Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
1204030-001
195
87
Kwatera założona jest na planie prostokąta i ogrodzona od strony południowej pełnym betonowym murem, podzielonym na segmenty wypełnione prostokątnymi płycinami. Z pozostałych stron ogrodzenie stanowią betonowe słupy, połączone stalową siatką na niskiej podmurówce. Wejście znajduje się od strony południowej i ujęte jest w monumentalny portal, nakryty prostym belkowaniem, zwieńczonym małym metalowym krzyżem maltańskim. Płycina nad wejściem wyłożona jest kamiennymi płytami z inskrypcją w języku niemieckim:
„IN UNMESSBAREN MEER HEROISCHEN/ RINGENS/ WAREN WIR NUR EINER WELLE GISCHT./ IM RIESENBRANDE GLORREICHEN VOLL=/ BRINGENS/ EIN FUNKE, DER AUS DER FLAMME/ ZISCHT./ VERZEIH. DASS WIR NICHT MEHR DIR/ GEGEBEN./ – LIEB VATERLAND – ALS UNSER KARGES/ LEBEN!/ 1914 + 1916/ HANS HAUPTMANN/ ENTW. OBLT. H. WATZAL”.

Na cmentarzu znajdują się nagrobki z I wojny światowej w formie:
– większych, kutych krzyży łacińskich o ramionach od góry spiętych blaszanym zadaszeniem, od dołu spiętych prętami, osadzonych na zakończonych półkuliście, betonowych cokołach (typ E),
– mniejszych, kutych krzyży łacińskich o ramionach od góry spiętych blaszanym zadaszeniem, od dołu spiętych prętami, osadzonych na zakończonych półkuliście, betonowych cokołach (typ E),
– większych, kutych, dwuramiennych krzyży o ramionach połączonych od góry zadaszeniem z ząbkowanej blachy, a od dołu żelaznym prętem z kulkowymi wzmocnieniami, osadzonych na zakończonych półkuliście cokolikach (typ Э),
– mniejszych, kutych, dwuramiennych krzyży o ramionach połączonych od góry zadaszeniem z ząbkowanej blachy, a od dołu żelaznym prętem z kulkowymi wzmocnieniami, osadzonych na zakończonych półkuliście cokolikach (typ Э).
Symetrycznie po obu stronach wejścia znajdują się ujęte w obramowanie mogiły z wysokim cokołem zwieńczonym kutym krzyżem łacińskim (typ E).

Na części nagrobków znajdują się owalne lub prostokątne emaliowane tabliczki z informacjami o pochowanych.

Po prawej stronie od wejścia znajduje się mogiła nakryta płytą z jasnego granitu o zaokrąglonych przednich narożach z wyrytym krzyżem łacińskim oraz napisem: „Ś.P./ PAWEŁ BERNARD/ LECHOWICZ/ + 29 VI 1914/ ŻOŁNIERZ STRAŻY GRANICZNEJ/ ZGINĄŁ W OBRONIE OJCZYZNY –/ DNIA 1 IX 1939/ RIP”.

Po lewej stronie od wejścia przy murze znajduje się nagrobek w formie betonowej płyty z krzyżem z ramionami z podwójnych metalowych rur nakrytym zadaszeniem z ząbkowanej blachy. Na krzyżu znajduje się owalna, emaliowana tabliczka z napisem: „Ś✝P/ JAN/ CHRZĄSZCZ/ ZGINĄŁ W OBRONIE OJCZYZNY/ 1939 R”. Pochowany tu strzelec Jan Chrząszcz z 4 Pułku Strzelców Podhalańskich zmarł z ran odniesionych w bitwie pod Biskupicami.

W kwaterze pochowano 17 żołnierzy Legionów Polskich, 95 z armii austro-węgierskiej i 83 z armii rosyjskiej, poległych lub zmarłych w okresie I wojny światowej. Na cmentarzu spoczęły również szczątki co najmniej dwóch poległych we wrześniu 1939 r.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, GW 37 s. 81-89 305, GW 62 s. 295.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914–1915, przeł. J. Sznytka, Tarnów 1993, s. 294-295.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918): wykazy poległych i zmarłych pochowanych na 400 cmentarzach wojskowych w Galicji Zachodniej, T. 2, Tarnów 2002, s. 446-448.
  • J. Cisek, K. Stepan, Lista strat Legionów Polskich 1914-1918, Kraków 2006.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej 1914-1918, Warszawa 1995, s. 279-280.
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik, T. 2, Pruszków 1997, s. 117-119.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojenne z I wojny światowej na ziemi tarnowskiej, Krosno 2006, 372-373.
  • Przewodnik po upamiętnionych miejscach walk i męczeństwa. Lata wojny 1939–1945, red. Cz. Czubryt-Borkowski, Warszawa 1988, s. 740.
  • Urząd Stanu Cywilnego
Name Vorname Rang Zugehörigkeit  
BERNATOWICZ JANUSZ PLUTONOWY Polnische Legionen
GRABIŃSKI TADEUSZ KAPRAL Polnische Legionen
KIELUSIAK [KRELUSIAK] ALEXANDER SZEREGOWY Polnische Legionen
HILLENBRAND MARIAN SZEREGOWY Polnische Legionen
KULPA WINCENTY Polnische Legionen
CZANGANCZUK PETER Österreich-Ungarische Armee
STECZAK HOREJ Österreich-Ungarische Armee
HOKYNÁŘ FRANZ Österreich-Ungarische Armee
GERLING GEORG INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
JARGUS JOHANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
BARANEK FRANZ INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
CIEŚLA JOSEF INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
HORENSTEIN DAVID Österreich-Ungarische Armee
PIWOWARZYN [PIWOWARCZYK] STEFAN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KLECZEK JOHANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
THOM JOHANN KORPORAL Österreich-Ungarische Armee
VŘESTAL JOSEF GEFREITER Österreich-Ungarische Armee
PABIAN KARL INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
WOJATSCHKA HEINRICH KORPORAL Österreich-Ungarische Armee
BYSKO LUDWIG INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
STACHOWICZ FRANZ INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
WĄS FRANZ INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
OTT AMBROS INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
MELNEK MICHAEL Russische Armee
BAKUŁOW GEORGIJ Russische Armee
MIKUŁOW JINKO KOSAK Russische Armee
RESZTÓW IWAN Russische Armee
GIELENCZUK LUSTOFIL Russische Armee
HUJWICZENKO MAXIM Russische Armee
MALINICZENKO ALEKSIEJ Russische Armee
MICHAJŁOW DMITRIJ Russische Armee
SPREDIMOW MAXIM Russische Armee
PŁAKÓW MICHAEL Russische Armee
PIWARCZUK FEDOR Russische Armee
PETROWICZ IWAN Russische Armee
ANTINKOWICZ NIKOLAJ Russische Armee
IWANOWICZ IWAN Russische Armee
EGORÓW GEORGIJ Russische Armee
MANICKI LUDWIG SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
IGIEL STANISLAUS SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
BANAŚ FRANZ SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
WIDOMSK ADALBERT SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
HEJMEJ ADOLF SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
MELICHAJ VACLAW SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
WEBER ADOLF SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
MARCZEWSKI NIKOLAUS SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
SLOMKA JULIUS SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
PFOHL GUSTAV SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
MATHES FRANZ SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
FISCHER HARTWIG SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
MASSOPUST ADOLF SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
KRÜSCHEL WENZEL SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
PANZEK RUDOLF SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
TETZER WILHELM SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
GEBAUER FRANZ INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
GAZDA JOHANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
MIKA FRANZ SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
HEINZIGER [ZEISINGER] JOHANN KORPORAL Österreich-Ungarische Armee
PFAHLER JOHANN GEFREITER Österreich-Ungarische Armee
KLAUBEK JOSEF SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
CHMIELA ANTON KORPORAL Österreich-Ungarische Armee
GEISTLER GEORG SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
PAPRT FRANZ INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
STLONKAL FRANZ VINZENZ INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
JAGIELSKI STANISLAUS SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
RADMACHER JOHANN ZUGSFÜHRER Österreich-Ungarische Armee
MONDRY FRANZ SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
BARGER FRANZ GEFREITER Österreich-Ungarische Armee
KAUPA KARL SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
JAGERSBERGER AUGUST SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
MAEHO JOSEF SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
MÜLLNER JOSEF SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
NIEMCZYK WALENTY KAPRAL Polnische Legionen
SYGRYC ALEXANDER KAPRAL Polnische Legionen
NOWAK MARIAN KAPRAL Polnische Legionen
PAWŁOWSKI ADAM SZEREGOWY Polnische Legionen
MALINKA ZENON SZEREGOWY Polnische Legionen
ROKOSZ STANISŁAW SZEREGOWY Polnische Legionen
LASZCZENKO JAKOB OFFIZIER Österreich-Ungarische Armee
STAROBA FRANZ KORPORAL Österreich-Ungarische Armee
KOTARBA STANISLAUS WAFFENMEISTER II KL [KORPORAL] Österreich-Ungarische Armee
MIETH FLORIAN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
ROPA JOHANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
KRYNICKI STANISLAUS PORUCZNIK Polnische Legionen
NIEMIEC JOSEF SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
LECHOWICZ PAWEŁ BERNARD Polnische Armee
CHRZĄSZCZ JAN STRZELEC Polnische Armee
Vorname Name Rang Zugehörigkeit Anzahl
Polnische Legionen 3
Österreich-Ungarische Armee 37
Russische Armee 68