War graves
in Małopolska
1212040-005
5
5
Mogiła jest założona na planie prostokąta i otoczona betonowymi słupkami o różnej wysokości. Główny element stanowi pomnik w formie wysokiego krzyża łacińskiego na cokole, o który oparta jest tablica z ciemnego kamienia z inskrypcją: „PEŁNI POŚWIĘCENIA/ BOHATERSCY ŻOŁNIERZE/ BAONU PARTYZANCKIEGO/ „SUROWIEC”/ 23 D P A K/ ODDALI SWE MŁODE ŻYCIE/ W WALKACH Z OKUPANTEM HITLEROWSKIM/ 16.06.1944 W BŁOJCU/ KAWALEROWIE KRZYŻA WALECZNYCH/ SIERŻANT SIERKA EMIL/ ps. Haberko lat 36 z Chechła/ KAPRAL KNAPE AURELIUSZ/ ps. Łobuz lat 20 z Sosnowca/ KAPRAL ŻUREK WALENTY/ ps. Kierys lat 28 z Chechła/ KAPRAL PAWLIK JAN/ ps. Szczur lat 22 z Szczyrku/ KAPRAL PŁONKA STANISŁAW/ ps. Bimber lat 32 z Chechła/ poległ w Cieślinie/ CZEŚĆ ICH PAMIĘCI”. Środkowa część mogiły wyłożona jest kostką brukową, pozostałe – obsypane grysem. Na mogile znajdują się dwie tablice: jedna – z symbolem „Polski Walczącej” na biało-czerwonym tle i napisem „Polska Walcząca”, druga – z wizerunkiem białego orła w koronie nałożonym na kontur świerku na czarnym tle oraz napisami „OP Surowiec” i „Żołnierze Hardego”.

Pochowano tu żołnierzy Armii Krajowej z oddziału Gerarda Woźnicy ps. „Hardy”, poległych 16 czerwca 1944 r. w walce z niemiecką obławą we wsi Błojec. Zwłoki pochowano w zbiorowej mogile w Łazach, a po wojnie ekshumowano i przeniesiono na cmentarz parafialny w Chechle.
  • R. Jaworski, Błojec – krwawa potyczka i pacyfikacja wsi, „Biuletyn informacyjny. Miesięcznik Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej”, R. 23 (2013), Nr 6 (278).
  • K. Miszczyk, Partyzanci od Hardego, Kronika działań Oddziału Partyzanckiego „Surowiec” na ziemi olkuskiej i na Podhalu, Olkusz 2001.
Surname Forename Rank Military formation  
SKIERKA EMIL SIERŻANT Home Army
KNAPE AURELIUSZ KAPRAL Home Army
ŻUREK WALENTY KAPRAL Home Army
PŁONKA STANISŁAW KAPRAL Home Army
PAWLIK JAN KAPRAL Home Army