Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1204030-001
195
87
Kwatera założona jest na planie prostokąta i ogrodzona od strony południowej pełnym betonowym murem, podzielonym na segmenty wypełnione prostokątnymi płycinami. Z pozostałych stron ogrodzenie stanowią betonowe słupy, połączone stalową siatką na niskiej podmurówce. Wejście znajduje się od strony południowej i ujęte jest w monumentalny portal, nakryty prostym belkowaniem, zwieńczonym małym metalowym krzyżem maltańskim. Płycina nad wejściem wyłożona jest kamiennymi płytami z inskrypcją w języku niemieckim:
„IN UNMESSBAREN MEER HEROISCHEN/ RINGENS/ WAREN WIR NUR EINER WELLE GISCHT./ IM RIESENBRANDE GLORREICHEN VOLL=/ BRINGENS/ EIN FUNKE, DER AUS DER FLAMME/ ZISCHT./ VERZEIH. DASS WIR NICHT MEHR DIR/ GEGEBEN./ – LIEB VATERLAND – ALS UNSER KARGES/ LEBEN!/ 1914 + 1916/ HANS HAUPTMANN/ ENTW. OBLT. H. WATZAL”.

Na cmentarzu znajdują się nagrobki z I wojny światowej w formie:
– większych, kutych krzyży łacińskich o ramionach od góry spiętych blaszanym zadaszeniem, od dołu spiętych prętami, osadzonych na zakończonych półkuliście, betonowych cokołach (typ E),
– mniejszych, kutych krzyży łacińskich o ramionach od góry spiętych blaszanym zadaszeniem, od dołu spiętych prętami, osadzonych na zakończonych półkuliście, betonowych cokołach (typ E),
– większych, kutych, dwuramiennych krzyży o ramionach połączonych od góry zadaszeniem z ząbkowanej blachy, a od dołu żelaznym prętem z kulkowymi wzmocnieniami, osadzonych na zakończonych półkuliście cokolikach (typ Э),
– mniejszych, kutych, dwuramiennych krzyży o ramionach połączonych od góry zadaszeniem z ząbkowanej blachy, a od dołu żelaznym prętem z kulkowymi wzmocnieniami, osadzonych na zakończonych półkuliście cokolikach (typ Э).
Symetrycznie po obu stronach wejścia znajdują się ujęte w obramowanie mogiły z wysokim cokołem zwieńczonym kutym krzyżem łacińskim (typ E).

Na części nagrobków znajdują się owalne lub prostokątne emaliowane tabliczki z informacjami o pochowanych.

Po prawej stronie od wejścia znajduje się mogiła nakryta płytą z jasnego granitu o zaokrąglonych przednich narożach z wyrytym krzyżem łacińskim oraz napisem: „Ś.P./ PAWEŁ BERNARD/ LECHOWICZ/ + 29 VI 1914/ ŻOŁNIERZ STRAŻY GRANICZNEJ/ ZGINĄŁ W OBRONIE OJCZYZNY –/ DNIA 1 IX 1939/ RIP”.

Po lewej stronie od wejścia przy murze znajduje się nagrobek w formie betonowej płyty z krzyżem z ramionami z podwójnych metalowych rur nakrytym zadaszeniem z ząbkowanej blachy. Na krzyżu znajduje się owalna, emaliowana tabliczka z napisem: „Ś✝P/ JAN/ CHRZĄSZCZ/ ZGINĄŁ W OBRONIE OJCZYZNY/ 1939 R”. Pochowany tu strzelec Jan Chrząszcz z 4 Pułku Strzelców Podhalańskich zmarł z ran odniesionych w bitwie pod Biskupicami.

W kwaterze pochowano 17 żołnierzy Legionów Polskich, 95 z armii austro-węgierskiej i 83 z armii rosyjskiej, poległych lub zmarłych w okresie I wojny światowej. Na cmentarzu spoczęły również szczątki co najmniej dwóch poległych we wrześniu 1939 r.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, GW 37 s. 81-89 305, GW 62 s. 295.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914–1915, przeł. J. Sznytka, Tarnów 1993, s. 294-295.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918): wykazy poległych i zmarłych pochowanych na 400 cmentarzach wojskowych w Galicji Zachodniej, T. 2, Tarnów 2002, s. 446-448.
  • J. Cisek, K. Stepan, Lista strat Legionów Polskich 1914-1918, Kraków 2006.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej 1914-1918, Warszawa 1995, s. 279-280.
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik, T. 2, Pruszków 1997, s. 117-119.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojenne z I wojny światowej na ziemi tarnowskiej, Krosno 2006, 372-373.
  • Przewodnik po upamiętnionych miejscach walk i męczeństwa. Lata wojny 1939–1945, red. Cz. Czubryt-Borkowski, Warszawa 1988, s. 740.
  • Urząd Stanu Cywilnego
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
BERNATOWICZ JANUSZ PLUTONOWY Польские легионы
GRABIŃSKI TADEUSZ KAPRAL Польские легионы
KIELUSIAK [KRELUSIAK] ALEXANDER SZEREGOWY Польские легионы
HILLENBRAND MARIAN SZEREGOWY Польские легионы
KULPA WINCENTY Польские легионы
CZANGANCZUK PETER Австро-венгерская армия
STECZAK HOREJ Австро-венгерская армия
HOKYNÁŘ FRANZ Австро-венгерская армия
GERLING GEORG INFANTERIST Австро-венгерская армия
JARGUS JOHANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
BARANEK FRANZ INFANTERIST Австро-венгерская армия
CIEŚLA JOSEF INFANTERIST Австро-венгерская армия
HORENSTEIN DAVID Австро-венгерская армия
PIWOWARZYN [PIWOWARCZYK] STEFAN INFANTERIST Австро-венгерская армия
KLECZEK JOHANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
THOM JOHANN KORPORAL Австро-венгерская армия
VŘESTAL JOSEF GEFREITER Австро-венгерская армия
PABIAN KARL INFANTERIST Австро-венгерская армия
WOJATSCHKA HEINRICH KORPORAL Австро-венгерская армия
BYSKO LUDWIG INFANTERIST Австро-венгерская армия
STACHOWICZ FRANZ INFANTERIST Австро-венгерская армия
WĄS FRANZ INFANTERIST Австро-венгерская армия
OTT AMBROS INFANTERIST Австро-венгерская армия
MELNEK MICHAEL Русская армия
BAKUŁOW GEORGIJ Русская армия
MIKUŁOW JINKO KOSAK Русская армия
RESZTÓW IWAN Русская армия
GIELENCZUK LUSTOFIL Русская армия
HUJWICZENKO MAXIM Русская армия
MALINICZENKO ALEKSIEJ Русская армия
MICHAJŁOW DMITRIJ Русская армия
SPREDIMOW MAXIM Русская армия
PŁAKÓW MICHAEL Русская армия
PIWARCZUK FEDOR Русская армия
PETROWICZ IWAN Русская армия
ANTINKOWICZ NIKOLAJ Русская армия
IWANOWICZ IWAN Русская армия
EGORÓW GEORGIJ Русская армия
MANICKI LUDWIG SCHÜTZE Австро-венгерская армия
IGIEL STANISLAUS SCHÜTZE Австро-венгерская армия
BANAŚ FRANZ SCHÜTZE Австро-венгерская армия
WIDOMSK ADALBERT SCHÜTZE Австро-венгерская армия
HEJMEJ ADOLF SCHÜTZE Австро-венгерская армия
MELICHAJ VACLAW SCHÜTZE Австро-венгерская армия
WEBER ADOLF SCHÜTZE Австро-венгерская армия
MARCZEWSKI NIKOLAUS SCHÜTZE Австро-венгерская армия
SLOMKA JULIUS SCHÜTZE Австро-венгерская армия
PFOHL GUSTAV SCHÜTZE Австро-венгерская армия
MATHES FRANZ SCHÜTZE Австро-венгерская армия
FISCHER HARTWIG SCHÜTZE Австро-венгерская армия
MASSOPUST ADOLF SCHÜTZE Австро-венгерская армия
KRÜSCHEL WENZEL SCHÜTZE Австро-венгерская армия
PANZEK RUDOLF SCHÜTZE Австро-венгерская армия
TETZER WILHELM SCHÜTZE Австро-венгерская армия
GEBAUER FRANZ INFANTERIST Австро-венгерская армия
GAZDA JOHANN SCHÜTZE Австро-венгерская армия
MIKA FRANZ SCHÜTZE Австро-венгерская армия
HEINZIGER [ZEISINGER] JOHANN KORPORAL Австро-венгерская армия
PFAHLER JOHANN GEFREITER Австро-венгерская армия
KLAUBEK JOSEF SCHÜTZE Австро-венгерская армия
CHMIELA ANTON KORPORAL Австро-венгерская армия
GEISTLER GEORG SCHÜTZE Австро-венгерская армия
PAPRT FRANZ INFANTERIST Австро-венгерская армия
STLONKAL FRANZ VINZENZ INFANTERIST Австро-венгерская армия
JAGIELSKI STANISLAUS SCHÜTZE Австро-венгерская армия
RADMACHER JOHANN ZUGSFÜHRER Австро-венгерская армия
MONDRY FRANZ SCHÜTZE Австро-венгерская армия
BARGER FRANZ GEFREITER Австро-венгерская армия
KAUPA KARL SCHÜTZE Австро-венгерская армия
JAGERSBERGER AUGUST SCHÜTZE Австро-венгерская армия
MAEHO JOSEF SCHÜTZE Австро-венгерская армия
MÜLLNER JOSEF SCHÜTZE Австро-венгерская армия
NIEMCZYK WALENTY KAPRAL Польские легионы
SYGRYC ALEXANDER KAPRAL Польские легионы
NOWAK MARIAN KAPRAL Польские легионы
PAWŁOWSKI ADAM SZEREGOWY Польские легионы
MALINKA ZENON SZEREGOWY Польские легионы
ROKOSZ STANISŁAW SZEREGOWY Польские легионы
LASZCZENKO JAKOB OFFIZIER Австро-венгерская армия
STAROBA FRANZ KORPORAL Австро-венгерская армия
KOTARBA STANISLAUS WAFFENMEISTER II KL [KORPORAL] Австро-венгерская армия
MIETH FLORIAN INFANTERIST Австро-венгерская армия
ROPA JOHANN SCHÜTZE Австро-венгерская армия
KRYNICKI STANISLAUS PORUCZNIK Польские легионы
NIEMIEC JOSEF SCHÜTZE Австро-венгерская армия
LECHOWICZ PAWEŁ BERNARD Польская армия
CHRZĄSZCZ JAN STRZELEC Польская армия
Имя фамилия звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) Количество
Польские легионы 3
Австро-венгерская армия 37
Русская армия 68