War graves
in Małopolska
1203030-001
175
172
Cmentarz założony jest na planie czworoboku, przylegającego z jednej strony do muru ogrodzeniowego cmentarza żydowskiego i ogrodzony betonowymi słupami połączonymi podmurówką i parami metalowych rur. Główny element cmentarza stanowi usytuowany przy północnym ogrodzeniu pomnik w formie wielostopniowego postumentu, zwieńczonego stelą z krzyżem łacińskim. W pobliżu południowo-wschodniego narożnika znajduje się wysoki krzyż. Wzdłuż dłuższej osi cmentarza rozciągają się pasy ziemnych mogił oznaczonych z nagrobkami w formie metalowych krzyży z tabliczkami imiennymi, osadzonych na zwężających się ku gorze postumentach. Przy końcu trzech pasów mogił umieszczone jest okrągłe klomby obsadzone iglakami. Przy ogrodzeniu umieszczona jest tablica informacyjna z historią cmentarza.

Po wybuchu I wojny światowej na terenie Chrzanowa działały szpitale dla rannych i chorych żołnierzy. Za cmentarzem żydowskim założony nowy cmentarz, z przeznaczeniem dla zmarłych żołnierzy. Do maja 1915 r. pochowano na nim 171 zmarłych.

W 2022 r. wykonano odbudowę cmentarza, przywracając mu układ kompozycyjny zbliżony do pierwotnego.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu V w Krakowie, sygn. GW 69.
  • „Nowości Ilustrowane”, 1915, Nr 21, s. 11.
  • W. Wyzina, Chrzanowskie cmentarze wojenne I wojny światowej, Chrzanów 2006 (broszura).
  • Mortui sunt, ut liberi vivamus. Dzieje cmentarza wojennego nr 445 w Chrzanowie z okresu Wielkiej Wojny, Chrzanów 2022 (broszura)
Surname Forename Rank Military formation  
LASCHOBER JOHANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
SZADLY JOHANN Austro-Hungarian Army
GREGOR KARL JOHANN KORPORAL Austro-Hungarian Army
MURAWSKI NIKOLAUS FAHR-KANONIER Austro-Hungarian Army
NEMETH GABRIEL ZUGSFÜHRER Austro-Hungarian Army
BOKOŃ [BOKKOW] JOSEF HONVED Austro-Hungarian Army
FALB LUDWIG KORPORAL Austro-Hungarian Army
NAGY LUDWIG INFANTERIST Austro-Hungarian Army
BEREŹNICKI JOSEF ERSATZ RESERVIST Austro-Hungarian Army
KUCZA [KUCA] ANTON Austro-Hungarian Army
LOVRIC BOZO INFANTERIST Austro-Hungarian Army
PETERKA FRANZ Austro-Hungarian Army
KULESAR JOHANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
PISKLA JANOS INFANTERIST Austro-Hungarian Army
ZSIDULAK [ZSIDLUJAK] JOSEF INFANTERIST Austro-Hungarian Army
MARKOTIĆ-KNEŽOVIĆ ILJA INFANTERIST Austro-Hungarian Army
DYNDYN MATHEUS INFANTERIST Austro-Hungarian Army
DANEC NIKOLAUS
JACYSZYN NIKOLAUS INFANTERIST Austro-Hungarian Army
SIMONKA KORNEL ERSATZ RESERVIST Austro-Hungarian Army
SIUTEK [LINTEK] FERDO ZIVIL KUTSCHER Austro-Hungarian Army
MASIUK [MANNK] IVAN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
EMERICH JANKO INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KURCZ [KURZ] JOSEF KANONIER Austro-Hungarian Army
WINKLER LAJOS HONVED Austro-Hungarian Army
RAIĆ [RAIC] MARKO INFANTERIST Austro-Hungarian Army
ČUKVAS PETER INFANTERIST Austro-Hungarian Army
TOTH FRANZ INFANTERIST Austro-Hungarian Army
BOKOTO GABRIEL INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KUSCHIMS [KUSCHMISCH] JAKOB ZIVIL KUTSCHER Austro-Hungarian Army
ROSZ [ROZS] JOHANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KULYK JOSEF INFANTERIST Austro-Hungarian Army
CUKUS [CUKUŚ] ANDREAS INFANTERIST Austro-Hungarian Army
PIEDL FRANZ INFANTERIST Austro-Hungarian Army
ZUNA [LUMA] JOHANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
IBIRM [IBRIM, HIMR] JANOS Austro-Hungarian Army
TRAUB JOSEF KORPORAL Austro-Hungarian Army
WOJWIK STANISLAUS INFANTERIST Austro-Hungarian Army
SIAMIAT [SIAMAL] ALEXANDER SANITÄT-SOLDAT Austro-Hungarian Army
MARIĆ HUSO INFANTERIST Austro-Hungarian Army
GOTTLIEB JOSEF INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KOWALCZUK MATHEUS INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KALESURA [KATCURA] MICHAEL ZIVIL KUTSCHER Austro-Hungarian Army
SIMON ALEXANDER KORPORAL Austro-Hungarian Army
PICHO BODUAR Austro-Hungarian Army
BRZECKY JOSEF ZIVIL KUTSCHER Austro-Hungarian Army
HORVATH JOSEF INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KOVACS JOSEF INFANTERIST Austro-Hungarian Army
SCHRAMKO PAUL LANDSTURM PIONIER Austro-Hungarian Army
LIBRODA [LEBIODA] TADEUS INFANTERIST Austro-Hungarian Army
CZURA PETER INFANTERIST Austro-Hungarian Army
TRINGA [TRUNGEL] VINZENZ INFANTERIST Austro-Hungarian Army
TROJNAR IGNATZ KANONIER Austro-Hungarian Army
ZATYKO PAUL KANONIER Austro-Hungarian Army
POLLAK [POLAK] TIMOT INFANTERIST Austro-Hungarian Army
MITARA [MITANA] MARTIN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
BALOG ALEXANDER INFANTERIST Austro-Hungarian Army
PYTYPICE BASIL INFANTERIST Austro-Hungarian Army
PROCAK DIMITRI INFANTERIST Austro-Hungarian Army
MIERZWA JOSEF INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KÖTELES KOLOMANN KORPORAL Austro-Hungarian Army
BORY [BARI, BARY] NICOLAUS INFANTERIST Austro-Hungarian Army
BEY PIOTR INFANTERIST Austro-Hungarian Army
BUKOTA STANISLAUS INFANTERIST Austro-Hungarian Army
PIĄTEK [PIOTAK] STANISLAUS JÄGER Austro-Hungarian Army
DYDA THEODOR INFANTERIST Austro-Hungarian Army
GALGOCZI EMERICH INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KRACIÓW [KRACZIOV] TIMOTEJ [TIMOFEV] Russian Army
BERGJOCH [PERGJACH] FRANZ INFANTERIST Austro-Hungarian Army
VARGA ISTVAN HONVED Austro-Hungarian Army
BOLESTA JOHANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KLINCZAK JOSEF HONVED Austro-Hungarian Army
PRAIZEL JOSEF INFANTERIST Austro-Hungarian Army
NEMETH FERENC HONVED Austro-Hungarian Army
KECKES ISTWAN FELDWEBEL Austro-Hungarian Army
HARAMIA JOSEF KUTSCHER
SALA LUDWIG INFANTERIST Austro-Hungarian Army
JUNOCZKU [INNOCZKU] NICOLAUS INFANTERIST Austro-Hungarian Army
BUBLAS JOSEF INFANTERIST Austro-Hungarian Army
SAMAK [SMAK] ANDREAS HONVED Austro-Hungarian Army
PAZINISZKI [PAZINSZKI] ISTWAN HONVED Austro-Hungarian Army
KISS LUDWIG VORMEISTER Austro-Hungarian Army
BARESEK [BARCSEK] MARTON HONVED Austro-Hungarian Army
SZEKIERKA JANOS Austro-Hungarian Army
BELIK [BALIK] JANOS Austro-Hungarian Army
BLECHARZ [BLECHHARCZ] STANISLAUS Austro-Hungarian Army
BAZINK [BAZIEK] WASIL FÜHRMANN Austro-Hungarian Army
BENDRIK JOSEF HONVED Austro-Hungarian Army
KORENKO JOSEF INFANTERIST Austro-Hungarian Army
RACZKO [RACSKÓ] MARTIN HONVED Austro-Hungarian Army
DIDOVADNIK {DIDOWODNIK] WASIL INFANTERIST Austro-Hungarian Army
LESZAR FRANZ INFANTERIST Austro-Hungarian Army
PODOLSKI ANDREAS INFANTERIST Austro-Hungarian Army
BAILA JANOS HONVED Austro-Hungarian Army
BEROZI [BERZSI, BERCZI] JANOS INFANTERIST Austro-Hungarian Army
NEMYJ [NEMY] NIKITA INFANTERIST Austro-Hungarian Army
NOILAS [NYILAS] LÁSZLÓ HONVED Austro-Hungarian Army
ANDRUSAK PETER INFANTERIST Austro-Hungarian Army
PRELOSZMYAK [PRELOZSNYAK] STEFAN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
ZACHARCZUK ROMAN Austro-Hungarian Army
BOLDIZSON AGOES KORPORAL Austro-Hungarian Army
RAWCZUK MAXYM Austro-Hungarian Army
GÖBL ISTWAN ZUGSFÜHRER Austro-Hungarian Army
KONKOLY SANDOR HONVED Austro-Hungarian Army
FEHER GEORG [GREGORIUS] FAHR-KANONIER Austro-Hungarian Army
PROKOPIW [PROKOPIN] JOHANN KANONIER Austro-Hungarian Army
TWOGALA [FUGAŁA, FURGALA] ANDREAS ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Austro-Hungarian Army
SOTEK [SZOSTEK] VINZENZ INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KARIJAN [KARTIJAN] PAUL
MAREK FRANZ INFANTERIST Austro-Hungarian Army
GRUBER LEOPOLD
BEDNARZ JOHANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
FARKACZ JOHANN [LAJOS] INFANTERIST Austro-Hungarian Army
VIRAGO ANTAL INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KNAP ADALBERT [WOJCIECH] INFANTERIST Austro-Hungarian Army
TAREK [TARAN] STANISLAW [BRONISŁAW] JÄGER Austro-Hungarian Army
WIOCHMA [WIOCHNA] JOSEF SAPPEUR Austro-Hungarian Army
FILIPA [PELIPIAK] JOHANN ERSATZ RESERVIST Austro-Hungarian Army
LUISER [LUISZER] PAUL INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KRUPA [KNURA] ANDREAS [ALEXANDER] INFANTERIST Austro-Hungarian Army
RESSEL [ RESSL, RESST] ANTON INFANTERIST Austro-Hungarian Army
BOTH KARL INFANTERIST Austro-Hungarian Army
BORYS [BRYS] DEMETRIUS INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KLEIN FRANZ Austro-Hungarian Army
WOLOSZYN [WOŁOSZYN] WASYL INFANTERIST Austro-Hungarian Army
DOKA JOSEF HONVED Austro-Hungarian Army
NAGEL [NAIGEL] RUDOLF HONVED Austro-Hungarian Army
MIRON JOHANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
BELLAS LUDWIG INFANTERIST Austro-Hungarian Army
CHAMRAT [CHAMRAD] CYRILL [METHOT] RESEREVIST KANONIER Austro-Hungarian Army
KOCAIS {KOCSIS] STEFAN Austro-Hungarian Army
DYJAK STEFAN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
ŻILIZI ADALBERT PATROUILLENFÜHRER Austro-Hungarian Army
IDEC STEFAN [FRANZ] INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KOPRIVICA LAZAR INFANTERIST Austro-Hungarian Army
FEREKAS [TAREKAS] ISTWAN HUSAR Austro-Hungarian Army
KIRSCHNER FRANZ INFANTERIST Austro-Hungarian Army
MARTONOSZE [MOSTONOSZY, MARTONESCE] ILLES HUSAR Austro-Hungarian Army
OLEKSIEWICZ IGNATZ ZIVIL Austro-Hungarian Army
PUTZ [PAÜTZ] JOSEF INFANTERIST Austro-Hungarian Army
FURTLEHNER FRANZ RES. FAHR-KANONIER Austro-Hungarian Army
MARKS FRANZ SANITÄT-SOLDAT Austro-Hungarian Army
BORONDI FRANZ INFANTERIST Austro-Hungarian Army
SUDER JOHANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
SEZAR VRANO JÄGER Austro-Hungarian Army
MATYKIEWICZ KASIMIR INFANTERIST Austro-Hungarian Army
JANDA RICHARD LANDSTURM INFANTERIST Austro-Hungarian Army
MUDROCH [MUDRACH] ANTON INFANTERIST Austro-Hungarian Army
DOMINIK ADALBERT [WOJCIECH] INFANTERIST Austro-Hungarian Army
MIKOLAUS [MIKOLASCH[ JOHANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
IVANEK JOSEF FÄHNRICH Austro-Hungarian Army
THÜRINGA ADOLF INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KUČERA [KUTSCHERE] OTTOKAR INFANTERIST Austro-Hungarian Army
MICHALIK JOHANN GEFREITER Austro-Hungarian Army
KOUTNY [KONTNY] JOSEF GEFREITER Austro-Hungarian Army
KENDRAJ LADISLAUS INFANTERIST Austro-Hungarian Army
DOSTAL JOSEF INFANTERIST Austro-Hungarian Army
PAWLUSYK [PAWLUSIK] CYRIL VORMEISTER Austro-Hungarian Army
KOLEK FRANZ KANONIER Austro-Hungarian Army
RUSZIN MICHAEL FUHRMANN Austro-Hungarian Army
BARTES KARL FAHR-KANONIER Austro-Hungarian Army
HRABAL ALOIS INFANTERIST Austro-Hungarian Army
VIČANEK [VIŃČANEK] JOHANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
MOSCH ADOLF INFANTERIST Austro-Hungarian Army
BARTONEK ALEXANDER INFANTERIST Austro-Hungarian Army
VOTYPKA WENZEL RESERVIST FELDWEBEL Austro-Hungarian Army
SWIĘS [OWIES] CASIMIRUS FUHRMANN Austro-Hungarian Army
VANIČEK [VANICKA, VAPICKA] PAUL GEFREITER Austro-Hungarian Army
SOSNOWIEC THEOFIL ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Austro-Hungarian Army
BROUSEK [BARNSEK, BRONSEK] LAURENZ ERSATZ RESERVIST PIONIER Austro-Hungarian Army
WIDLA JOHANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
ERTL JOHANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
Forename Surname Rank Military formation Number
Austro-Hungarian Army 1
Austro-Hungarian Army 1
Austro-Hungarian Army 1