZ FÜSILIER Немецкая армия
SMUDA JOHANN FÜSILIER Немецкая армия
RAGUSE WALTER FÜSILIER Немецкая армия
ROHDE ERICH FÜSILIER Немецкая армия
SCHAAF FRIEDRICH FÜSILIER Немецкая армия
OSTER PETER FÜSILIER Немецкая армия
BERGAU MARTIN FÜSILIER Немецкая армия
ALBIN [ALBIEN] ERICH FÜSILIER Немецкая армия
BOCK OTTO FÜSILIER Немецкая армия
LETTAU HERMANN FÜSILIER Немецкая армия
HUNDECK ERWIN FÜSILIER Немецкая армия
KIRSCHNICK GUSTAV FÜSILIER Немецкая армия
KAETHNER OTTO FÜSILIER Немецкая армия
TEIKE ERNST FÜSILIER Немецкая армия
KIENZLE LUDWIG GEFREITER Немецкая армия
REIM WALTER FÜSILIER Немецкая армия
CZECH [CZECK] ARTHUR FÜSILIER Немецкая армия
GOULNICK FRANZ FÜSILIER Немецкая армия
KOSTERKA WILHELM FÜSILIER Немецкая армия
SCHMOLKE ERICH FÜSILIER Немецкая армия
HEYER MARTIN FÜSILIER Немецкая армия
KLASEN FRIEDRICH GRENADIER Немецкая армия
GROTHE FRITZ FÜSILIER Немецкая армия
SCHMIDT FRIEDRICH FÜSILIER Немецкая армия
SCHÖLTZ PAUL FÜSILIER Немецкая армия
MÜLLER OTTO FÜSILIER Немецкая армия
STEINBERG ERNST FÜSILIER Немецкая армия
HEUFELDER PAUL FÜSILIER Немецкая армия
BINDER BERTHOLD FÜSILIER Немецкая армия
GLATZEL [GLAZEK] ERNST FÜSILIER Немецкая армия
KOCH KARL GEFREITER Немецкая армия
KLINKER ASMUS GRENADIER Немецкая армия
LIEBNITZ WILHELM UNTEROFFIZIER Немецкая армия
KNOBLOCH WILLI GRENADIER Немецкая армия
RICHTER HANS GRENADIER Немецкая армия
REISS FRITZ GRENADIER Немецкая армия
EWERT HERMANN GRENADIER Немецкая армия
WOLGAST WILLI GRENADIER Немецкая армия
UEBBER PETER GRENADIER Немецкая армия
STEFFEN WILHELM GRENADIER Немецкая армия
DRANGE WILHELM RESERVIST Немецкая армия
BONGERT HEINRICH PIONIER Немецкая армия
BELLING FRITZ PIONIER Немецкая армия
WERTH WILHELM PIONIER Немецкая армия
POHLKÖTTER ANTON PIONIER Немецкая армия
LEHMKUHL PAUL PIONIER Немецкая армия
ZATER MARTIN PIONIER Немецкая армия
RUTENBECK ALBERT PIONIER Немецкая армия
THOMAS ALBERT PIONIER Немецкая армия
SCHUMMAN GEORG PIONIER Немецкая армия
BÖHM GUSTAV PIONIER Немецкая армия
PAULUS JAKOB PIONIER Немецкая армия
DUTKIEWITZ THEODOR PIONIER Немецкая армия
WANGENHEIM V. OTTO LEUTNANT Немецкая армия
LANGENBACH RUDOLF LEUTNANT Немецкая армия
FRANCOIS V. WILHELM LEUTNANT Немецкая армия
JONQUIERES V. GERHARD LEUTNANT Немецкая армия
FÖRSTER KARL PIONIER Немецкая армия
HILD JOHANN PIONIER Немецкая армия
FÖCKEL WALTER PIONIER Немецкая армия
SEIBERT ADOLF PIONIER Немецкая армия
BAUER JOHANN PIONIER Немецкая армия
WIENECKE HERMANN PIONIER Немецкая армия
TIMM EMIL PIONIER Немецкая армия
KWITH OTTO PIONIER Немецкая армия
DAVID EGON FÜSILIER Немецкая армия
DONICHT MAX GRENADIER Немецкая армия
ELSNER JOSEF GRENADIER Немецкая армия
KELCH AUGUST GRENADIER Немецкая армия
KUHFAHL HERMANN GRENADIER Немецкая армия
THIEL AUGUST GRENADIER Немецкая армия
PLÖTZ FRITZ GRENADIER Немецкая армия
KOSCHWITZ ROBERT GRENADIER Немецкая армия
GRAAP HERMANN GRENADIER Немецкая армия
GRABINSKI KARL GRENADIER Немецкая армия
HORSCH BERNHARD GEFREITER Немецкая армия
KÄRCHER WILHELM GRENADIER Немецкая армия
BLESSIN WILLY GRENADIER Немецкая армия
WENZEL HEINRICH GRENADIER Немецкая армия
HERBST FRITZ GRENADIER Немецкая армия
BIERSTEDT AUGUST GRENADIER Немецкая армия
HIUSTADT HEINRICH GRENADIER Немецкая армия
DAHLMANN KARL UNTEROFFIZIER Немецкая армия
BEPPERLING JOHANN GRENADIER Немецкая армия
BRAUNER HERBERT GRENADIER Немецкая армия
FRICKE AUGUST GRENADIER Немецкая армия
DIBBERT ERNST GRENADIER Немецкая армия
WEGNER PAUL GRENADIER Немецкая армия
ALBNER [ALLNER] FRIEDRICH GRENADIER Немецкая армия
HAAK HERMANN GRENADIER Немецкая армия
RÜTTLER KARL Немецкая армия
VANRUSENN THEODOR Немецкая армия