War graves
in Małopolska
1204070-002
10
3
Na mogile znajduje się pomnik w formie kamiennego kopca zwieńczonego krzyżem z metalowych rur stylizowanych na pnie z sękami. Na frontowej części pomnika umieszczono dwie tablice memoratywne z napisami:
– „Ś.P./ POLEGŁYM/ ZA OJCZYZNĘ/ W POWSTANIU STYCZNIOWYM/ 1863 R./ CZEŚĆ ICH PAMIĘCI”,
– „1863 – 2013/ „SZLI TAM, GDZIE INNI POSZLI/ ŻOŁNIERZAMI SWOJEJ OJCZYZNY”/ W 150. Rocznicę Powstania Styczniowego/ Pamiętający Mieszkańcy/ Miasta i Gminy Szczucin”.

Pochowano tu powstańców z oddziału majora Edwarda Dunajewskiego, którzy utonęli podczas przeprawy przez Wisłę lub zmarli z ran po bitwie pod Gacami 20 czerwca 1863 r. Z narażeniem życia pomocy przeprawiającym się powstańcom udzielali chłopi z Maniowa.
  • „Czas”, 1863, Nr 166 z 27 VI, s. 3.
  • Dąbrowa Tarnowska. Zarys dziejów miasta i powiatu, F. Kiryk, Z. Ruta (red.), PWN Warszawa-Kraków 1974, s. 275-276.
  • Z. Kolumna, Pamiątka dla rodzin polskich. Krótkie wiadomości o straconych na rusztowaniach, rozstrzelanych, poległych i zmarłych na wygnaniu sybieryjskiem i tułactwie ofiar z 1861–1866 roku, cz. II, Kraków 1868 s. 62, 309
  • A. Kunisz, Udział ziemi tarnowskiej w powstaniu styczniowym, Kraków 1990, s. 90.
  • H. Stupnicki, Imionospis poległych i straconych ofiar powstania roku 1863 i 1864, Lwów 1865, s. 11, 15,21, 83.
  • S. Zieliński, Bitwy i potyczki 1863-1864, Rapperswil 1913, s. 169-170.
Surname Forename Rank Military formation  
ZIELIŃSKI JAKUB WOJCIECH PORUCZNIK 1863 January Uprising participants
SYMONOWICZ WOJCIECH 1863 January Uprising participants
ŻELECHOWSKI 1863 January Uprising participants
Forename Surname Rank Military formation Number
1863 January Uprising participants 7