Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
1211010-001
1245
97
Kwatera wojenna o pow. 402 m2 oddzielona jest od pozostałej część cmentarza ceglanym murem i żywopłotem. Głównym elementem kwatery jest granitowy pomnik w formie 3 pylonów, połączony podłużną tablicą z płaskorzeźbą pięcioramiennej gwiazdy i napisem: „CHWAŁA BOHATEROM/ POLEGŁYM W WALCE O WYZWOLENIE ZIEMI NOWOTARSKIEJ”. Na bocznych ścianach pylonów wyryto postać radzieckiego żołnierza. Pomnik umieszczony jest na stopniowanym postumencie. W narożniku kwatery znajduje się kurhan z tablicą i napisem: „ŻOŁNIERZE ARMII/ RADZIECKIEJ POLEGLI/ NA PODHALU”.
 
W obrębie kwatery znajduje się 10 mogił. Na mogiłach i w alejkach pomiędzy nimi umieszczone są pięcioramienne betonowe gwiazdy. Na mogiłach znajdują się nagrobki z jasnego granitu z tablicą z ciemnego kamienia z napisem w języku rosyjskim: "Bratskaja mogiła/ woinow Krasnoj Armii". Alejki pomiędzy mogiłami wyłożone są płytami chodnikowymi.
 
W sumie pochowano tu 1245 żołnierzy i partyzantów poległych na terenie powiatu nowotarskiego w czasie II wojny światowej.
 
Kwatera została założona w 1945 r. W 1947 r. przeniesiono tu ciała żołnierzy radzieckich z tymczasowych grobów na terenie powiatu nowotarskiego. Obecny układ mogił nie odzwierciedla pierwotnego.
 
W grudniu 2011 r. w kwaterze pochowano szczątki 8 żołnierzy sowieckich ekshumowane z Placu Słowackiego. W 2015 r. został przeprowadzony przez stronę rosyjską kompleksowy remont kwatery. Na mogiłach ustawiono nagrobki z jasnego granitu z tablicą z ciemnego kamienia z napisem w języku rosyjskim: "Bratskaja mogiła/ woinow Krasnoj Armii", odnowiono pomnik i pięcioramienne gwiazdy między mogiłami.
  • A.Szpytna, J. Szpytna, Cmentarz nowotarski część zabytkowa, Kraków 2003, s.31.
  • Katalog zahoronenij sovetskih voinow, voennoplennyh i graždanskih lic, pogibsich v gody II mirovoj vojny i pogrebjonnych na territorii Republiki Pol’ša, pod. red. A.W. Kwašnina, Varšava-Moskva 2003, s. 216.
  • Nekropolia radzieckie w Polsce południowej, pod. red. A. Pilcha, Kraków 1976, s. 177-179.
  • Przewodnik po upamiętnionych miejscach walk i męczeństwa, lata wojny 1939-1945, red. Cz. Czubryt-Borkowski i in., Warszawa 1988, s. 463.
Name Vorname Rang Zugehörigkeit  
IWANOWICZ H.B. KAPITAN Rote Armee
MECHAŁOWICZ J.J. Rote Armee
ZNIECZJEW Rote Armee
BIERTNITOW LEJTNANT Rote Armee
ROSZCZIN N.P. Rote Armee
PROSKOSZCZIN N.A. Rote Armee
MALIKOW LEJTNANT Rote Armee
FRIEGOW Rote Armee
ZIENIER SIERŻANT Rote Armee
ZUGOWSKIJ Rote Armee
MIKOLAJEW Rote Armee
DROGOWICKI J.J. Rote Armee
NEODOROW Rote Armee
FURMAN Rote Armee
FONGIERS K. LEJTNANT Rote Armee
SULJAK M. Rote Armee
PIETROW S. Rote Armee
MIKOŁAJEW W. Rote Armee
DAROSZINOW Rote Armee
CZUPRASOW Rote Armee
ZABIATOW Rote Armee
PANSZIN Rote Armee
GBARDIN MŁODSZY LEJTNANT Rote Armee
MINTICZ Rote Armee
LEONTIEW A. Rote Armee
KOZICZAR J. Rote Armee
BOTOK J. Rote Armee
LOBOTOW N. Rote Armee
CZOTOWSKIJ S. Rote Armee
MALASZKO P. LEJTNANT Rote Armee
SZATANIENKO L.P. KAPITAN Rote Armee
KPOLIJ M.J. Rote Armee
RABINOWICZ LEJTNANT Rote Armee
MIECHTIEW Rote Armee
SZCZIEBAK M. OFICER Rote Armee
BOCZKARIOW G.Z. Rote Armee
BONDARIENKO P.W. Rote Armee
MOROZ IGNAT MICHAJLOWICZ Rote Armee
SOLAR ANDRIEJ PAWŁOWICZ Rote Armee
TOMISZ JURIJ ANDRIEJEWICZ SZEREGOWY Rote Armee
CHOTOMLANSKIJ WASILIJ ZACHAROWICZ MŁODSZY SIERŻANT Rote Armee
RASNOWSKIJ ABRAM BORISOWICZ KAPITAN Rote Armee
GUZIENKO PIOTR STIEPANOWICZ LEJTNANT Rote Armee
TOMISZCZ J. Rote Armee
FIENGAK WASILIJ PIETROWICZ Rote Armee
TROCENKO ULIAN WASLJEWICZ Rote Armee
KOCZETOW MICHAIŁ ZACHAROWICZ Rote Armee
SZARKADI IWAN WASILJEWICZ SZEREGOWY Rote Armee
POSOBCZUK IWAN TICHONOWICZ Rote Armee
GOLUBIEW GRIGORIJ NIKITOWICZ Rote Armee
MIRONOWICZ WASILIJ STARSZY KAPRAL Rote Armee
OLEJNIKOW IWAN GAWRYŁOWICZ KAPRAL Rote Armee
CZUBARENKO SIERŻANT Rote Armee
PIETROW IWAN WASILJEWICZ SIERŻANT Rote Armee
RZAGURIN MATWIEJ SIERGIEJEWICZ STARSZY SZEREGOWY Rote Armee
SIENALIN PRAKOFIJ IGNATJEWICZ KAPRAL Rote Armee
MAKARIENKO FIEDOR PAWŁOWICZ KAPITAN Rote Armee
KULESZOW ALEKSIEJ ARSIENTJEWICZ MŁODSZY LEJTNANT Rote Armee
FINIAK IWAN MAKSIMOWICZ Rote Armee
IWANOW PAWEŁ STIEPANOWICZ STARSZY SIERŻANT Rote Armee
PIETROW WITALIJ JAKOWLEWICZ STARSZY LEJTNANT Rote Armee
RJAZANOW JURIJ PIETROWICZ Rote Armee
FURUDUJ PANTALIEMON ABRAMOWICZ Rote Armee
UJKASOW TUNGISZPAJ SZEREGOWY Rote Armee
GRAMOTNIK MICHAIŁ IWANOWICZ SZEREGOWY Rote Armee
POGORIECKIJ BRONISŁAW PIETROWICZ MŁODSZY SIERŻANT Rote Armee
KOLWIENKOWSKIJ ALEKSANDER JOSIFOWICZ SIERŻANT Rote Armee
PARASKA IWAN WASILJEWICZ SZEREGOWY Rote Armee
DJACZUK ILJA DMITRIJEWICZ SZEREGOWY Rote Armee
MOISIEJEW STIEPAN ILJICZ SZEREGOWY Rote Armee
IWANISZENKO MICHAIŁ PIETROWICZ SZEREGOWY Rote Armee
GŁADKIJ ANDRIEJ IWANOWICZ SZEREGOWY Rote Armee
POLIAK WASILIJ MICHAJŁOWICZ SZEREGOWY Rote Armee
SUŚ WŁADIMIR SIEMIENOWICZ SZEREGOWY Rote Armee
BIEŻYK MICHAIŁ WASILJEWICZ SZEREGOWY Rote Armee
IWANOW DANIŁ IGNATJEWICZ SZEREGOWY Rote Armee
BRUŻENIAK MICHAŁ IWANOWICZ SZEREGOWY Rote Armee
GIEBROWSKIJ IWAN IGNATOWICZ MŁODSZY SIERŻANT Rote Armee
BRUŻENIAK PIOTR IWANOWICZ Rote Armee
BRODWIJ MICHAIŁ JERJEWICZ Rote Armee
MIEDIUCH IWAN OSIPOWICZ Rote Armee
SIEKIERESZ IWAN FIEDOROWICZ Rote Armee
KONOPLIOW ILJA GAWRIŁOWICZ Rote Armee
GIEBURA JOSIF MICHAJŁOWICZ SZEREGOWY Rote Armee
JANUSZ MICHAIŁ SIEMIENOWICZ Rote Armee
WOŁOSZIN MICHAIŁ DMITRIJEWICZ Rote Armee
TARABIJ FIEDOR FIEDOROWICZ Rote Armee
ZRIEŁYJ LEONTIJ PIETROWICZ Rote Armee
KISILIUK VEL KISIELIUK STANISŁAW PAWŁOWICZ Rote Armee
ASIEJEW WASILIJ GRIGORJEWICZ LEJTNANT Rote Armee
GANGUR JURIJ [GEORGIJ] IWANOWICZ SZEREGOWY Rote Armee
KOWALENKO IWAN FILIPPOWICZ SZEREGOWY Rote Armee
MATCZISZIN IWAN MICHAJŁOWICZ SZEREGOWY Rote Armee
GONCZARUK FILIPP GRIGORJEWICZ SZEREGOWY Rote Armee
SIDOROW ALEKSIEJ ANDRIEJEWICZ Rote Armee
SIERIEŃKIJ GRIGORIJ AFANASJEWICZ LEJTNANT Rote Armee
LIPCZEJ MICHAIŁ MICHAJŁOWICZ SZEREGOWY Rote Armee
Vorname Name Rang Zugehörigkeit Anzahl
Rote Armee 1148