Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1201040-002
538
201
Cmentarz założony jest na planie zbliżonym do prostokąta o ściętych wschodnich narożach, z aneksem od strony zachodniej. Wzdłuż murów bocznych znajdują się kamienne ławy. Wejście znajduje się od strony zachodniej i ujęte jest w monumentalną, kamienną bramę, zwieńczoną frontonem z krzyżem greckim w tympanonie, zamykaną dwuskrzydłowymi żelaznymi wrotami z metalowych prętów.

Główny element cmentarza to pomnik w formie wysokiego krzyża z kamiennych bloków na postumencie. W linii zachodniego ogrodzenia znajduje się zwieńczona niskim kamiennym krzyżem, poprzedzona kamienną ławą ściana pomnikowa, .W niszy pod krzyżem znajdowała się tablica z inskrypcją: „In die Unsterblichkeit führt das Tor des Todes die Treuen".

Na zewnętrznej stronie ściany umieszczona jest kamienna płyta z inskrypcją: ERRI__TET/ TREUEMGEDENKEN/ IN DIE KAMERADEN/ VON DER IV ARMEN".

Na cmentarzu znajdują się nagrobki w formie:
– betonowych stel z żeliwną tablicą inskrypcyjną,
– łacińskich i lotaryńskich krzyży z żelaznych prętów osadzonych na betonowych cokołach z emaliowanymi tabliczkami.

Pochowano tu 56 żołnierzy z armii austro-węgierskiej, 179 z niemieckiej oraz 303 z rosyjskiej.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu V w Krakowie, sygn. GW 61 s. 272 (fotografia - stan pierwotny), GW 35 s. 223-232, 451-453,457-459 (mapy z położeniem grobów przed i po ekshumacji w rejonie Rajbrotu), 455, 1551-1615.
  • C. Anioł. Lipnica Murowana Przewodnik. Wyd. II poprawione, Poznań 2003, s. 96.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995. s. 332.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 362-363.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915, T. 3, Tarnów 2005, s. 124-128.
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik, T. 3, Pruszków 1998, 73-74.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
TROMMERSHAUSEN MARTIN KRIEGSFREIWILLIGER Немецкая армия
BRUST WILLI VIZEFELDWEBEL Немецкая армия
DOLFEN JOSEF UNTEROFFIZIER Немецкая армия
DOLL JOSEF GEFREITER Немецкая армия
HARTHEISER KARL GEFREITER Немецкая армия
KRZYDZIŃSKI [SKRZYDZINSKI] HUBERT GEFREITER Немецкая армия
SZOŁOWICZ FRANZ RESERVIST Немецкая армия
SMITZ III [SCHMITZ III] HEINRICH WEHRMANN Немецкая армия
NIGGENMEIER [NIGGEMEIER] JOHANN WEHRMANN Немецкая армия
HEITKÄMPER FRITZ KRIEGSFREIWILLIGER Немецкая армия
FISCHER WILHELM KRIEGSFREIWILLIGER Немецкая армия
ASSELMANN WILHELM WEHRMANN Немецкая армия
HEUP [HELP] FRIEDRICH ERSATZ RESERVIST Немецкая армия
BALD FRIEDRICH MUSKETIER Немецкая армия
KNOLL UNTEROFFIZIER Немецкая армия
BERNDSEN GERHARD WEHRMANN Немецкая армия
WIEMER [WIEMMER] KRIEGSFREIWILLIGER [MUSKETIER] Немецкая армия
DIECKHOFF CHRISTIAN MUSKETIER Немецкая армия
HEISSENBURG [HEISHENBERG] AUGUST RESERVIST Немецкая армия
STRASSMANN ALBERT LEUTNANT Немецкая армия
BECK ANTON MUSKETIER Немецкая армия
HEITRICKS [HEINDRICKS] FRANZ RESERVIST Немецкая армия
HEYDT VON DER ROBERT MUSKETIER Немецкая армия
SCHMIDT FRIEDRICH MUSKETIER Немецкая армия
NOGREZ [NOYREZ] JOSEF MUSKETIER Немецкая армия
STELTENKAMP HEINRICH WEHRMANN Немецкая армия
MELEC STEFAN JÄGER Австро-венгерская армия
ARNS HEINRICH OFFIZIERSTELLVERTRETER Немецкая армия
PASSARGE MAXIMILIAN MAJOR Немецкая армия
LEHMANN OTTO LEUTNANT Немецкая армия
BOLSZOW STABSHAUPTMANN Русская армия
KÜPPERS JOHANN GEFREITER Немецкая армия
PITZ CHRISTIAN RESERVIST Немецкая армия
KAHN OTTO MUSKETIER Немецкая армия
SCHNEDER [SCHNEIDER] HEINRICH MUSKETIER Немецкая армия
JASPER AUGUST ERSATZ RESERVIST Немецкая армия
GIESEN KARL UNTEROFFIZIER Немецкая армия
KOOLEN II HUBERT WEHRMANN Немецкая армия
MAAS BERNHARD RESERVIST Немецкая армия
SCHULTE JOSEF GEFREITER Немецкая армия
LANDGRAF WILHELM MUSKETIER Немецкая армия
SCHWANEBERG HERMANN KRIEGSFREIWILLIGER Немецкая армия
BECKER HEINRICH ERSATZ RESERVIST Немецкая армия
RAHM WALDEMAR ERSATZ RESERVIST Немецкая армия
KOLKS HEINRICH GEFREITER Немецкая армия
EBBERS JOSEF RESERVIST Немецкая армия
WILTING BERNHARD RESERVIST Немецкая армия
REINARTZ HERMANN RESERVIST Немецкая армия
DROSTE HEINRICH RESERVIST Немецкая армия
REIMERS FRIEDRICH RESERVIST Немецкая армия
LAU ERNST GEFREITER Немецкая армия
KARSCHER PHILIPP ERSATZ RESERVIST Немецкая армия
SCHELL KRIEGSFREIWILLIGER [MUSKETIER] Немецкая армия
ALBERS ERSATZ RESERVIST [MUSKETIER] Немецкая армия
ERDMANN ERSATZ RESERVIST [MUSKETIER] Немецкая армия
KOTZIK [KOTRIK] GUSTAV ERSATZ RESERVIST Немецкая армия
SCHMITZ REINHARD GEFREITER Немецкая армия
SCHMIDT HEINRICH MUSKETIER Немецкая армия
MICHELS JOHANN MUSKETIER Немецкая армия
BONSEN FRIEDRICH MUSKETIER Немецкая армия
APHOLT EMIL MUSKETIER Немецкая армия
KOTTUS JOHANN RESERVIST Немецкая армия
BAKUTOW ALEXANDER Русская армия
SYDARZ PETRO Русская армия
WEPOJLOW THEODOR Русская армия
GEERKENS HERMANN UNTEROFFIZIER Немецкая армия
RICHERT JOHANNES ERSATZ RESERVIST Немецкая армия
SCHÄFER I HEINRICH WEHRMANN Немецкая армия
HAAS ALOIS MUSKETIER Немецкая армия
FRENZEL RUDOLF MUSKETIER Немецкая армия
PETERS I JOSEF WEHRMANN Немецкая армия
SIWECKE FRANZ WEHRMANN Немецкая армия
WISSING KANONIER Немецкая армия
GEVELER OTTO WEHRMANN Немецкая армия
BAUMEISTER THEODOR WEHRMANN Немецкая армия
HOPPE OTTO MUSKETIER Немецкая армия
ZEY WILHELM RESERVIST Немецкая армия
ALBRECHT HEINRICH MUSKETIER Немецкая армия
HOFMEISTER KARL MUSKETIER Немецкая армия
JASTRZEMSKI FELIX WEHRMANN Немецкая армия
KLEINE EMIL FRITZ WEHRMANN Немецкая армия
KLIESCH MAX MUSKETIER Немецкая армия
MEIER WILHELM GEFREITER Немецкая армия
ONNEBRINK [ONNEBRÜCK] THEODOR MUSKETIER Немецкая армия
PAESSENS JOHANNES MUSKETIER Немецкая армия
RAAB DIETRICH WEHRMANN Немецкая армия
RISSEL JOHANN WEHRMANN Немецкая армия
SAILER GUSTAV MUSKETIER Немецкая армия
SCHIRPROWSKI JOSEF RESERVIST Немецкая армия
BÖLTER BERNHARD WEHRMANN Немецкая армия
HÖING BERNHARD RESERVIST Немецкая армия
HAHN BERNHARD RESERVIST Немецкая армия
JOHANN JOSEF KRIEGSFREIWILLIGER Немецкая армия
MOLDE JOHANN RESERVIST Немецкая армия
GÖDDE ANTON WEHRMANN Немецкая армия
KOSYKWOW-SZEMBRAD ALEKSANDER Русская армия
KALLNECKER HEINRICH MUSKETIER Немецкая армия
STEGEMANN GERHARD GEFREITER Немецкая армия
VOSS [VOHS] HERMANN UNTEROFFIZIER Немецкая армия
WEBER KARL KRIEGSFREIWILLIGER Немецкая армия
SECK FRIEDRICH GEFREITER Немецкая армия
IFFLAND HEINRICH WEHRMANN Немецкая армия
ROSENBAUM JOSEF WEHRMANN Немецкая армия
KATZENBERG OTTO RESERVIST Немецкая армия
JULIUS HEINRICH WEHRMANN Немецкая армия
GASCZAK [GASZCZAK] PETER WEHRMANN Немецкая армия
KAUFMANN EMIL WEHRMANN Немецкая армия
ICKLER HEINRICH VIZEFELDWEBEL Немецкая армия
KLAPHECKE JOHANN RESERVIST Немецкая армия
KLETKA ANTON WEHRMANN Немецкая армия
LOOSEN [LOSEN] PHILIPP RESERVIST Немецкая армия
MIELIKI KASIMIR RESERVIST Немецкая армия
NAGLATZKI [NAGLITZKI] BRUNO RESERVIST Немецкая армия
SAKALOWSKI KARL MUSKETIER Немецкая армия
SCHEEPERS THEODOR WEHRMANN Немецкая армия
STOCKHAUSEN KARL KRIEGSFREIWILLIGER Немецкая армия
BITTEL GEORG ERSATZ RESERVIST Немецкая армия
BÄCKER EMIL UNTEROFFIZIER Немецкая армия
FRINGS GEREON ERSATZ RESERVIST Немецкая армия
WINKELS ERSATZ RESERVIST [MUSKETIER] Немецкая армия
HECHT GUSTAV GEFREITER Немецкая армия
ALTWICKER ANTON WEHRMANN Немецкая армия
WEDLER WILLY GEFREITER Немецкая армия
HEITRICH [HEIDRICH] JOSEF RESERVIST Немецкая армия
KASPRCZAK STANISLAUS RESERVIST Немецкая армия
KAMIŃSKI FELIX RESERVIST Немецкая армия
MUSIALA [MUSIDA] ROCHUS WEHRMANN Немецкая армия
KLOSTER AUGUST UNTEROFFIZIER Немецкая армия
HOFFMANN HERMANN JÄGER Немецкая армия
KRENGEL FERDINAND JÄGER Немецкая армия
GRAFENHORST GOTTFRIED JÄGER Немецкая армия
GÜNTZEL MAX JÄGER Немецкая армия
RADZIWILL JULIUS WEHRMANN Немецкая армия
ALPES WILHELM UNTEROFFIZIER Немецкая армия
VEDDER WILHELM GEFREITER Немецкая армия
TYMKO KULIK Русская армия
KOPONEW NIKOLAUS NIKIFOROW FELDWEBEL Русская армия
TRETEN ALEX ADAMOW ZUGSFÜHRER Русская армия
SZUPTER PETER Австро-венгерская армия
BARTSCH OTTO UNTEROFFIZIER Немецкая армия
HICK WILHELM ERSATZ RESERVIST Немецкая армия
REHNERT MAX WEHRMANN Немецкая армия
PLATTWIG JOSEF RESERVIST Немецкая армия
SCHIENER JOHANN MUSKETIER Немецкая армия
SZESZYCKI KORNELIUS RESERVIST Немецкая армия
BUSSICK WILHELM RESERVIST Немецкая армия
ZINK KARL KRIEGSFREIWILLIGER Немецкая армия
SCHÄFER JOHANN KRIEGSFREIWILLIGER Немецкая армия
TREEKER JOHANN WEHRMANN Немецкая армия
JASPER AUGUST ERSATZ RESERVIST Немецкая армия
SCHMITZ THEODOR KRIEGSFREIWILLIGER Немецкая армия
WILDE REINHOLD WEHRMANN Немецкая армия
RINGAT AUGUST WEHRMANN Немецкая армия
AUSTEN FRIEDRICH MUSKETIER Немецкая армия
KORTE JULIUS MUSKETIER Немецкая армия
BUTRINSKI [BUTZINSKI] FRANZ RESERVIST Немецкая армия
ENDNER GEORG ERSATZ RESERVIST Немецкая армия
HÖTTE ANTON RESERVIST Немецкая армия
PELLER FRANZ XAVER JÄGER Австро-венгерская армия
AMREIN JOHANN JÄGER Австро-венгерская армия
CZIENER ALEXANDER PATROILLENFÜHRER Австро-венгерская армия
PELLER JOHANN JÄGER Австро-венгерская армия
STELTE IGNATZ WEHRMANN Немецкая армия
SCHNEIDER OTTO ERSATZ RESERVIST Немецкая армия
STAA, VAN FRIEDRICH WEHRMANN Немецкая армия
THEISEN GERHARD WEHRMANN Немецкая армия
SIEVERS FRANZ ERSATZ RESERVIST Немецкая армия
ZAWIEJA IGNATZ WEHRMANN Немецкая армия
LINNEMANN HEINRICH WEHRMANN Немецкая армия
LEHSMANN [LESSMANN] JOHANN RESERVIST Немецкая армия
MEIER FRANZ WEHRMANN Немецкая армия
REDMER EMIL WEHRMANN Немецкая армия
BENTENMÜLLER WILHELM OFFIZIERSTELLVERTRETER Немецкая армия
NIGGEMRIED [NIGGENRIED] MUSKETIER Немецкая армия
MIZERAK ALEXANDER JÄGER Австро-венгерская армия
TURYJ MICHAEL [THEODOR] INFANTERIST Австро-венгерская армия
DYCZKA [DYCKA] IWAN INFANTERIST Австро-венгерская армия
MIKOŁOWSKI MICHAEL INFANTERIST Австро-венгерская армия
KRUK NIKOLAUS WASIL INFANTERIST Австро-венгерская армия
ZIELYK WASIL INFANTERIST Австро-венгерская армия
HUGO ALFRED KRIEGSFREIWILLIGER Немецкая армия
JURGA FRANZ WEHRMANN Немецкая армия
OPALKA GUSTAV RESERVIST Немецкая армия
RAUH OSKAR RESERVIST Немецкая армия
ROGOWSKI THEOPHIL RESERVIST Немецкая армия
TEMMA JOHANN WEHRMANN Немецкая армия
WAWRZYNIAK AUGUST RESERVIST Немецкая армия
WITTMANN MAXIMILLIAN KRIEGSFREIWILLIGER Немецкая армия
WLASNY STANISLAUS RESERVIST Немецкая армия
LIMBERG PAUL KRIEGSFREIWILLIGER Немецкая армия
GROTE WILHELM ERSATZ RESERVIST Немецкая армия
GÖDEKER OTTO GEFREITER Немецкая армия
POHL WILHELM RESERVIST Немецкая армия
GRINTZ RESERVIST [MUSKETIER] Немецкая армия
SCHELLERHOF RESERVIST [MUSKETIER] Немецкая армия
SCHAAF RESERVIST [MUSKETIER] Немецкая армия
MEIS LEUTNANT Немецкая армия
KEMMING KARL RESERVIST [MUSKETIER] Немецкая армия
GOTTLIEB GITAL KOSAK Русская армия
IWANOW MICHAEL Русская армия
SKOZOPAD IWAN Русская армия
Имя фамилия звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) Количество
Австро-венгерская армия 44
Немецкая армия 1
Русская армия 292