War graves
in Małopolska
1210040-003
114
103
Cmentarz założony jest na planie prostokąta i otoczony płotem z metalowych sztachet na niskiej podmurówce, rozciągniętym pomiędzy stożkowatymi słupami, które oblicowane są drobnymi rzecznymi kamieniami. Znajdujące się od strony zachodniej i poprzedzone schodami wejście zamykane jest dwuskrzydłowymi żelaznymi wrotami z motywem krzyża. Głównym elementem cmentarza jest kamienno-betonowy pomnik, usytuowany na końcu prowadzącej od wejścia alejki. Ma on formę zwieńczonego równoramiennym krzyżem postumentu. Postument opasany jest motywem wieńca z liści dębowych, w którym umieszczone są trzy herby. Na frontowej ścianie górnej części pomnika, w ozdobnym kartuszu herbowym umieszczona jest data „1914-15”. W bocznych ścianach pomnik jest zdobiony motywami wieńca dębowego. W podstawę pomnika wmurowano tablicę z częściowo nieczytelnym napisem w języku niemieckim. Poniżej tablicy umieszczony jest muszlowy plafon.
 
Na cmentarzu znajdują się nagrobki w formie:
– żeliwnych krzyży z datą „1915” na betonowych postumentach,
– betonowego postumentu z umieszczonym na licu żeliwnym krzyżem maltańskim z motywem wieńca laurowego i datą „1915”,
– obramowanej mogiły ziemnej z umieszczoną u wezgłowia pochyloną płytą z żeliwnym krzyżem maltańskim z motywem liścia dębu.
 
Pochowano tu 95 żołnierzy z armii austro-węgierskiej, 11 z armii niemieckiej i 8 z armii rosyjskiej. Znane są nazwiska 103 pochowanych.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914–1915, przeł. J. Sznytka, Tarnów 1993, s. 183.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915(1918), T. 2, Tarnów 2002, s. 25-28.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej 1914-1918, Warszawa 1995, s. 197-198.
  • R. Frodyma, Cmentarz wojskowe z I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórze, Warszawa 1985, s. 105-106.
Surname Forename Rank Military formation  
HUHER GYÖRGY GEFREITER Austro-Hungarian Army
REICH LÁSZLÓ JÁNOS HONVED Austro-Hungarian Army
KOVÁCS JÁNOS INFANTERIST Austro-Hungarian Army
PALARSKI JOSEF INFANTERIST Austro-Hungarian Army
VUICS DUŠAN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
STARK RUDOLF LEUTNANT Austro-Hungarian Army
RHEINBERGER PAUL LEUTNANT German army
BAUMEISTER MAX LEUTNANT German army
PREUSSER GEORG TITULAR FELDWEBEL German army
IWAN JULIUS KORPORAL German army
SANIMBYROUGACH AZMID INFANTERIST Russian Army
WOLF PETER PIONIER German army
HAUSSCHILD WILHELM KRIEGSFREIWILLIGER German army
SPANIKIEL JOSEF INFANTERIST Austro-Hungarian Army
SCHULZ II JOHANN MUSKEITIER German army
BRAATZ FRANZ GEFREITER German army
GOLDMANN DAVID ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Austro-Hungarian Army
RINKO ADAM INFANTERIST Austro-Hungarian Army
VARGOSZ JOSEF INFANTERIST Austro-Hungarian Army
PAUL GOTTFRIED GRENADIER German army
CIEŚLAR JOSEF INFANTERIST Austro-Hungarian Army
VATKO STEFAN ERSATZ RESERVIST KANONIER Austro-Hungarian Army
KWITYNKA JOHANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
MÜHLHAUS JOHANN ZUGSFÜHRER Austro-Hungarian Army
BROISCH JOHANN MUSKETIER German army
PACHLIK ANDRÁS MAJER HONVED Austro-Hungarian Army
DUMBRA MIHÁLY Austro-Hungarian Army
JOB JÁNOS HONVED Austro-Hungarian Army
BRESAN ANDRÁS HONVED Austro-Hungarian Army
HAMAR JÁNOS HONVED Austro-Hungarian Army
HERTEY HONVED Austro-Hungarian Army
HORVATH LAJOS INFANTERIST Austro-Hungarian Army
ZOLD ISTVÁN HONVED Austro-Hungarian Army
DOBROWOLNY JOHANN LANDSTURMMANN HONVED Austro-Hungarian Army
VECERDA MIKLÓS HONVED Austro-Hungarian Army
SOROCHAN NIKOLAUS HONVED Austro-Hungarian Army
CZINGULA ISTVÁN KORPORAL Austro-Hungarian Army
VANACS ISTVÁN HONVED Austro-Hungarian Army
BERTA JÁNOS INFANTERIST Austro-Hungarian Army
MAGYAR ISTVÁN HONVED Austro-Hungarian Army
RUSELEW ANASTASY INFANTERIST Russian Army
PAULESKU ILIÉS HONVED Austro-Hungarian Army
JUSAY STEFAN SERGEJ. INFANTERIST Russian Army
VÖRÖK ISTVÁN HONVED Austro-Hungarian Army
MARTON PÉTER PÁL HONVED Austro-Hungarian Army
HELLER HEINRICH HONVED Austro-Hungarian Army
MUKRANYI MIHÁLY HONVED Austro-Hungarian Army
MIGLBAUER HEINRICH INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KOSCS JOSEF KANONIER Austro-Hungarian Army
VERES WENZEL HONVED Austro-Hungarian Army
BATKO ISTVÁN HONVED Austro-Hungarian Army
VERENCZI SÁNDOR ZUGSFÜHRER Austro-Hungarian Army
SZILÁGYI MIHÁLY HONVED Austro-Hungarian Army
INKULESZKI MIKLÓS HONVED Austro-Hungarian Army
LANGO JÁNOS HONVED Austro-Hungarian Army
GERHARDT JÓZSEF HONVED Austro-Hungarian Army
PAN PETER HONVED Austro-Hungarian Army
STRABLEK JOHANN ERSATZ RESERVIST SAPPEUR Austro-Hungarian Army
ZSUMANKA ISTVÁN HONVED Austro-Hungarian Army
WÜST WILHELM FRIEDRICH GRENADIER German army
KEREKE KÁLMÁN HONVED Austro-Hungarian Army
KOVACS ISTVÁN HONVED Austro-Hungarian Army
BRANKO POPAR SÁNDOR HONVED Austro-Hungarian Army
SZAUTHEINER JÓZSEF HONVED Austro-Hungarian Army
OLÁH ANTAL HONVED Austro-Hungarian Army
VORGÁCS JÓZSEF ERSATZ RESERVIST HONVED Austro-Hungarian Army
BISZTRIANSKY HONVED Austro-Hungarian Army
CZORNY THOMAS INFANTERIST Austro-Hungarian Army
MOLMAR MIKLÓS HONVED Austro-Hungarian Army
KOSCS JOSEF KANONIER Austro-Hungarian Army
MAKOUSZKI JÁNOS HONVED Austro-Hungarian Army
DREGORCZUK JOHANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
ILLES JOSEF SAPPEUR Austro-Hungarian Army
MAJOROS LÁSZLÓ HONVED Austro-Hungarian Army
DERDA ANDRÁS LANDSTURMMANN HONVED Austro-Hungarian Army
FILEP SÁNDOR ERSATZ RESERVIST HONVED Austro-Hungarian Army
RUHECZ MATHIAS HONVED Austro-Hungarian Army
LÁSZLO FERENC HONVED Austro-Hungarian Army
IVINARTOR MELNEK MICHAEL INFANTERIST Austro-Hungarian Army
BONYAK FERENC GEFREITER Austro-Hungarian Army
VINCZE JÁNOS HONVED Austro-Hungarian Army
MÁTYÁAS JÁNOS HONVED Austro-Hungarian Army
JUNG ANTON ERSATZ RESERVIST SAPPEUR Austro-Hungarian Army
KEHL GYÖRGY HONVED Austro-Hungarian Army
FANZ PÁL INFANTERIST Austro-Hungarian Army
PONN SIMON KORPORAL Austro-Hungarian Army
ACS ISTVÁN HONVED Austro-Hungarian Army
VUKORA BAKOS FRIGYES HONVED Austro-Hungarian Army
BAZSO JÁNOS ERSATZ RESERVIST HONVED Austro-Hungarian Army
EIGEMANN FRIGYES HONVED Austro-Hungarian Army
KEZDI GYÖRGY DADIES ERSATZ RESERVIST HONVED Austro-Hungarian Army
OLBRZYMEK FRANZ ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KLEIN MAX SAPPEUR Austro-Hungarian Army
HALIKO GYÖRGY DIENER Austro-Hungarian Army
VOTH LÁSZLÓ HONVED Austro-Hungarian Army
SUHAJDN PÁL HONVED Austro-Hungarian Army
BODI JÁNOS HONVED Austro-Hungarian Army
ZITA JULIUS SAPPEUR Austro-Hungarian Army
MILE ISTVÁN HONVED Austro-Hungarian Army
HAVLIČEK RUDOLF INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KLIER JOSEF INFANTERIST Austro-Hungarian Army
MISIARZ JOSEF INFANTERIST Austro-Hungarian Army
SLIWAK JOHANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
Forename Surname Rank Military formation Number
Russian Army 5
German army 0
Austro-Hungarian Army 6