Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1212060-004
41
4
Mogiła ogrodzona jest metalowymi słupkami na podmurówce połączonymi łańcuchem. Na mogile znajduje się dwustopniowy postument, na którym umieszczony jest pamiątkowy zwieńczony małym, metalowym krzyżem głaz z tablicą z napisem: „PAMIĘCI/ 42 NIEZNANYCH POLAKÓW/ POWSTAŃCÓW POLEGŁYCH/ W DNIU 15 SIERPNIA 1863/ W WALCE Z CARATEM/ W 100 ROCZNICĘ POWSTANIA/ STYCZNIOWEGO/ SPOŁECZEŃSTWO”. Obok głazu ustawiony jest wysoki krzyż łaciński z pasyjką.

Pochowano tu 41 powstańców z oddziału wystawionego przez Aleksandra Krukowieckiego, poległych w walce z wojskami rosyjskimi 15 sierpnia 1863 r. pod Glanowem i Imbramowicami. Pomnik nagrobny został postawiony w setną rocznicę powstania styczniowego. W osobnym rodzinnym grobie spoczywają szczątki dzierżawcy dworu w Glanowie – Leona Rutkowskiego.
  • Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 15204, 15214.
  • M. Novák, Tarnawa – Glanów – Imbramowice. Dwory i Cmentarz, w: Zróżnicowanie i przemiany środowiska przyrodniczo-kulturowego Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej - Tom 2: Kultura, Ojców 2004, s. 109-118.
  • T. Swat, Gloria victis. Mogiły poległych z okresu powstania styczniowego na ziemiach polskich, Pruszków 2004, s. 36.
  • S. Zieliński, Bitwy i potyczki 1863-1864, Rapperswil 1913, s. 177-178.
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
ŁYSAKOWSKI WALENTY Powstańcy styczniowi
CZAJKOWSKI JÓZEF Powstańcy styczniowi
CZAJKOWSKI WIKTORYN Powstańcy styczniowi
KISIEL Powstańcy styczniowi
Imię Nazwisko Stopień Przynależność Ilość
Powstańcy styczniowi 37