Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1211010-001
1245
97
Kwatera wojenna o pow. 402 m2 oddzielona jest od pozostałej część cmentarza ceglanym murem i żywopłotem. Głównym elementem kwatery jest granitowy pomnik w formie 3 pylonów, połączony podłużną tablicą z płaskorzeźbą pięcioramiennej gwiazdy i napisem: „CHWAŁA BOHATEROM/ POLEGŁYM W WALCE O WYZWOLENIE ZIEMI NOWOTARSKIEJ”. Na bocznych ścianach pylonów wyryto postać radzieckiego żołnierza. Pomnik umieszczony jest na stopniowanym postumencie. W narożniku kwatery znajduje się kurhan z tablicą i napisem: „ŻOŁNIERZE ARMII/ RADZIECKIEJ POLEGLI/ NA PODHALU”.
 
W obrębie kwatery znajduje się 10 mogił. Na mogiłach i w alejkach pomiędzy nimi umieszczone są pięcioramienne betonowe gwiazdy. Na mogiłach znajdują się nagrobki z jasnego granitu z tablicą z ciemnego kamienia z napisem w języku rosyjskim: "Bratskaja mogiła/ woinow Krasnoj Armii". Alejki pomiędzy mogiłami wyłożone są płytami chodnikowymi.
 
W sumie pochowano tu 1245 żołnierzy i partyzantów poległych na terenie powiatu nowotarskiego w czasie II wojny światowej.
 
Kwatera została założona w 1945 r. W 1947 r. przeniesiono tu ciała żołnierzy radzieckich z tymczasowych grobów na terenie powiatu nowotarskiego. Obecny układ mogił nie odzwierciedla pierwotnego.
 
W grudniu 2011 r. w kwaterze pochowano szczątki 8 żołnierzy sowieckich ekshumowane z Placu Słowackiego. W 2015 r. został przeprowadzony przez stronę rosyjską kompleksowy remont kwatery. Na mogiłach ustawiono nagrobki z jasnego granitu z tablicą z ciemnego kamienia z napisem w języku rosyjskim: "Bratskaja mogiła/ woinow Krasnoj Armii", odnowiono pomnik i pięcioramienne gwiazdy między mogiłami.
  • A.Szpytna, J. Szpytna, Cmentarz nowotarski część zabytkowa, Kraków 2003, s.31.
  • Katalog zahoronenij sovetskih voinow, voennoplennyh i graždanskih lic, pogibsich v gody II mirovoj vojny i pogrebjonnych na territorii Republiki Pol’ša, pod. red. A.W. Kwašnina, Varšava-Moskva 2003, s. 216.
  • Nekropolia radzieckie w Polsce południowej, pod. red. A. Pilcha, Kraków 1976, s. 177-179.
  • Przewodnik po upamiętnionych miejscach walk i męczeństwa, lata wojny 1939-1945, red. Cz. Czubryt-Borkowski i in., Warszawa 1988, s. 463.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
IWANOWICZ H.B. KAPITAN Красная армия
MECHAŁOWICZ J.J. Красная армия
ZNIECZJEW Красная армия
BIERTNITOW LEJTNANT Красная армия
ROSZCZIN N.P. Красная армия
PROSKOSZCZIN N.A. Красная армия
MALIKOW LEJTNANT Красная армия
FRIEGOW Красная армия
ZIENIER SIERŻANT Красная армия
ZUGOWSKIJ Красная армия
MIKOLAJEW Красная армия
DROGOWICKI J.J. Красная армия
NEODOROW Красная армия
FURMAN Красная армия
FONGIERS K. LEJTNANT Красная армия
SULJAK M. Красная армия
PIETROW S. Красная армия
MIKOŁAJEW W. Красная армия
DAROSZINOW Красная армия
CZUPRASOW Красная армия
ZABIATOW Красная армия
PANSZIN Красная армия
GBARDIN MŁODSZY LEJTNANT Красная армия
MINTICZ Красная армия
LEONTIEW A. Красная армия
KOZICZAR J. Красная армия
BOTOK J. Красная армия
LOBOTOW N. Красная армия
CZOTOWSKIJ S. Красная армия
MALASZKO P. LEJTNANT Красная армия
SZATANIENKO L.P. KAPITAN Красная армия
KPOLIJ M.J. Красная армия
RABINOWICZ LEJTNANT Красная армия
MIECHTIEW Красная армия
SZCZIEBAK M. OFICER Красная армия
BOCZKARIOW G.Z. Красная армия
BONDARIENKO P.W. Красная армия
MOROZ IGNAT MICHAJLOWICZ Красная армия
SOLAR ANDRIEJ PAWŁOWICZ Красная армия
TOMISZ JURIJ ANDRIEJEWICZ SZEREGOWY Красная армия
CHOTOMLANSKIJ WASILIJ ZACHAROWICZ MŁODSZY SIERŻANT Красная армия
RASNOWSKIJ ABRAM BORISOWICZ KAPITAN Красная армия
GUZIENKO PIOTR STIEPANOWICZ LEJTNANT Красная армия
TOMISZCZ J. Красная армия
FIENGAK WASILIJ PIETROWICZ Красная армия
TROCENKO ULIAN WASLJEWICZ Красная армия
KOCZETOW MICHAIŁ ZACHAROWICZ Красная армия
SZARKADI IWAN WASILJEWICZ SZEREGOWY Красная армия
POSOBCZUK IWAN TICHONOWICZ Красная армия
GOLUBIEW GRIGORIJ NIKITOWICZ Красная армия
MIRONOWICZ WASILIJ STARSZY KAPRAL Красная армия
OLEJNIKOW IWAN GAWRYŁOWICZ KAPRAL Красная армия
CZUBARENKO SIERŻANT Красная армия
PIETROW IWAN WASILJEWICZ SIERŻANT Красная армия
RZAGURIN MATWIEJ SIERGIEJEWICZ STARSZY SZEREGOWY Красная армия
SIENALIN PRAKOFIJ IGNATJEWICZ KAPRAL Красная армия
MAKARIENKO FIEDOR PAWŁOWICZ KAPITAN Красная армия
KULESZOW ALEKSIEJ ARSIENTJEWICZ MŁODSZY LEJTNANT Красная армия
FINIAK IWAN MAKSIMOWICZ Красная армия
IWANOW PAWEŁ STIEPANOWICZ STARSZY SIERŻANT Красная армия
PIETROW WITALIJ JAKOWLEWICZ STARSZY LEJTNANT Красная армия
RJAZANOW JURIJ PIETROWICZ Красная армия
FURUDUJ PANTALIEMON ABRAMOWICZ Красная армия
UJKASOW TUNGISZPAJ SZEREGOWY Красная армия
GRAMOTNIK MICHAIŁ IWANOWICZ SZEREGOWY Красная армия
POGORIECKIJ BRONISŁAW PIETROWICZ MŁODSZY SIERŻANT Красная армия
KOLWIENKOWSKIJ ALEKSANDER JOSIFOWICZ SIERŻANT Красная армия
PARASKA IWAN WASILJEWICZ SZEREGOWY Красная армия
DJACZUK ILJA DMITRIJEWICZ SZEREGOWY Красная армия
MOISIEJEW STIEPAN ILJICZ SZEREGOWY Красная армия
IWANISZENKO MICHAIŁ PIETROWICZ SZEREGOWY Красная армия
GŁADKIJ ANDRIEJ IWANOWICZ SZEREGOWY Красная армия
POLIAK WASILIJ MICHAJŁOWICZ SZEREGOWY Красная армия
SUŚ WŁADIMIR SIEMIENOWICZ SZEREGOWY Красная армия
BIEŻYK MICHAIŁ WASILJEWICZ SZEREGOWY Красная армия
IWANOW DANIŁ IGNATJEWICZ SZEREGOWY Красная армия
BRUŻENIAK MICHAŁ IWANOWICZ SZEREGOWY Красная армия
GIEBROWSKIJ IWAN IGNATOWICZ MŁODSZY SIERŻANT Красная армия
BRUŻENIAK PIOTR IWANOWICZ Красная армия
BRODWIJ MICHAIŁ JERJEWICZ Красная армия
MIEDIUCH IWAN OSIPOWICZ Красная армия
SIEKIERESZ IWAN FIEDOROWICZ Красная армия
KONOPLIOW ILJA GAWRIŁOWICZ Красная армия
GIEBURA JOSIF MICHAJŁOWICZ SZEREGOWY Красная армия
JANUSZ MICHAIŁ SIEMIENOWICZ Красная армия
WOŁOSZIN MICHAIŁ DMITRIJEWICZ Красная армия
TARABIJ FIEDOR FIEDOROWICZ Красная армия
ZRIEŁYJ LEONTIJ PIETROWICZ Красная армия
KISILIUK VEL KISIELIUK STANISŁAW PAWŁOWICZ Красная армия
ASIEJEW WASILIJ GRIGORJEWICZ LEJTNANT Красная армия
GANGUR JURIJ [GEORGIJ] IWANOWICZ SZEREGOWY Красная армия
KOWALENKO IWAN FILIPPOWICZ SZEREGOWY Красная армия
MATCZISZIN IWAN MICHAJŁOWICZ SZEREGOWY Красная армия
GONCZARUK FILIPP GRIGORJEWICZ SZEREGOWY Красная армия
SIDOROW ALEKSIEJ ANDRIEJEWICZ Красная армия
SIERIEŃKIJ GRIGORIJ AFANASJEWICZ LEJTNANT Красная армия
LIPCZEJ MICHAIŁ MICHAJŁOWICZ SZEREGOWY Красная армия
Имя фамилия звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) Количество
Красная армия 1148