Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1208030-004
4
0
Mogiła w betonowym obramowaniu, nakryta lastrykową płytą, u wezgłowia betonowy stela z prostokątną tablicą z napisem „MOGIŁA ZBIOROWA/ OFIAR TERRORU HITLEROWSKIEGO/ Z 1939”
Имя фамилия звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) Количество
2
2