Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1213040-002
321
167
Kwatera składa się z trzech okrawężnikowanych pasów mogił, dwóch krótszych i jednego dłuższego. Na mogiłach znajdują się granitowe stele o ściętych górnych narożach z namalowaną czerwoną gwiazdą, na części steli umieszczone są numery mogił. Na krótszych pasach znajduje się po pięć steli, na dłuższym – dziesięć.
Na dłuższym pasie mogił znajdują się ponadto trzy pomniki. Pierwszy z pomników ma formę steli zakończonej łukiem. W niszy na licu steli namalowana jest czerwona gwiazda oraz napis w języku rosyjskim: „ВЕЧНАЯ СЛАВА/ ГЕРОЮ ПАВШЕМУ/ В БОЮ ЗА СВОБОДУ/ Н ИЕЗАБИСТНОСТЬ НАШЕЙ/ РОДИНЫ/ ПОХОРОНИЕН 29 I 1945 г/ САНИНСТРУКТОР/ ŁУКАШ …… ФН”. Drugi pomnik ma formę osadzonej na postumencie, wysokiej, zakończonej trójkątnie steli z namalowaną czerwoną gwiazdą na licu oraz napisem w języku rosyjskim: „РОДИЛСЯ В 1918 г/ ПРИСТАНСКОГО/ В.С. РОМАНОВО/ ЯЛТАНЦКОГО КРАЯ/ С.Т. ЛЕЙНТ. ЗЕНЦОВ/ СЕРГЕЮ НИКИТУ/ ПОГИБ ЗА/ СОВЕТСКУЮ РОДИНУ/ И ОСВОБОЖДЕНИЕ ПОЛЬШИ/ ОД НЕМЕЦКИХ ЗАХВАТНИКОВ/ 31 I 1945”. Ostatni pomnik znajdujący się w środkowej części najdłuższego pasa mogił ma formę obelisku osadzonego na postumencie i zwieńczonego metalowym elementem, przypominającym pocisk artyleryjski. Na frontowej ścianie pomnika namalowana jest pięcioramienna czerwona gwiazda oraz napis w języku rosyjskim: „КОМ-Р АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ПОЛКА/ ПЯТЬ РАЗ НАГРАЖДЕННЫЙ ГВ. МАЙОР/ АВТОНОМОВ ВИКТОР/ НИКОЛАЭВИЧ/ РОЖ 1914 г ГЕРОИЧЕСКИ/ ПОГИБ 11 ФЕВРАЛЯ 1945 г/ В БОРБЕ Ц НЕМЕЦКО-/ ФАШИСТСКИМИ ЗАХВАТЧИКАМИ/ ЗА СВОБОДУ И НЕЗАБИСИМОСТЬ НАШЕЙ РОДИНЫ”.

Pochowano tu 321 żołnierzy sowieckich z 60 Armii I Frontu Ukraińskiego poległych lub zmarłych w 1945 r. na terenie Kęt, gminy Porąbka oraz gromad Bielany, Bujaków, Bulowice, Czaniec, Kobiernice, Międzybrodzie, Łęki, Łęki-Zasole, Nowa Wieś, Witkowice oraz gmin Porąbka, Osiek.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. ZPGKiM-KR15.
  • S. Czerpak, T. Wroński, Upamiętnione miejsca walk i męczeństwa w Krakowie i województwie krakowskim 1939–1945, Kraków 1972, s. 223.
  • W. Droździk, Cmentarze i groby w Kętach, Kęty 1996.
  • Katalog zahoronenij sovetskih voinow, voennoplennyh i graždanskih lic, pogibših v gody II mirovoj vojny i pogrebjonnyh na territorii Republiki Pol’ša, pod. red. A.W. Kvašnina, Varšava-Moskva 2003, s. 208
  • Nekropolia radzieckie w Polsce południowej, pod. red. A. Pilcha, Kraków 1976, s. 50-51, 249 (fot. 2).
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
ANANJEW VEL ANNAJEW J. O. VEL. J. G. RJADOVOJ Красная армия
ANIKIN P. I. RJADOVOJ Красная армия
ANTONIN RJADOVOJ Красная армия
ARIAŃSKI A. N. RJADOVOJ Красная армия
ARTIMOW A. K. RJADOVOJ Красная армия
ARTIOMIEW PAWIEŁ IWANOWICZ MAJOR Красная армия
AWTOMOW VEL AWTONOMOW WIKTOR NIKITYCZ MAJOR GWARDII Красная армия
BANDURA S. M. RJADOVOJ Красная армия
BARANOW DMITRIJ WASILIEWICZ Красная армия
BERDA A. F. RJADOVOJ Красная армия
BICZAJEW D. J. VEL D. I. RJADOVOJ Красная армия
BOGIAŃSKI VEL BOGIŃSKI S. N. RJADOVOJ Красная армия
BOJCZUK T. S. RJADOVOJ Красная армия
BOJEW VEL SOJEW W. G. SIERŻANT Красная армия
BUCHARENKO ANDRIEJ NIKITYCZ KAPITAN Красная армия
BUKOWSKI LEJTNANT Красная армия
CERNIECKI A. J. RJADOVOJ Красная армия
CHASANOW VEL HASANOV ANTON MŁODSZY SIERŻANT Красная армия
CHUBOBULIN P. J. SIERŻANT Красная армия
CYBULAK N. A. RJADOVOJ Красная армия
CZCZELEW WŁADIMIR STIEPANOWICZ LEJTNANT Красная армия
DASZUTIN F. J. RJADOVOJ Красная армия
ŁUKICZ ALIEKSIEJ STARSZY LEJTNANT Красная армия
DEJBIUK VEL LEJBIUK M. L. Красная армия
DENISJENKO NATALIA PIETROWNA SIERŻANT Красная армия
DOGIT VEL DOGOT W. E. SAPER Красная армия
DULCZEROW F. J. RJADOVOJ Красная армия
FEDIK A. A. RJADOVOJ Красная армия
FEDUŁAJEW SIERGIEJ WASILIEWICZ KAPITAN Красная армия
FILONOW (FINONOW) P. W. STARSZY LEJTNANT Красная армия
GAJEWSKIJ MAKSIM TIERENTJEWICZ SZEREGOWY Красная армия
GAWRICZENKO PORFIRIJ J. KAPITAN Красная армия
GIELMIJAROW W. G. LEJTNANT Красная армия
GIEWADZE A. K. RJADOVOJ Красная армия
GILNI MICHAŁ LEJTNANT Красная армия
GOZDISKI RJADOVOJ Красная армия
GRABOWICKI P. P. RJADOVOJ Красная армия
GRINIOW P. I. RJADOVOJ Красная армия
GROCHALSKI WŁADYSŁAW RJADOVOJ Красная армия
GRYCENKO STARSZINA Красная армия
HNICKI WŁADIMIR GRIGORIEWICZ STARSZINA Красная армия
JAKIMOW A. J. RJADOVOJ Красная армия
JANCZAJEW Ł. E. RJADOVOJ Красная армия
JANOWAJEW W. A. STARSZINA Красная армия
JERMAKOW E. M. RJADOVOJ Красная армия
JEGOROW A. A. LEJTNANT Красная армия
JEROFIEW G. F. SIERŻANT Красная армия
KADEUSZ VEL KADUSZ M. F. RJADOVOJ Красная армия
KAPUŚCIŃSKI N. K. RJADOVOJ Красная армия
KATININ FILIP ANDRIEJEWICZ KAPITAN Красная армия
KOCZAROW E. J. MŁODSZY SIERŻANT Красная армия
KOCZERGA VEL KOSZERGA A. M. SIERŻANT Красная армия
KOLEŚNIK W. A. RJADOVOJ Красная армия
KONDRATENKO A. VEL I. I. STARSZINA Красная армия
KONDRATOW RJADOVOJ Красная армия
KONDRATOWICKI VEL KONDROBOWICKI M. STARSZINA Красная армия
KONISZEW ALIEKSIEJ ANTIPOWICZ STARSZY LEJTNANT Красная армия
KONSTRUSZKO I. G. RJADOVOJ Красная армия
KOSILOW I. I. STARSZY SIERŻANT Красная армия
KOTESTNIK I. W. RJADOVOJ Красная армия
KOZŁOW A. F. SIERŻANT Красная армия
KRAWIEC W. R. RJADOVOJ Красная армия
KRAWUCHIK KAPITAN Красная армия
KRISENKOW MŁODSZY LEJTNANT Красная армия
KURIACHNO GRGORIJ Красная армия
KUŹMIN A. G MŁODSZY LEJTNANT Красная армия
KWACZADZE MAMIA WŁADIMIROWICZ Красная армия
LENDIUK (ŁANDIUK) N. W. RJADOVOJ Красная армия
LISIENKO W. S. VEL. W. A. RJADOVOJ Красная армия
KUŹMICZ SIERGIEJ Красная армия
LISIKKIN SIERGIEJ Красная армия
LITWIN RJADOVOJ Красная армия
LOBAR A. J. SIERŻANT Красная армия
LUCIK VEL ŁUCIK STARSZY LEJTNANT Красная армия
MACHUJEC I. M RJADOVOJ Красная армия
MAJETA VEL MALETA WASILIJ WASILIEWICZ RJADOVOJ Красная армия
MAKAROW G. S. SIERŻANT Красная армия
MANKOWSKI KAPITAN Красная армия
MANTYNCEW N. S. MŁODSZY SIERŻANT Красная армия
MATEJKO Ł. F. RJADOVOJ Красная армия
MAZUR G. A. RJADOVOJ Красная армия
MEDENCEW M. N. STARSZY SIERŻANT Красная армия
MIELICZENKO S. F. MŁODSZY SIERŻANT Красная армия
MIELNIKOW NIKOŁAJ IWANOWICZ MŁODSZY LEJTNANT Красная армия
MIELUCH NIKOŁAJ IWANOWICZ MŁODSZY SIERŻANT Красная армия
MIJSIERCZOK K. W. VEL K. E. STARSZY SIERŻANT Красная армия
MILACHOW F. G. RJADOVOJ Красная армия
MIROZAJEW MURAT MURATOWICZ SZEREGOWY Красная армия
MOGOTIN A. P. Красная армия
MORTIANOW SAPER Красная армия
MURAWIEW VEL MURAWIOW G. W. KAPITAN Красная армия
MURYZNIKOW VEL MURZYNIKOW I. N. STARSZINA Красная армия
NABICKI VEL RABICKI RJADOVOJ Красная армия
NAGORNYJ A. S. MAJOR GWARDII Красная армия
NAHEL J. K. RJADOVOJ Красная армия
NAPODAJKO P. A. RJADOVOJ Красная армия
NIEKRASOW J. A. RJADOVOJ Красная армия
NIKITA W. A. RJADOVOJ Красная армия
NIKITIN I. S. STARSZY LEJTNANT Красная армия
OMAROW SAMIUTA MAHOMET STARSZY LEJTNANT Красная армия
OMASZYN L. A. VEL I. A. Красная армия
OWERCZENKO Красная армия
OSIPOW W. F. Красная армия
PANUSZAN A. T. RJADOVOJ Красная армия
PASZCZENKO E. J. SAPER Красная армия
PASZKOW I. O. VEL I. G. STARSZINA Красная армия
PAWŁOW T. A. Красная армия
POLIWACZ S. T. RJADOVOJ Красная армия
POPOWICZ T. A. Красная армия
PRACAJŁO M. S. MŁODSZY SIERŻANT Красная армия
PRYCHODNO ANNNA IWANOWNA Красная армия
PUJA A. A. RJADOVOJ Красная армия
PURTOW M. F. RJADOVOJ Красная армия
PZOTOMLESKI WŁADYSŁAW Красная армия
RADNIN SPORTAK MICH. MŁODSZY LEJTNANT Красная армия
RAMEZOW P. I. SIERŻANT Красная армия
REMETIN I. E. RJADOVOJ Красная армия
REZWIN WALENTIN PIETROWICZ MŁODSZY LEJTNANT Красная армия
ROLDUGIN SAPER Красная армия
ROSTOBAJA MICHAIŁ STARSZY LEJTNANT Красная армия
RURATKO GRIGORIJ Красная армия
RYBAKOW IWAN ALEKSIEJEWICZ MŁODSZY LEJTNANT Красная армия
SAFRANOW VEL SAFRONOW JEWIGIENIJ GRIGORIEWICZ LEJTNANT Красная армия
SEMIN DANIŁ KUŻMICZ RJADOVOJ Красная армия
SIEWRINGIN GIEORGIJ IWANOWICZ PODPUŁKOWNIK Красная армия
SKLAROW A. R. STARSZY SIERŻANT Красная армия
SODIN ADAM RJADOVOJ Красная армия
SOSIUCHIK IWAN SIERGIEJEWICZ MŁODSZY SIERŻANT Красная армия
SOTOMONOW A. F. RJADOVOJ Красная армия
STAŁBIN Красная армия
STIEPONIENKO D. J. RJADOVOJ Красная армия
SUCHAROW STIEPAN WASILIEWICZ MAJOR Красная армия
SZAJEWICZ SIEMION JAKOWLEWICZ STARSZY LEJTNANT
SZAMOTIUK I. F. RJADOVOJ Красная армия
SZANABURA GRIGORIJ JEFIMOWICZ RJADOVOJ Красная армия
SZATUCHIN W. R. RJADOVOJ Красная армия
SZCZEPKO IWAN IWANOWICZ RJADOVOJ Красная армия
SZILIN MICHAIŁ STARSZY SIERŻANT Красная армия
SZNAK P. F. RJADOVOJ Красная армия
SZUSTIKOW N. W. RJADOVOJ Красная армия
TAŁMACZOW VEL TOŁMACZOW I. P. RJADOVOJ Красная армия
TIMIROW J. J. SAPER Красная армия
TISINO S. E. VEL. S. F. KAPITAN Красная армия
TIUMENCEW LEJTNANT Красная армия
TOCHARCZEW VEL TOCHORCZEW S. E. STARSZINA Красная армия
TORAMAROW N. J. RJADOVOJ Красная армия
WIEREGIELEW S. A. RJADOVOJ Красная армия
WIŁOGIN WIKTOR FOMICZ MŁODSZY LEJTNANT Красная армия
WISICZEN I. I. RJADOVOJ Красная армия
WŁASKOW J. J. STARSZY LEJTNANT Красная армия
WOJTACZIK A. B. VEL. A. S. Красная армия
WORONKOW WASILIJ NIKOŁAJEWICZ MŁODSZY LEJTNANT GWARDII Красная армия
ZANKIEWICZ A. J. JEFREJTOR Красная армия
ZARUDNIAK Ł. M. MŁODSZY SIERŻANT Красная армия
ZOWARA ILIA Красная армия
DAWIDOW ALEKSIEJ ŁUKICZ STARSZY LEJTNANT Красная армия
DUMNICZ ANDRIEJ DIMITRIEWICZ Красная армия
ŁYSYJ JAKOW WASILIEWICZ Красная армия
MARTINOW Красная армия
SANDO G.T. Красная армия
TICHONRAWOW SIERGIEJ NIKOŁAJEWICZ Красная армия
FOKIN ALEKSANDR SEWASTJANOWICZ Красная армия
TANCZIN MICHAIŁ ANDRIEJEWICZ RJADOVOJ Красная армия
PROCENKO PANTELEJ KONSTANTINOWICZ LEJTNANT Красная армия
ŁYSIENKO WASILIJ ANTONOWICZ Красная армия
MIASOTIN ALEKSANDR PARAMONOWICZ SIERŻANT Красная армия
DZIESO WASILIJ IWANOWICZ SZEREGOWY Красная армия
Имя фамилия звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) Количество
Красная армия 154