War graves
in Małopolska
1205020-004
271
157
Cmentarz znajduje się przy drodze Jasło-Biecz, w pobliżu stacji kolejowej. Założony został w miejscu prowizorycznych grobów, które pozostawiły oddziały rosyjskie. Zbudowany jest na planie prostokąta i ogrodzony kamiennym murem z betonową nakrywą. Do cmentarza prowadzi żelazna furtka znajdująca się pomiędzy dwoma półkolistymi bastionami. Główny element cmentarza stanowi wysoki drewniany krzyż łaciński z półkolistym zadaszeniem. Układ mogił jest rzędowy.

Kwatery otoczone są krawężnikiem. Na cmentarzu występują nagrobki w formie:

– kutych dwuramiennych krzyży na betonowych cokołach,
– żeliwnych krzyży łacińskich z datą „1915” na betonowych cokołach,
– betonowych stel.

Na terenie cmentarza znajduje się 51 grobów pojedynczych, 24 rzędowe i 16 zbiorowych, w których pochowano 126 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 137 z rosyjskiej. Nie zidentyfikowano 114.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 39 (plany), GW 61 (zdjęcia).
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 134-136.
  •  J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 519-523.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 177.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 104.
Surname Forename Rank Military formation  
BEČKA JOSEF RESERVIST INFANTERIST Austro-Hungarian Army
MATUŠINEC WENZEL LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
SCHLACZKY ANDREAS RECHNUNGS UNTEROFFIZIER Austro-Hungarian Army
STROBEL JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
LACKA FRANZ GEFREITER TITULAR KORPORAL Austro-Hungarian Army
PKIKRYL FRANZ GEFREITER Austro-Hungarian Army
MRÁZ CIRILL INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KLEIN RUDOLF GRENADIER German army
PRINZ KORPORAL Austro-Hungarian Army
KOSTONI JOHANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
GÖTZL FRANZ INFANTERIST Austro-Hungarian Army
SIMON JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
ŘIHA KARL LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
VELIČKA ANTON LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
WCISLO JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
WIMMER FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KONEČNY JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
LEJA FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
POSTOWSKA JOHANN EINJÄHRIGER FREIWILLIGER KORPORAL Austro-Hungarian Army
PALICHLEB ANTON INFANTERIST TITULAR GEFREITER Austro-Hungarian Army
CHOVANEC STEFAN KORPORAL TITULAR ZUGSFÜHRER Austro-Hungarian Army
MASKE KARL GUSTAV MUSKETIER German army
SEIBKE OTTO MUSKETIER German army
KALKBRENNER GÜNTHER UNTEROFFIZIER German army
CORDES GEORG UNTEROFFIZIER German army
SCHIELBACH JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
RAZTOCZNY JOHANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
CZERNILIF FEDOR Russian Army
KRYTUKIJ DIMITRIJ Russian Army
BERKA JOSEF INFANTERIST Austro-Hungarian Army
SZAROWSKI JOHANN Austro-Hungarian Army
RAFELT OTTO RUDOLF INFANTERIST Austro-Hungarian Army
TRYTEK STANISLAUS LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
SCHLINGER ANTON LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
SCHLOSSER JOSEF INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KÜNZEL HERMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KRAKOWSKI THADDÄUS LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
SLAHOREK VIKTOR LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
BEREK ANDREAS RESERVIST INFANTERIST Austro-Hungarian Army
BENO MARTIN ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Austro-Hungarian Army
PETER JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
MUNBEK INFANTERIST Austro-Hungarian Army
DRAŠAR JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
STRACKE RUDOLF LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KLUSKA NIKOLAUS LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
CZUBA JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
PEKALA JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KOGUT JOHAN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KANIA STANISLAUS INFANTERIST Austro-Hungarian Army
PIETRZYK RUDOLF RESERVIST INFANTERIST Austro-Hungarian Army
PETROS ADALBERT KORPORAL Austro-Hungarian Army
WERNISCH PETER LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
SLIWKA PAUL GEFREITER Austro-Hungarian Army
BIRSA JOSEF RESERVIST INFANTERIST Austro-Hungarian Army
BAIER KONRAD LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
FOLDYNA FRANZ INFANTERIST Austro-Hungarian Army
DZIEGIEL LADISLAUS GEFREITER Austro-Hungarian Army
BOROWIEC FRANZ INFANTERIST Austro-Hungarian Army
BARTOŠIK FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
MAGNUSEK KARL INFANTERIST Austro-Hungarian Army
MAGUDA STANISLAUS LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
GRABEK JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
MICHON PETER LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
ZIOMEK STANISLAUS LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
BOGACZ ADALBERT LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
BURECKI ALOIS INFANTERIST Austro-Hungarian Army
PINZKA WENZEL LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KUROWSKI JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
STOKLASA HEINRICH INFANTERIST Austro-Hungarian Army
SWIDER PAUL LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
TOMON JOSEF INFANTERIST TITULAR KORPORAL Austro-Hungarian Army
MOZGVA IWAN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
SIKORA GEORG LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KOVAŘIK JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
VICAN FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KURYC JOHANN KORPORAL Austro-Hungarian Army
KUDELA FRANZ INFANTERIST Austro-Hungarian Army
JANČA LUDWIG INFANTERIST Austro-Hungarian Army
PERČIC PAVLOVIC PETER KORPORAL Austro-Hungarian Army
STOLMAR BELA ZUGSFÜHRER Austro-Hungarian Army
JUNEO PETER Russian Army
KOSTU CENKO INFANTERIST Russian Army
ARTIMJIRO ANDREAS INFANTERIST Russian Army
FUDOLAW IWAN INFANTERIST Russian Army
KASTAR JAROMIR INFANTERIST Russian Army
WARGA GEORG INFANTERIST Austro-Hungarian Army
HECK ANDERAS GRENADIER German army
STEJSKAL JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
VASILO JOHANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
WAJDA JOHANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
MARTINICZ ANDERAS INFANTERIST Austro-Hungarian Army
DWOJAK MICHAEL LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
HUSAREK JOHANN INFANTERIST Russian Army
IWANOWICZ GEORG OBERLEUTNANT Russian Army
BELOZERSKI PHILIPP INFANTERIST Russian Army
LARSZYN IWAN MATWARYCEW. INFANTERIST Russian Army
DREHENIS PAUL INFANTERIST Russian Army
PAUSELINA KONSTANTIN ALEXEJ INFANTERIST Russian Army
FJEDOR JOBKA INFANTERIST Russian Army
KONRAD JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
BESELER [BASELER] REINHARD LANDWEHRMANN German army
FEODOROW IWAN Russian Army
SLUTU THEODOR Russian Army
KOLATYP N. Russian Army
MRUK IGNAZ Russian Army
MIKIELEWICZ PETER Russian Army
SPEAL FRITZ Russian Army
RYBOSZOW IWAN Russian Army
KALESMYK Russian Army
SEMENOW Russian Army
ŠKRABAL PETER INFANTERIST Austro-Hungarian Army
BAKONDI JOSEF INFANTERIST Austro-Hungarian Army
WERNER PERSCH UNTEROFFIZIER German army
PANKIEWICZ JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
WITEK STANISLAUS GEFREITER Austro-Hungarian Army
KOLODZIEJ STANISLAUS LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KONAS JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
MICHALIK STANISLAUS LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
VANĚK JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
BICHLER FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
SCHÄFER ADOLF LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
MÜLLER IGNAZ INFANTERIST Austro-Hungarian Army
GRUBER JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
VEČEŘE JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KELLER ADOLF INFANTERIST Austro-Hungarian Army
MUKAŘOVSKÝ FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
TRNKA [TRUKA] BRETISLAV LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
MATOUŠ ANTON LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
ZACHARA FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
FOLKE HEINRICH LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
SULMA JOHANN KADETT ASPIRANT Austro-Hungarian Army
MAZIARKA MICHAEL INFANTERIST Austro-Hungarian Army
POTOK JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
CZARNY FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
WIERZBA ANTON LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
RUŽIČKA ALOIS LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
MLECZKO JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KUCHARSKI PETER LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
LECHOWICZ STANISLAUS LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
STANZIEG GOTTFRIED LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KREMER WOLF LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
DYDRUCH IGNAZ INFANTERIST Austro-Hungarian Army
SCHILD, VON SPANNENBERG FRANZ INFANTERIST Austro-Hungarian Army
SZEP ISTVAN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
PAWLO FIODOR Russian Army
LENGYEL MICHALI Austro-Hungarian Army
KLIMANOW MICHAEL Russian Army
HOBARTA ANTON INFANTERIST Austro-Hungarian Army
SAWA JOSEF INFANTERIST Austro-Hungarian Army
LÖRINCZ ENDRE INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KRALIK JOSEF INFANTERIST Austro-Hungarian Army
LOGOJDO ANDREAS INFANTERIST Austro-Hungarian Army
VOŠICKY JOHANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
MURZENKO [MURZYNKO] PETER INFANTERIST Russian Army
ZINOVIOFF ARTJEM PHILIPP INFANTERIST Russian Army
TROFINOW ROMAN INFANTERIST Russian Army
WIERCIOCH ADALBERT LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
Forename Surname Rank Military formation Number
Austro-Hungarian Army 5
Russian Army 109