Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
1201080-006
155
17
Obiekt figurujący w ewidencji austriackiej jako cmentarz wojenny nr 309 Trzciana składa się z dwóch osobnych kwater na cmentarzu parafialnym. Pierwsza z nich jest niżej położona i od wschodu przylega do ogrodzenia cmentarza od strony drogi. Założona jest na planie wydłużonego prostokąta i ogrodzona betonowymi słupami o przekroju ośmiobocznym, zwieńczonymi półkulą i połączonymi żelaznymi rurami. Wejście, zamykane dwuskrzydłową metalową furtką, znajduje się od strony południowej. Główny element kwatery stanowi ściana pomnikowa z dwoma żeliwnymi płaskorzeźbami przedstawiającymi dwa ujęte w okrągłe wieńce krzyże maltańskie: jeden z motywem wieńca laurowego, drugi z liśćmi dębu. Przed ścianą umieszczona jest betonowa ława.

W kwaterze znajdują się nagrobki w formie:
– dużych zakończonych trójkątnie, betonowych stele z żeliwną tablicą inskrypcyjną (5 szt),
– żeliwnych ażurowych krzyży lotaryńskich (3 szt),
– żeliwnego ażurowego krzyża łacińskiego z krzyżem maltańskim na skrzyżowaniu ramion z motywem wieńca laurowego,,
– krzyży lotaryńskich z metalowych prętów (2 szt)
– krzyża łacińskiego z metalowych prętów.

W obrębie kwatery znajduje się mogiła ziemna z obramowaniem, w której pochowano żołnierza Wojska Polskiego poległego 5 września 1939 r. U wezgłowia mogiły znajduje się głaz z wmurowaną w 2009 r. tablicą memoratywną z napisem:

„Ś.†P./ ppor. MICHAŁ/ ŁUKASZEWICZ/ Oficer 10 Brygady Kawalerii./ Zginął śmiercią tragiczną/ podczas walk z hitlerowskim/ najeźdźcą w przysiółku/ Trzciana-Działy dnia 6 IX 1939 r./ Cześć i chwała/ Bohaterom Września/ w 70 rocznicę wybuchu/ II Wojny Światowej./ Młodzież Zespołu Placówek Oświatowych w Trzcianie/ Samorząd Gminy”.

Pochowano tu 37 żołnierzy armii niemieckiej, 97 z armii rosyjskiej, 20 z armii austro-węgierskiej poległych w okresie I wojny światowej. Zidentyfikowano 16. W dniu 6 września 1939 r. na terenie Trzciany poległ plutonowy podchorąży Michał Łukaszewicz dowódca plutonu w 121 Kompanii Czołgów Lekkich 10 Brygady Kawalerii Zmotoryzowanej płk. Stanisława Maczka. Pośmiertnie został awansowany do stopnia podporucznika.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu V w Krakowie, sygn. GW 35 s. 196, 345, 1343-1355 (plany, wykazy pochowanych).
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 368.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 3, Tarnów 2005, s. 147-148
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 336.
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik, T. 3, Pruszków 1998, s. 79-80
  • Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej. T. 1: Żołnierze września, A – M, Pruszków 1993, 429.
  • Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni, depozyt Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej, karta rejestracyjna pomnika pamięci narodowej, Wykaz depozytów po poległych wypełniony przez Proboszcza Parafii w Pogwizdowie w 1940 r. z zasobu PCK Oddział w Bochni.
Name Vorname Rang Zugehörigkeit  
ŁUKASZEWICZ MICHAŁ PODCHORĄŻY Polnische Armee
SCHAPER FRITZ GEFREITER Deutsche Armee
LÜBKER WILHELM WEHRMANN Deutsche Armee
KOCEMIR MATHEUS GEFREITER Österreich-Ungarische Armee
KEVER FRANZ WEHRMANN Deutsche Armee
ZIMMY [ZIMMNY] IGNATZ RESERVIST Deutsche Armee
HÖLLEN HEINRICH RESERVIST Deutsche Armee
HANNIG RICHARD RESERVIST Deutsche Armee
GUTOWSKI KARL LANDSTURMMANN Deutsche Armee
BLUMENROTH WILHELM GEFREITER Deutsche Armee
WIRTZ WILHELM LANDSTURMMANN Deutsche Armee
WITZEL ADAM LANDSTURMMANN Deutsche Armee
BOHNEKAMP WILHELM LANDSTURMMANN Deutsche Armee
SPILLMANN GEORG LANDSTURMMANN Deutsche Armee
SZATOWSKI [SZAWŁOWSKI] GREGOR LANDSTURMMANN Deutsche Armee
GOTTSCHLICH PAUL LANDSTURMMANN Deutsche Armee
WITTE ALBERT ERSATZ RESERVIST Deutsche Armee
Vorname Name Rang Zugehörigkeit Anzahl
Deutsche Armee 22
Russische Armee 97
Österreich-Ungarische Armee 19