War graves
in Małopolska
1201040-002
538
201
Cmentarz założony jest na planie zbliżonym do prostokąta o ściętych wschodnich narożach, z aneksem od strony zachodniej. Wzdłuż murów bocznych znajdują się kamienne ławy. Wejście znajduje się od strony zachodniej i ujęte jest w monumentalną, kamienną bramę, zwieńczoną frontonem z krzyżem greckim w tympanonie, zamykaną dwuskrzydłowymi żelaznymi wrotami z metalowych prętów.

Główny element cmentarza to pomnik w formie wysokiego krzyża z kamiennych bloków na postumencie. W linii zachodniego ogrodzenia znajduje się zwieńczona niskim kamiennym krzyżem, poprzedzona kamienną ławą ściana pomnikowa, .W niszy pod krzyżem znajdowała się tablica z inskrypcją: „In die Unsterblichkeit führt das Tor des Todes die Treuen".

Na zewnętrznej stronie ściany umieszczona jest kamienna płyta z inskrypcją: ERRI__TET/ TREUEMGEDENKEN/ IN DIE KAMERADEN/ VON DER IV ARMEN".

Na cmentarzu znajdują się nagrobki w formie:
– betonowych stel z żeliwną tablicą inskrypcyjną,
– łacińskich i lotaryńskich krzyży z żelaznych prętów osadzonych na betonowych cokołach z emaliowanymi tabliczkami.

Pochowano tu 56 żołnierzy z armii austro-węgierskiej, 179 z niemieckiej oraz 303 z rosyjskiej.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu V w Krakowie, sygn. GW 61 s. 272 (fotografia - stan pierwotny), GW 35 s. 223-232, 451-453,457-459 (mapy z położeniem grobów przed i po ekshumacji w rejonie Rajbrotu), 455, 1551-1615.
  • C. Anioł. Lipnica Murowana Przewodnik. Wyd. II poprawione, Poznań 2003, s. 96.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995. s. 332.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 362-363.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915, T. 3, Tarnów 2005, s. 124-128.
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik, T. 3, Pruszków 1998, 73-74.
Surname Forename Rank Military formation  
TROMMERSHAUSEN MARTIN KRIEGSFREIWILLIGER German army
BRUST WILLI VIZEFELDWEBEL German army
DOLFEN JOSEF UNTEROFFIZIER German army
DOLL JOSEF GEFREITER German army
HARTHEISER KARL GEFREITER German army
KRZYDZIŃSKI [SKRZYDZINSKI] HUBERT GEFREITER German army
SZOŁOWICZ FRANZ RESERVIST German army
SMITZ III [SCHMITZ III] HEINRICH WEHRMANN German army
NIGGENMEIER [NIGGEMEIER] JOHANN WEHRMANN German army
HEITKÄMPER FRITZ KRIEGSFREIWILLIGER German army
FISCHER WILHELM KRIEGSFREIWILLIGER German army
ASSELMANN WILHELM WEHRMANN German army
HEUP [HELP] FRIEDRICH ERSATZ RESERVIST German army
BALD FRIEDRICH MUSKETIER German army
KNOLL UNTEROFFIZIER German army
BERNDSEN GERHARD WEHRMANN German army
WIEMER [WIEMMER] KRIEGSFREIWILLIGER [MUSKETIER] German army
DIECKHOFF CHRISTIAN MUSKETIER German army
HEISSENBURG [HEISHENBERG] AUGUST RESERVIST German army
STRASSMANN ALBERT LEUTNANT German army
BECK ANTON MUSKETIER German army
HEITRICKS [HEINDRICKS] FRANZ RESERVIST German army
HEYDT VON DER ROBERT MUSKETIER German army
SCHMIDT FRIEDRICH MUSKETIER German army
NOGREZ [NOYREZ] JOSEF MUSKETIER German army
STELTENKAMP HEINRICH WEHRMANN German army
MELEC STEFAN JÄGER Austro-Hungarian Army
ARNS HEINRICH OFFIZIERSTELLVERTRETER German army
PASSARGE MAXIMILIAN MAJOR German army
LEHMANN OTTO LEUTNANT German army
BOLSZOW STABSHAUPTMANN Russian Army
KÜPPERS JOHANN GEFREITER German army
PITZ CHRISTIAN RESERVIST German army
KAHN OTTO MUSKETIER German army
SCHNEDER [SCHNEIDER] HEINRICH MUSKETIER German army
JASPER AUGUST ERSATZ RESERVIST German army
GIESEN KARL UNTEROFFIZIER German army
KOOLEN II HUBERT WEHRMANN German army
MAAS BERNHARD RESERVIST German army
SCHULTE JOSEF GEFREITER German army
LANDGRAF WILHELM MUSKETIER German army
SCHWANEBERG HERMANN KRIEGSFREIWILLIGER German army
BECKER HEINRICH ERSATZ RESERVIST German army
RAHM WALDEMAR ERSATZ RESERVIST German army
KOLKS HEINRICH GEFREITER German army
EBBERS JOSEF RESERVIST German army
WILTING BERNHARD RESERVIST German army
REINARTZ HERMANN RESERVIST German army
DROSTE HEINRICH RESERVIST German army
REIMERS FRIEDRICH RESERVIST German army
LAU ERNST GEFREITER German army
KARSCHER PHILIPP ERSATZ RESERVIST German army
SCHELL KRIEGSFREIWILLIGER [MUSKETIER] German army
ALBERS ERSATZ RESERVIST [MUSKETIER] German army
ERDMANN ERSATZ RESERVIST [MUSKETIER] German army
KOTZIK [KOTRIK] GUSTAV ERSATZ RESERVIST German army
SCHMITZ REINHARD GEFREITER German army
SCHMIDT HEINRICH MUSKETIER German army
MICHELS JOHANN MUSKETIER German army
BONSEN FRIEDRICH MUSKETIER German army
APHOLT EMIL MUSKETIER German army
KOTTUS JOHANN RESERVIST German army
BAKUTOW ALEXANDER Russian Army
SYDARZ PETRO Russian Army
WEPOJLOW THEODOR Russian Army
GEERKENS HERMANN UNTEROFFIZIER German army
RICHERT JOHANNES ERSATZ RESERVIST German army
SCHÄFER I HEINRICH WEHRMANN German army
HAAS ALOIS MUSKETIER German army
FRENZEL RUDOLF MUSKETIER German army
PETERS I JOSEF WEHRMANN German army
SIWECKE FRANZ WEHRMANN German army
WISSING KANONIER German army
GEVELER OTTO WEHRMANN German army
BAUMEISTER THEODOR WEHRMANN German army
HOPPE OTTO MUSKETIER German army
ZEY WILHELM RESERVIST German army
ALBRECHT HEINRICH MUSKETIER German army
HOFMEISTER KARL MUSKETIER German army
JASTRZEMSKI FELIX WEHRMANN German army
KLEINE EMIL FRITZ WEHRMANN German army
KLIESCH MAX MUSKETIER German army
MEIER WILHELM GEFREITER German army
ONNEBRINK [ONNEBRÜCK] THEODOR MUSKETIER German army
PAESSENS JOHANNES MUSKETIER German army
RAAB DIETRICH WEHRMANN German army
RISSEL JOHANN WEHRMANN German army
SAILER GUSTAV MUSKETIER German army
SCHIRPROWSKI JOSEF RESERVIST German army
BÖLTER BERNHARD WEHRMANN German army
HÖING BERNHARD RESERVIST German army
HAHN BERNHARD RESERVIST German army
JOHANN JOSEF KRIEGSFREIWILLIGER German army
MOLDE JOHANN RESERVIST German army
GÖDDE ANTON WEHRMANN German army
KOSYKWOW-SZEMBRAD ALEKSANDER Russian Army
KALLNECKER HEINRICH MUSKETIER German army
STEGEMANN GERHARD GEFREITER German army
VOSS [VOHS] HERMANN UNTEROFFIZIER German army
WEBER KARL KRIEGSFREIWILLIGER German army
SECK FRIEDRICH GEFREITER German army
IFFLAND HEINRICH WEHRMANN German army
ROSENBAUM JOSEF WEHRMANN German army
KATZENBERG OTTO RESERVIST German army
JULIUS HEINRICH WEHRMANN German army
GASCZAK [GASZCZAK] PETER WEHRMANN German army
KAUFMANN EMIL WEHRMANN German army
ICKLER HEINRICH VIZEFELDWEBEL German army
KLAPHECKE JOHANN RESERVIST German army
KLETKA ANTON WEHRMANN German army
LOOSEN [LOSEN] PHILIPP RESERVIST German army
MIELIKI KASIMIR RESERVIST German army
NAGLATZKI [NAGLITZKI] BRUNO RESERVIST German army
SAKALOWSKI KARL MUSKETIER German army
SCHEEPERS THEODOR WEHRMANN German army
STOCKHAUSEN KARL KRIEGSFREIWILLIGER German army
BITTEL GEORG ERSATZ RESERVIST German army
BÄCKER EMIL UNTEROFFIZIER German army
FRINGS GEREON ERSATZ RESERVIST German army
WINKELS ERSATZ RESERVIST [MUSKETIER] German army
HECHT GUSTAV GEFREITER German army
ALTWICKER ANTON WEHRMANN German army
WEDLER WILLY GEFREITER German army
HEITRICH [HEIDRICH] JOSEF RESERVIST German army
KASPRCZAK STANISLAUS RESERVIST German army
KAMIŃSKI FELIX RESERVIST German army
MUSIALA [MUSIDA] ROCHUS WEHRMANN German army
KLOSTER AUGUST UNTEROFFIZIER German army
HOFFMANN HERMANN JÄGER German army
KRENGEL FERDINAND JÄGER German army
GRAFENHORST GOTTFRIED JÄGER German army
GÜNTZEL MAX JÄGER German army
RADZIWILL JULIUS WEHRMANN German army
ALPES WILHELM UNTEROFFIZIER German army
VEDDER WILHELM GEFREITER German army
TYMKO KULIK Russian Army
KOPONEW NIKOLAUS NIKIFOROW FELDWEBEL Russian Army
TRETEN ALEX ADAMOW ZUGSFÜHRER Russian Army
SZUPTER PETER Austro-Hungarian Army
BARTSCH OTTO UNTEROFFIZIER German army
HICK WILHELM ERSATZ RESERVIST German army
REHNERT MAX WEHRMANN German army
PLATTWIG JOSEF RESERVIST German army
SCHIENER JOHANN MUSKETIER German army
SZESZYCKI KORNELIUS RESERVIST German army
BUSSICK WILHELM RESERVIST German army
ZINK KARL KRIEGSFREIWILLIGER German army
SCHÄFER JOHANN KRIEGSFREIWILLIGER German army
TREEKER JOHANN WEHRMANN German army
JASPER AUGUST ERSATZ RESERVIST German army
SCHMITZ THEODOR KRIEGSFREIWILLIGER German army
WILDE REINHOLD WEHRMANN German army
RINGAT AUGUST WEHRMANN German army
AUSTEN FRIEDRICH MUSKETIER German army
KORTE JULIUS MUSKETIER German army
BUTRINSKI [BUTZINSKI] FRANZ RESERVIST German army
ENDNER GEORG ERSATZ RESERVIST German army
HÖTTE ANTON RESERVIST German army
PELLER FRANZ XAVER JÄGER Austro-Hungarian Army
AMREIN JOHANN JÄGER Austro-Hungarian Army
CZIENER ALEXANDER PATROILLENFÜHRER Austro-Hungarian Army
PELLER JOHANN JÄGER Austro-Hungarian Army
STELTE IGNATZ WEHRMANN German army
SCHNEIDER OTTO ERSATZ RESERVIST German army
STAA, VAN FRIEDRICH WEHRMANN German army
THEISEN GERHARD WEHRMANN German army
SIEVERS FRANZ ERSATZ RESERVIST German army
ZAWIEJA IGNATZ WEHRMANN German army
LINNEMANN HEINRICH WEHRMANN German army
LEHSMANN [LESSMANN] JOHANN RESERVIST German army
MEIER FRANZ WEHRMANN German army
REDMER EMIL WEHRMANN German army
BENTENMÜLLER WILHELM OFFIZIERSTELLVERTRETER German army
NIGGEMRIED [NIGGENRIED] MUSKETIER German army
MIZERAK ALEXANDER JÄGER Austro-Hungarian Army
TURYJ MICHAEL [THEODOR] INFANTERIST Austro-Hungarian Army
DYCZKA [DYCKA] IWAN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
MIKOŁOWSKI MICHAEL INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KRUK NIKOLAUS WASIL INFANTERIST Austro-Hungarian Army
ZIELYK WASIL INFANTERIST Austro-Hungarian Army
HUGO ALFRED KRIEGSFREIWILLIGER German army
JURGA FRANZ WEHRMANN German army
OPALKA GUSTAV RESERVIST German army
RAUH OSKAR RESERVIST German army
ROGOWSKI THEOPHIL RESERVIST German army
TEMMA JOHANN WEHRMANN German army
WAWRZYNIAK AUGUST RESERVIST German army
WITTMANN MAXIMILLIAN KRIEGSFREIWILLIGER German army
WLASNY STANISLAUS RESERVIST German army
LIMBERG PAUL KRIEGSFREIWILLIGER German army
GROTE WILHELM ERSATZ RESERVIST German army
GÖDEKER OTTO GEFREITER German army
POHL WILHELM RESERVIST German army
GRINTZ RESERVIST [MUSKETIER] German army
SCHELLERHOF RESERVIST [MUSKETIER] German army
SCHAAF RESERVIST [MUSKETIER] German army
MEIS LEUTNANT German army
KEMMING KARL RESERVIST [MUSKETIER] German army
GOTTLIEB GITAL KOSAK Russian Army
IWANOW MICHAEL Russian Army
SKOZOPAD IWAN Russian Army
Forename Surname Rank Military formation Number
Austro-Hungarian Army 44
German army 1
Russian Army 292