War graves
in Małopolska
1204060-005
1
0
Mogiła ziemna, w której pogrzebano zmarłego z ran żołnierza armii niemieckiej w styczniu 1945 r.
Forename Surname Rank Military formation Number
German army 1