Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1211010-002
22
22
Mogiła zbiorowa otoczona słupami na podmurówce z granitu strzegomskiego, połączonyumi żeliwnym łańcuchem. Główny element mogiły stanowi kamienny pomnik, osadzony na trójstopniowym granitowym postumencie.

Na frontowej ścianie pomnika wyryty jest krzyż łaciński, motyw rośliny dziewięćsił oraz inskrypcja:
„POLEGŁYM/ LEGIONISTOM/ 1914 – 1918”.

Na mogile zbiorowej znajduje się 25 osadzonymi w granitowych cokołach, wykonanych z płaskownika metalowych krzyży z owalnymi tabliczkami imiennymi, .

Pochowano tu 24 poległych lub zmarłych legionistów. Nie zidentyfikowano 8 z nich.
Prace nad mogiłą i pomnikiem ukończono w 1938 r.

W 2016 r. przeprowadzono kompleksową renowację mogiły obejmującą:
- konserwację krzyży, kamiennego pomnika,
- wymianę emaliowanych tabliczek imiennych,
- wymianę betonowych elementów ogrodzenia, podstawy pomnika i cokołów krzyży na wykonane z granitu strzegom.

  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad grobami wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, GW 48, s. 51 (plan cmentarza przy ul. św. Anny).
  • A. Szpytna, J. Szpytna, Cmentarz nowotarski część zabytkowa, Kraków 2003, s.29-30.
  • J. Cisek, K. Stepan, Lista strat Legionów Polskich 1914-1918, w: Biblioteka Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, t. 28, Kraków 2006, s. 23, 150, 212.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
PONIKIEWSKI FELIKS Польские легионы
OTTAWA MARIAN PLUTONOWY Польские легионы
OSTROWSKI DANIEL Польские легионы
UFEL FRANCISZEK STARSZY UŁAN Польские легионы
ZAJĄCZKOWSKI CZESŁAW Польские легионы
BRZOZOWSKI FELIKS UŁAN Польские легионы
FREYNO WACŁAW KAPRAL Польские легионы
POL MARIAN Польские легионы
OSMULSKI MIECZYSŁAW Польские легионы
PUDŁO JAN Польские легионы
SZYPOSZYŃSKI IZYDOR Польские легионы
JAWORSKI PIOTR Польские легионы
MATUSZ BOLESŁAW SIERŻANT Польские легионы
ORKISZ PIOTR SZEREGOWY Польские легионы
KUDŁA STANISŁAW Польские легионы
SZUBIŃSKI BRONISŁAW Польские легионы
ZÖRNER IGNACY JULIUSZ KAPITAN Польская армия
IWAN JAN Польская армия
ADAMSKI DAWID Польские легионы
HUDOBA JAN Польские легионы
TREMBLA TADEUSZ Польские легионы
MALINA PIOTR Польские легионы