War graves
in Małopolska
1218020-002
1
0

Nagrobek wykonany z dwóch płyt lastrykowych ze stelą z wizerunkiem krzyża.


Pochowano tu ciało nieznanego żołnierza niemieckiego, odkryte podczas prac budowlanych przy wodociągu w Kosiowej. Nie jest znana data śmierci pochowanego.

Forename Surname Rank Military formation Number
German army 1