War graves
in Małopolska
1208030-004
4
0
Mogiła w betonowym obramowaniu, nakryta lastrykową płytą, u wezgłowia betonowy stela z prostokątną tablicą z napisem „MOGIŁA ZBIOROWA/ OFIAR TERRORU HITLEROWSKIEGO/ Z 1939”
Forename Surname Rank Military formation Number
2
2