Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
1213040-002
321
167
Kwatera składa się z trzech okrawężnikowanych pasów mogił, dwóch krótszych i jednego dłuższego. Na mogiłach znajdują się granitowe stele o ściętych górnych narożach z namalowaną czerwoną gwiazdą, na części steli umieszczone są numery mogił. Na krótszych pasach znajduje się po pięć steli, na dłuższym – dziesięć.
Na dłuższym pasie mogił znajdują się ponadto trzy pomniki. Pierwszy z pomników ma formę steli zakończonej łukiem. W niszy na licu steli namalowana jest czerwona gwiazda oraz napis w języku rosyjskim: „ВЕЧНАЯ СЛАВА/ ГЕРОЮ ПАВШЕМУ/ В БОЮ ЗА СВОБОДУ/ Н ИЕЗАБИСТНОСТЬ НАШЕЙ/ РОДИНЫ/ ПОХОРОНИЕН 29 I 1945 г/ САНИНСТРУКТОР/ ŁУКАШ …… ФН”. Drugi pomnik ma formę osadzonej na postumencie, wysokiej, zakończonej trójkątnie steli z namalowaną czerwoną gwiazdą na licu oraz napisem w języku rosyjskim: „РОДИЛСЯ В 1918 г/ ПРИСТАНСКОГО/ В.С. РОМАНОВО/ ЯЛТАНЦКОГО КРАЯ/ С.Т. ЛЕЙНТ. ЗЕНЦОВ/ СЕРГЕЮ НИКИТУ/ ПОГИБ ЗА/ СОВЕТСКУЮ РОДИНУ/ И ОСВОБОЖДЕНИЕ ПОЛЬШИ/ ОД НЕМЕЦКИХ ЗАХВАТНИКОВ/ 31 I 1945”. Ostatni pomnik znajdujący się w środkowej części najdłuższego pasa mogił ma formę obelisku osadzonego na postumencie i zwieńczonego metalowym elementem, przypominającym pocisk artyleryjski. Na frontowej ścianie pomnika namalowana jest pięcioramienna czerwona gwiazda oraz napis w języku rosyjskim: „КОМ-Р АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ПОЛКА/ ПЯТЬ РАЗ НАГРАЖДЕННЫЙ ГВ. МАЙОР/ АВТОНОМОВ ВИКТОР/ НИКОЛАЭВИЧ/ РОЖ 1914 г ГЕРОИЧЕСКИ/ ПОГИБ 11 ФЕВРАЛЯ 1945 г/ В БОРБЕ Ц НЕМЕЦКО-/ ФАШИСТСКИМИ ЗАХВАТЧИКАМИ/ ЗА СВОБОДУ И НЕЗАБИСИМОСТЬ НАШЕЙ РОДИНЫ”.

Pochowano tu 321 żołnierzy sowieckich z 60 Armii I Frontu Ukraińskiego poległych lub zmarłych w 1945 r. na terenie Kęt, gminy Porąbka oraz gromad Bielany, Bujaków, Bulowice, Czaniec, Kobiernice, Międzybrodzie, Łęki, Łęki-Zasole, Nowa Wieś, Witkowice oraz gmin Porąbka, Osiek.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. ZPGKiM-KR15.
  • S. Czerpak, T. Wroński, Upamiętnione miejsca walk i męczeństwa w Krakowie i województwie krakowskim 1939–1945, Kraków 1972, s. 223.
  • W. Droździk, Cmentarze i groby w Kętach, Kęty 1996.
  • Katalog zahoronenij sovetskih voinow, voennoplennyh i graždanskih lic, pogibših v gody II mirovoj vojny i pogrebjonnyh na territorii Republiki Pol’ša, pod. red. A.W. Kvašnina, Varšava-Moskva 2003, s. 208
  • Nekropolia radzieckie w Polsce południowej, pod. red. A. Pilcha, Kraków 1976, s. 50-51, 249 (fot. 2).
Name Vorname Rang Zugehörigkeit  
ANANJEW VEL ANNAJEW J. O. VEL. J. G. RJADOVOJ Rote Armee
ANIKIN P. I. RJADOVOJ Rote Armee
ANTONIN RJADOVOJ Rote Armee
ARIAŃSKI A. N. RJADOVOJ Rote Armee
ARTIMOW A. K. RJADOVOJ Rote Armee
ARTIOMIEW PAWIEŁ IWANOWICZ MAJOR Rote Armee
AWTOMOW VEL AWTONOMOW WIKTOR NIKITYCZ MAJOR GWARDII Rote Armee
BANDURA S. M. RJADOVOJ Rote Armee
BARANOW DMITRIJ WASILIEWICZ Rote Armee
BERDA A. F. RJADOVOJ Rote Armee
BICZAJEW D. J. VEL D. I. RJADOVOJ Rote Armee
BOGIAŃSKI VEL BOGIŃSKI S. N. RJADOVOJ Rote Armee
BOJCZUK T. S. RJADOVOJ Rote Armee
BOJEW VEL SOJEW W. G. SIERŻANT Rote Armee
BUCHARENKO ANDRIEJ NIKITYCZ KAPITAN Rote Armee
BUKOWSKI LEJTNANT Rote Armee
CERNIECKI A. J. RJADOVOJ Rote Armee
CHASANOW VEL HASANOV ANTON MŁODSZY SIERŻANT Rote Armee
CHUBOBULIN P. J. SIERŻANT Rote Armee
CYBULAK N. A. RJADOVOJ Rote Armee
CZCZELEW WŁADIMIR STIEPANOWICZ LEJTNANT Rote Armee
DASZUTIN F. J. RJADOVOJ Rote Armee
ŁUKICZ ALIEKSIEJ STARSZY LEJTNANT Rote Armee
DEJBIUK VEL LEJBIUK M. L. Rote Armee
DENISJENKO NATALIA PIETROWNA SIERŻANT Rote Armee
DOGIT VEL DOGOT W. E. SAPER Rote Armee
DULCZEROW F. J. RJADOVOJ Rote Armee
FEDIK A. A. RJADOVOJ Rote Armee
FEDUŁAJEW SIERGIEJ WASILIEWICZ KAPITAN Rote Armee
FILONOW (FINONOW) P. W. STARSZY LEJTNANT Rote Armee
GAJEWSKIJ MAKSIM TIERENTJEWICZ SZEREGOWY Rote Armee
GAWRICZENKO PORFIRIJ J. KAPITAN Rote Armee
GIELMIJAROW W. G. LEJTNANT Rote Armee
GIEWADZE A. K. RJADOVOJ Rote Armee
GILNI MICHAŁ LEJTNANT Rote Armee
GOZDISKI RJADOVOJ Rote Armee
GRABOWICKI P. P. RJADOVOJ Rote Armee
GRINIOW P. I. RJADOVOJ Rote Armee
GROCHALSKI WŁADYSŁAW RJADOVOJ Rote Armee
GRYCENKO STARSZINA Rote Armee
HNICKI WŁADIMIR GRIGORIEWICZ STARSZINA Rote Armee
JAKIMOW A. J. RJADOVOJ Rote Armee
JANCZAJEW Ł. E. RJADOVOJ Rote Armee
JANOWAJEW W. A. STARSZINA Rote Armee
JERMAKOW E. M. RJADOVOJ Rote Armee
JEGOROW A. A. LEJTNANT Rote Armee
JEROFIEW G. F. SIERŻANT Rote Armee
KADEUSZ VEL KADUSZ M. F. RJADOVOJ Rote Armee
KAPUŚCIŃSKI N. K. RJADOVOJ Rote Armee
KATININ FILIP ANDRIEJEWICZ KAPITAN Rote Armee
KOCZAROW E. J. MŁODSZY SIERŻANT Rote Armee
KOCZERGA VEL KOSZERGA A. M. SIERŻANT Rote Armee
KOLEŚNIK W. A. RJADOVOJ Rote Armee
KONDRATENKO A. VEL I. I. STARSZINA Rote Armee
KONDRATOW RJADOVOJ Rote Armee
KONDRATOWICKI VEL KONDROBOWICKI M. STARSZINA Rote Armee
KONISZEW ALIEKSIEJ ANTIPOWICZ STARSZY LEJTNANT Rote Armee
KONSTRUSZKO I. G. RJADOVOJ Rote Armee
KOSILOW I. I. STARSZY SIERŻANT Rote Armee
KOTESTNIK I. W. RJADOVOJ Rote Armee
KOZŁOW A. F. SIERŻANT Rote Armee
KRAWIEC W. R. RJADOVOJ Rote Armee
KRAWUCHIK KAPITAN Rote Armee
KRISENKOW MŁODSZY LEJTNANT Rote Armee
KURIACHNO GRGORIJ Rote Armee
KUŹMIN A. G MŁODSZY LEJTNANT Rote Armee
KWACZADZE MAMIA WŁADIMIROWICZ Rote Armee
LENDIUK (ŁANDIUK) N. W. RJADOVOJ Rote Armee
LISIENKO W. S. VEL. W. A. RJADOVOJ Rote Armee
KUŹMICZ SIERGIEJ Rote Armee
LISIKKIN SIERGIEJ Rote Armee
LITWIN RJADOVOJ Rote Armee
LOBAR A. J. SIERŻANT Rote Armee
LUCIK VEL ŁUCIK STARSZY LEJTNANT Rote Armee
MACHUJEC I. M RJADOVOJ Rote Armee
MAJETA VEL MALETA WASILIJ WASILIEWICZ RJADOVOJ Rote Armee
MAKAROW G. S. SIERŻANT Rote Armee
MANKOWSKI KAPITAN Rote Armee
MANTYNCEW N. S. MŁODSZY SIERŻANT Rote Armee
MATEJKO Ł. F. RJADOVOJ Rote Armee
MAZUR G. A. RJADOVOJ Rote Armee
MEDENCEW M. N. STARSZY SIERŻANT Rote Armee
MIELICZENKO S. F. MŁODSZY SIERŻANT Rote Armee
MIELNIKOW NIKOŁAJ IWANOWICZ MŁODSZY LEJTNANT Rote Armee
MIELUCH NIKOŁAJ IWANOWICZ MŁODSZY SIERŻANT Rote Armee
MIJSIERCZOK K. W. VEL K. E. STARSZY SIERŻANT Rote Armee
MILACHOW F. G. RJADOVOJ Rote Armee
MIROZAJEW MURAT MURATOWICZ SZEREGOWY Rote Armee
MOGOTIN A. P. Rote Armee
MORTIANOW SAPER Rote Armee
MURAWIEW VEL MURAWIOW G. W. KAPITAN Rote Armee
MURYZNIKOW VEL MURZYNIKOW I. N. STARSZINA Rote Armee
NABICKI VEL RABICKI RJADOVOJ Rote Armee
NAGORNYJ A. S. MAJOR GWARDII Rote Armee
NAHEL J. K. RJADOVOJ Rote Armee
NAPODAJKO P. A. RJADOVOJ Rote Armee
NIEKRASOW J. A. RJADOVOJ Rote Armee
NIKITA W. A. RJADOVOJ Rote Armee
NIKITIN I. S. STARSZY LEJTNANT Rote Armee
OMAROW SAMIUTA MAHOMET STARSZY LEJTNANT Rote Armee
OMASZYN L. A. VEL I. A. Rote Armee
OWERCZENKO Rote Armee
OSIPOW W. F. Rote Armee
PANUSZAN A. T. RJADOVOJ Rote Armee
PASZCZENKO E. J. SAPER Rote Armee
PASZKOW I. O. VEL I. G. STARSZINA Rote Armee
PAWŁOW T. A. Rote Armee
POLIWACZ S. T. RJADOVOJ Rote Armee
POPOWICZ T. A. Rote Armee
PRACAJŁO M. S. MŁODSZY SIERŻANT Rote Armee
PRYCHODNO ANNNA IWANOWNA Rote Armee
PUJA A. A. RJADOVOJ Rote Armee
PURTOW M. F. RJADOVOJ Rote Armee
PZOTOMLESKI WŁADYSŁAW Rote Armee
RADNIN SPORTAK MICH. MŁODSZY LEJTNANT Rote Armee
RAMEZOW P. I. SIERŻANT Rote Armee
REMETIN I. E. RJADOVOJ Rote Armee
REZWIN WALENTIN PIETROWICZ MŁODSZY LEJTNANT Rote Armee
ROLDUGIN SAPER Rote Armee
ROSTOBAJA MICHAIŁ STARSZY LEJTNANT Rote Armee
RURATKO GRIGORIJ Rote Armee
RYBAKOW IWAN ALEKSIEJEWICZ MŁODSZY LEJTNANT Rote Armee
SAFRANOW VEL SAFRONOW JEWIGIENIJ GRIGORIEWICZ LEJTNANT Rote Armee
SEMIN DANIŁ KUŻMICZ RJADOVOJ Rote Armee
SIEWRINGIN GIEORGIJ IWANOWICZ PODPUŁKOWNIK Rote Armee
SKLAROW A. R. STARSZY SIERŻANT Rote Armee
SODIN ADAM RJADOVOJ Rote Armee
SOSIUCHIK IWAN SIERGIEJEWICZ MŁODSZY SIERŻANT Rote Armee
SOTOMONOW A. F. RJADOVOJ Rote Armee
STAŁBIN Rote Armee
STIEPONIENKO D. J. RJADOVOJ Rote Armee
SUCHAROW STIEPAN WASILIEWICZ MAJOR Rote Armee
SZAJEWICZ SIEMION JAKOWLEWICZ STARSZY LEJTNANT
SZAMOTIUK I. F. RJADOVOJ Rote Armee
SZANABURA GRIGORIJ JEFIMOWICZ RJADOVOJ Rote Armee
SZATUCHIN W. R. RJADOVOJ Rote Armee
SZCZEPKO IWAN IWANOWICZ RJADOVOJ Rote Armee
SZILIN MICHAIŁ STARSZY SIERŻANT Rote Armee
SZNAK P. F. RJADOVOJ Rote Armee
SZUSTIKOW N. W. RJADOVOJ Rote Armee
TAŁMACZOW VEL TOŁMACZOW I. P. RJADOVOJ Rote Armee
TIMIROW J. J. SAPER Rote Armee
TISINO S. E. VEL. S. F. KAPITAN Rote Armee
TIUMENCEW LEJTNANT Rote Armee
TOCHARCZEW VEL TOCHORCZEW S. E. STARSZINA Rote Armee
TORAMAROW N. J. RJADOVOJ Rote Armee
WIEREGIELEW S. A. RJADOVOJ Rote Armee
WIŁOGIN WIKTOR FOMICZ MŁODSZY LEJTNANT Rote Armee
WISICZEN I. I. RJADOVOJ Rote Armee
WŁASKOW J. J. STARSZY LEJTNANT Rote Armee
WOJTACZIK A. B. VEL. A. S. Rote Armee
WORONKOW WASILIJ NIKOŁAJEWICZ MŁODSZY LEJTNANT GWARDII Rote Armee
ZANKIEWICZ A. J. JEFREJTOR Rote Armee
ZARUDNIAK Ł. M. MŁODSZY SIERŻANT Rote Armee
ZOWARA ILIA Rote Armee
DAWIDOW ALEKSIEJ ŁUKICZ STARSZY LEJTNANT Rote Armee
DUMNICZ ANDRIEJ DIMITRIEWICZ Rote Armee
ŁYSYJ JAKOW WASILIEWICZ Rote Armee
MARTINOW Rote Armee
SANDO G.T. Rote Armee
TICHONRAWOW SIERGIEJ NIKOŁAJEWICZ Rote Armee
FOKIN ALEKSANDR SEWASTJANOWICZ Rote Armee
TANCZIN MICHAIŁ ANDRIEJEWICZ RJADOVOJ Rote Armee
PROCENKO PANTELEJ KONSTANTINOWICZ LEJTNANT Rote Armee
ŁYSIENKO WASILIJ ANTONOWICZ Rote Armee
MIASOTIN ALEKSANDR PARAMONOWICZ SIERŻANT Rote Armee
DZIESO WASILIJ IWANOWICZ SZEREGOWY Rote Armee
Vorname Name Rang Zugehörigkeit Anzahl
Rote Armee 154