Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1201080-006
155
17
Obiekt figurujący w ewidencji austriackiej jako cmentarz wojenny nr 309 Trzciana składa się z dwóch osobnych kwater na cmentarzu parafialnym. Pierwsza z nich jest niżej położona i od wschodu przylega do ogrodzenia cmentarza od strony drogi. Założona jest na planie wydłużonego prostokąta i ogrodzona betonowymi słupami o przekroju ośmiobocznym, zwieńczonymi półkulą i połączonymi żelaznymi rurami. Wejście, zamykane dwuskrzydłową metalową furtką, znajduje się od strony południowej. Główny element kwatery stanowi ściana pomnikowa z dwoma żeliwnymi płaskorzeźbami przedstawiającymi dwa ujęte w okrągłe wieńce krzyże maltańskie: jeden z motywem wieńca laurowego, drugi z liśćmi dębu. Przed ścianą umieszczona jest betonowa ława.

W kwaterze znajdują się nagrobki w formie:
– dużych zakończonych trójkątnie, betonowych stele z żeliwną tablicą inskrypcyjną (5 szt),
– żeliwnych ażurowych krzyży lotaryńskich (3 szt),
– żeliwnego ażurowego krzyża łacińskiego z krzyżem maltańskim na skrzyżowaniu ramion z motywem wieńca laurowego,,
– krzyży lotaryńskich z metalowych prętów (2 szt)
– krzyża łacińskiego z metalowych prętów.

W obrębie kwatery znajduje się mogiła ziemna z obramowaniem, w której pochowano żołnierza Wojska Polskiego poległego 5 września 1939 r. U wezgłowia mogiły znajduje się głaz z wmurowaną w 2009 r. tablicą memoratywną z napisem:

„Ś.†P./ ppor. MICHAŁ/ ŁUKASZEWICZ/ Oficer 10 Brygady Kawalerii./ Zginął śmiercią tragiczną/ podczas walk z hitlerowskim/ najeźdźcą w przysiółku/ Trzciana-Działy dnia 6 IX 1939 r./ Cześć i chwała/ Bohaterom Września/ w 70 rocznicę wybuchu/ II Wojny Światowej./ Młodzież Zespołu Placówek Oświatowych w Trzcianie/ Samorząd Gminy”.

Pochowano tu 37 żołnierzy armii niemieckiej, 97 z armii rosyjskiej, 20 z armii austro-węgierskiej poległych w okresie I wojny światowej. Zidentyfikowano 16. W dniu 6 września 1939 r. na terenie Trzciany poległ plutonowy podchorąży Michał Łukaszewicz dowódca plutonu w 121 Kompanii Czołgów Lekkich 10 Brygady Kawalerii Zmotoryzowanej płk. Stanisława Maczka. Pośmiertnie został awansowany do stopnia podporucznika.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu V w Krakowie, sygn. GW 35 s. 196, 345, 1343-1355 (plany, wykazy pochowanych).
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 368.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 3, Tarnów 2005, s. 147-148
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 336.
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik, T. 3, Pruszków 1998, s. 79-80
  • Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej. T. 1: Żołnierze września, A – M, Pruszków 1993, 429.
  • Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni, depozyt Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej, karta rejestracyjna pomnika pamięci narodowej, Wykaz depozytów po poległych wypełniony przez Proboszcza Parafii w Pogwizdowie w 1940 r. z zasobu PCK Oddział w Bochni.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
ŁUKASZEWICZ MICHAŁ PODCHORĄŻY Польская армия
SCHAPER FRITZ GEFREITER Немецкая армия
LÜBKER WILHELM WEHRMANN Немецкая армия
KOCEMIR MATHEUS GEFREITER Австро-венгерская армия
KEVER FRANZ WEHRMANN Немецкая армия
ZIMMY [ZIMMNY] IGNATZ RESERVIST Немецкая армия
HÖLLEN HEINRICH RESERVIST Немецкая армия
HANNIG RICHARD RESERVIST Немецкая армия
GUTOWSKI KARL LANDSTURMMANN Немецкая армия
BLUMENROTH WILHELM GEFREITER Немецкая армия
WIRTZ WILHELM LANDSTURMMANN Немецкая армия
WITZEL ADAM LANDSTURMMANN Немецкая армия
BOHNEKAMP WILHELM LANDSTURMMANN Немецкая армия
SPILLMANN GEORG LANDSTURMMANN Немецкая армия
SZATOWSKI [SZAWŁOWSKI] GREGOR LANDSTURMMANN Немецкая армия
GOTTSCHLICH PAUL LANDSTURMMANN Немецкая армия
WITTE ALBERT ERSATZ RESERVIST Немецкая армия
Имя фамилия звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) Количество
Немецкая армия 22
Русская армия 97
Австро-венгерская армия 19