War graves
in Małopolska
16 06 1944
Home Army
SOSNOWIEC
ps. Łobuz lat 20