Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
1211010-002
22
22
Mogiła zbiorowa otoczona słupami na podmurówce z granitu strzegomskiego, połączonyumi żeliwnym łańcuchem. Główny element mogiły stanowi kamienny pomnik, osadzony na trójstopniowym granitowym postumencie.

Na frontowej ścianie pomnika wyryty jest krzyż łaciński, motyw rośliny dziewięćsił oraz inskrypcja:
„POLEGŁYM/ LEGIONISTOM/ 1914 – 1918”.

Na mogile zbiorowej znajduje się 25 osadzonymi w granitowych cokołach, wykonanych z płaskownika metalowych krzyży z owalnymi tabliczkami imiennymi, .

Pochowano tu 24 poległych lub zmarłych legionistów. Nie zidentyfikowano 8 z nich.
Prace nad mogiłą i pomnikiem ukończono w 1938 r.

W 2016 r. przeprowadzono kompleksową renowację mogiły obejmującą:
- konserwację krzyży, kamiennego pomnika,
- wymianę emaliowanych tabliczek imiennych,
- wymianę betonowych elementów ogrodzenia, podstawy pomnika i cokołów krzyży na wykonane z granitu strzegom.

  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad grobami wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, GW 48, s. 51 (plan cmentarza przy ul. św. Anny).
  • A. Szpytna, J. Szpytna, Cmentarz nowotarski część zabytkowa, Kraków 2003, s.29-30.
  • J. Cisek, K. Stepan, Lista strat Legionów Polskich 1914-1918, w: Biblioteka Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, t. 28, Kraków 2006, s. 23, 150, 212.
Name Vorname Rang Zugehörigkeit  
PONIKIEWSKI FELIKS Polnische Legionen
OTTAWA MARIAN PLUTONOWY Polnische Legionen
OSTROWSKI DANIEL Polnische Legionen
UFEL FRANCISZEK STARSZY UŁAN Polnische Legionen
ZAJĄCZKOWSKI CZESŁAW Polnische Legionen
BRZOZOWSKI FELIKS UŁAN Polnische Legionen
FREYNO WACŁAW KAPRAL Polnische Legionen
POL MARIAN Polnische Legionen
OSMULSKI MIECZYSŁAW Polnische Legionen
PUDŁO JAN Polnische Legionen
SZYPOSZYŃSKI IZYDOR Polnische Legionen
JAWORSKI PIOTR Polnische Legionen
MATUSZ BOLESŁAW SIERŻANT Polnische Legionen
ORKISZ PIOTR SZEREGOWY Polnische Legionen
KUDŁA STANISŁAW Polnische Legionen
SZUBIŃSKI BRONISŁAW Polnische Legionen
ZÖRNER IGNACY JULIUSZ KAPITAN Polnische Armee
IWAN JAN Polnische Armee
ADAMSKI DAWID Polnische Legionen
HUDOBA JAN Polnische Legionen
TREMBLA TADEUSZ Polnische Legionen
MALINA PIOTR Polnische Legionen