War graves
in Małopolska
1212060-004
41
4
Mogiła ogrodzona jest metalowymi słupkami na podmurówce połączonymi łańcuchem. Na mogile znajduje się dwustopniowy postument, na którym umieszczony jest pamiątkowy zwieńczony małym, metalowym krzyżem głaz z tablicą z napisem: „PAMIĘCI/ 42 NIEZNANYCH POLAKÓW/ POWSTAŃCÓW POLEGŁYCH/ W DNIU 15 SIERPNIA 1863/ W WALCE Z CARATEM/ W 100 ROCZNICĘ POWSTANIA/ STYCZNIOWEGO/ SPOŁECZEŃSTWO”. Obok głazu ustawiony jest wysoki krzyż łaciński z pasyjką.

Pochowano tu 41 powstańców z oddziału wystawionego przez Aleksandra Krukowieckiego, poległych w walce z wojskami rosyjskimi 15 sierpnia 1863 r. pod Glanowem i Imbramowicami. Pomnik nagrobny został postawiony w setną rocznicę powstania styczniowego. W osobnym rodzinnym grobie spoczywają szczątki dzierżawcy dworu w Glanowie – Leona Rutkowskiego.
  • Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 15204, 15214.
  • M. Novák, Tarnawa – Glanów – Imbramowice. Dwory i Cmentarz, w: Zróżnicowanie i przemiany środowiska przyrodniczo-kulturowego Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej - Tom 2: Kultura, Ojców 2004, s. 109-118.
  • T. Swat, Gloria victis. Mogiły poległych z okresu powstania styczniowego na ziemiach polskich, Pruszków 2004, s. 36.
  • S. Zieliński, Bitwy i potyczki 1863-1864, Rapperswil 1913, s. 177-178.
Surname Forename Rank Military formation  
ŁYSAKOWSKI WALENTY 1863 January Uprising participants
CZAJKOWSKI JÓZEF 1863 January Uprising participants
CZAJKOWSKI WIKTORYN 1863 January Uprising participants
KISIEL 1863 January Uprising participants
Forename Surname Rank Military formation Number
1863 January Uprising participants 37