Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
1203030-001
175
172
Cmentarz założony jest na planie czworoboku, przylegającego z jednej strony do muru ogrodzeniowego cmentarza żydowskiego. Główny element cmentarza stanowił usytuowany przy północnym ogrodzeniu pomnik w formie wielostopniowego postumentu, zwieńczonego stelą z krzyżem łacińskim. W pobliżu południowo-wschodniego narożnika znajdował się wysoki, drewniany krzyż. Wzdłuż dłuższej osi cmentarza ciągnęły się rzędy ziemnych mogił oznaczonych drewnianymi krzyżami z tabliczkami imiennymi. Z dawnego wystroju cmentarza zachowały się fragmenty podstawy pomnika, ogrodzenia oraz zarysy mogił.

Po wybuchu I wojny światowej na terenie Chrzanowa działały szpitale dla rannych i chorych żołnierzy. Za cmentarzem żydowskim założony nowy cmentarz, z przeznaczeniem dla zmarłych żołnierzy. Do maja 1915 r. pochowano na nim 171 zmarłych.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu V w Krakowie, sygn. GW 69.
  • „Nowości Ilustrowane”, 1915, Nr 21, s. 11.
  • W. Wyzina, Chrzanowskie cmentarze wojenne I wojny światowej, Chrzanów 2006 (broszura).
Name Vorname Rang Zugehörigkeit  
LASCHOBER JOHANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
SZADLY JOHANN Österreich-Ungarische Armee
GREGOR KARL JOHANN KORPORAL Österreich-Ungarische Armee
MURAWSKI NIKOLAUS FAHR-KANONIER Österreich-Ungarische Armee
NEMETH GABRIEL ZUGSFÜHRER Österreich-Ungarische Armee
BOKOŃ [BOKKOW] JOSEF HONVED Österreich-Ungarische Armee
FALB LUDWIG KORPORAL Österreich-Ungarische Armee
NAGY LUDWIG INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
BEREŹNICKI JOSEF ERSATZ RESERVIST Österreich-Ungarische Armee
KUCZA [KUCA] ANTON Österreich-Ungarische Armee
LOVRIC BOZO INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
PETERKA FRANZ Österreich-Ungarische Armee
KULESAR JOHANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
PISKLA JANOS INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
ZSIDULAK [ZSIDLUJAK] JOSEF INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
MARKOTIĆ-KNEŽOVIĆ ILJA INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
DYNDYN MATHEUS INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
DANEC NIKOLAUS
JACYSZYN NIKOLAUS INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
SIMONKA KORNEL ERSATZ RESERVIST Österreich-Ungarische Armee
SIUTEK [LINTEK] FERDO ZIVIL KUTSCHER Österreich-Ungarische Armee
MASIUK [MANNK] IVAN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
EMERICH JANKO INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KURCZ [KURZ] JOSEF KANONIER Österreich-Ungarische Armee
WINKLER LAJOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
RAIĆ [RAIC] MARKO INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
ČUKVAS PETER INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
TOTH FRANZ INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
BOKOTO GABRIEL INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KUSCHIMS [KUSCHMISCH] JAKOB ZIVIL KUTSCHER Österreich-Ungarische Armee
ROSZ [ROZS] JOHANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KULYK JOSEF INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
CUKUS [CUKUŚ] ANDREAS INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
PIEDL FRANZ INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
ZUNA [LUMA] JOHANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
IBIRM [IBRIM, HIMR] JANOS Österreich-Ungarische Armee
TRAUB JOSEF KORPORAL Österreich-Ungarische Armee
WOJWIK STANISLAUS INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
SIAMIAT [SIAMAL] ALEXANDER SANITÄT-SOLDAT Österreich-Ungarische Armee
MARIĆ HUSO INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
GOTTLIEB JOSEF INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KOWALCZUK MATHEUS INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KALESURA [KATCURA] MICHAEL ZIVIL KUTSCHER Österreich-Ungarische Armee
SIMON ALEXANDER KORPORAL Österreich-Ungarische Armee
PICHO BODUAR Österreich-Ungarische Armee
BRZECKY JOSEF ZIVIL KUTSCHER Österreich-Ungarische Armee
HORVATH JOSEF INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KOVACS JOSEF INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
SCHRAMKO PAUL LANDSTURM PIONIER Österreich-Ungarische Armee
LIBRODA [LEBIODA] TADEUS INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
CZURA PETER INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
TRINGA [TRUNGEL] VINZENZ INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
TROJNAR IGNATZ KANONIER Österreich-Ungarische Armee
ZATYKO PAUL KANONIER Österreich-Ungarische Armee
POLLAK [POLAK] TIMOT INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
MITARA [MITANA] MARTIN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
BALOG ALEXANDER INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
PYTYPICE BASIL INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
PROCAK DIMITRI INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
MIERZWA JOSEF INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KÖTELES KOLOMANN KORPORAL Österreich-Ungarische Armee
BORY [BARI, BARY] NICOLAUS INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
BEY PIOTR INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
BUKOTA STANISLAUS INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
PIĄTEK [PIOTAK] STANISLAUS JÄGER Österreich-Ungarische Armee
DYDA THEODOR INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
GALGOCZI EMERICH INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KRACIÓW [KRACZIOV] TIMOTEJ [TIMOFEV] Russische Armee
BERGJOCH [PERGJACH] FRANZ INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
VARGA ISTVAN HONVED Österreich-Ungarische Armee
BOLESTA JOHANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KLINCZAK JOSEF HONVED Österreich-Ungarische Armee
PRAIZEL JOSEF INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
NEMETH FERENC HONVED Österreich-Ungarische Armee
KECKES ISTWAN FELDWEBEL Österreich-Ungarische Armee
HARAMIA JOSEF KUTSCHER
SALA LUDWIG INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
JUNOCZKU [INNOCZKU] NICOLAUS INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
BUBLAS JOSEF INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
SAMAK [SMAK] ANDREAS HONVED Österreich-Ungarische Armee
PAZINISZKI [PAZINSZKI] ISTWAN HONVED Österreich-Ungarische Armee
KISS LUDWIG VORMEISTER Österreich-Ungarische Armee
BARESEK [BARCSEK] MARTON HONVED Österreich-Ungarische Armee
SZEKIERKA JANOS Österreich-Ungarische Armee
BELIK [BALIK] JANOS Österreich-Ungarische Armee
BLECHARZ [BLECHHARCZ] STANISLAUS Österreich-Ungarische Armee
BAZINK [BAZIEK] WASIL FÜHRMANN Österreich-Ungarische Armee
BENDRIK JOSEF HONVED Österreich-Ungarische Armee
KORENKO JOSEF INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
RACZKO [RACSKÓ] MARTIN HONVED Österreich-Ungarische Armee
DIDOVADNIK {DIDOWODNIK] WASIL INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
LESZAR FRANZ INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
PODOLSKI ANDREAS INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
BAILA JANOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
BEROZI [BERZSI, BERCZI] JANOS INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
NEMYJ [NEMY] NIKITA INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
NOILAS [NYILAS] LÁSZLÓ HONVED Österreich-Ungarische Armee
ANDRUSAK PETER INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
PRELOSZMYAK [PRELOZSNYAK] STEFAN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
ZACHARCZUK ROMAN Österreich-Ungarische Armee
BOLDIZSON AGOES KORPORAL Österreich-Ungarische Armee
RAWCZUK MAXYM Österreich-Ungarische Armee
GÖBL ISTWAN ZUGSFÜHRER Österreich-Ungarische Armee
KONKOLY SANDOR HONVED Österreich-Ungarische Armee
FEHER GEORG [GREGORIUS] FAHR-KANONIER Österreich-Ungarische Armee
PROKOPIW [PROKOPIN] JOHANN KANONIER Österreich-Ungarische Armee
TWOGALA [FUGAŁA, FURGALA] ANDREAS ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
SOTEK [SZOSTEK] VINZENZ INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KARIJAN [KARTIJAN] PAUL
MAREK FRANZ INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
GRUBER LEOPOLD
BEDNARZ JOHANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
FARKACZ JOHANN [LAJOS] INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
VIRAGO ANTAL INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KNAP ADALBERT [WOJCIECH] INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
TAREK [TARAN] STANISLAW [BRONISŁAW] JÄGER Österreich-Ungarische Armee
WIOCHMA [WIOCHNA] JOSEF SAPPEUR Österreich-Ungarische Armee
FILIPA [PELIPIAK] JOHANN ERSATZ RESERVIST Österreich-Ungarische Armee
LUISER [LUISZER] PAUL INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KRUPA [KNURA] ANDREAS [ALEXANDER] INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
RESSEL [ RESSL, RESST] ANTON INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
BOTH KARL INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
BORYS [BRYS] DEMETRIUS INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KLEIN FRANZ Österreich-Ungarische Armee
WOLOSZYN [WOŁOSZYN] WASYL INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
DOKA JOSEF HONVED Österreich-Ungarische Armee
NAGEL [NAIGEL] RUDOLF HONVED Österreich-Ungarische Armee
MIRON JOHANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
BELLAS LUDWIG INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
CHAMRAT [CHAMRAD] CYRILL [METHOT] RESEREVIST KANONIER Österreich-Ungarische Armee
KOCAIS {KOCSIS] STEFAN Österreich-Ungarische Armee
DYJAK STEFAN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
ŻILIZI ADALBERT PATROUILLENFÜHRER Österreich-Ungarische Armee
IDEC STEFAN [FRANZ] INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KOPRIVICA LAZAR INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
FEREKAS [TAREKAS] ISTWAN HUSAR Österreich-Ungarische Armee
KIRSCHNER FRANZ INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
MARTONOSZE [MOSTONOSZY, MARTONESCE] ILLES HUSAR Österreich-Ungarische Armee
OLEKSIEWICZ IGNATZ ZIVIL Österreich-Ungarische Armee
PUTZ [PAÜTZ] JOSEF INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
FURTLEHNER FRANZ RES. FAHR-KANONIER Österreich-Ungarische Armee
MARKS FRANZ SANITÄT-SOLDAT Österreich-Ungarische Armee
BORONDI FRANZ INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
SUDER JOHANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
SEZAR VRANO JÄGER Österreich-Ungarische Armee
MATYKIEWICZ KASIMIR INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
JANDA RICHARD LANDSTURM INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
MUDROCH [MUDRACH] ANTON INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
DOMINIK ADALBERT [WOJCIECH] INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
MIKOLAUS [MIKOLASCH[ JOHANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
IVANEK JOSEF FÄHNRICH Österreich-Ungarische Armee
THÜRINGA ADOLF INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KUČERA [KUTSCHERE] OTTOKAR INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
MICHALIK JOHANN GEFREITER Österreich-Ungarische Armee
KOUTNY [KONTNY] JOSEF GEFREITER Österreich-Ungarische Armee
KENDRAJ LADISLAUS INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
DOSTAL JOSEF INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
PAWLUSYK [PAWLUSIK] CYRIL VORMEISTER Österreich-Ungarische Armee
KOLEK FRANZ KANONIER Österreich-Ungarische Armee
RUSZIN MICHAEL FUHRMANN Österreich-Ungarische Armee
BARTES KARL FAHR-KANONIER Österreich-Ungarische Armee
HRABAL ALOIS INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
VIČANEK [VIŃČANEK] JOHANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
MOSCH ADOLF INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
BARTONEK ALEXANDER INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
VOTYPKA WENZEL RESERVIST FELDWEBEL Österreich-Ungarische Armee
SWIĘS [OWIES] CASIMIRUS FUHRMANN Österreich-Ungarische Armee
VANIČEK [VANICKA, VAPICKA] PAUL GEFREITER Österreich-Ungarische Armee
SOSNOWIEC THEOFIL ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
BROUSEK [BARNSEK, BRONSEK] LAURENZ ERSATZ RESERVIST PIONIER Österreich-Ungarische Armee
WIDLA JOHANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
ERTL JOHANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
Vorname Name Rang Zugehörigkeit Anzahl
Österreich-Ungarische Armee 1
Österreich-Ungarische Armee 1
Österreich-Ungarische Armee 1