Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1218020-002
1
0

Nagrobek wykonany z dwóch płyt lastrykowych ze stelą z wizerunkiem krzyża.


Pochowano tu ciało nieznanego żołnierza niemieckiego, odkryte podczas prac budowlanych przy wodociągu w Kosiowej. Nie jest znana data śmierci pochowanego.

Imię Nazwisko Stopień Przynależność Ilość
Armia niemiecka 1