Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1205020-004
271
157
Cmentarz znajduje się przy drodze Jasło-Biecz, w pobliżu stacji kolejowej. Założony został w miejscu prowizorycznych grobów, które pozostawiły oddziały rosyjskie. Zbudowany jest na planie prostokąta i ogrodzony kamiennym murem z betonową nakrywą. Do cmentarza prowadzi żelazna furtka znajdująca się pomiędzy dwoma półkolistymi bastionami. Główny element cmentarza stanowi wysoki drewniany krzyż łaciński z półkolistym zadaszeniem. Układ mogił jest rzędowy.

Kwatery otoczone są krawężnikiem. Na cmentarzu występują nagrobki w formie:

– kutych dwuramiennych krzyży na betonowych cokołach,
– żeliwnych krzyży łacińskich z datą „1915” na betonowych cokołach,
– betonowych stel.

Na terenie cmentarza znajduje się 51 grobów pojedynczych, 24 rzędowe i 16 zbiorowych, w których pochowano 126 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 137 z rosyjskiej. Nie zidentyfikowano 114.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 39 (plany), GW 61 (zdjęcia).
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 134-136.
  •  J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 519-523.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 177.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 104.
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
BEČKA JOSEF RESERVIST INFANTERIST Armia austro-węgierska
MATUŠINEC WENZEL LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
SCHLACZKY ANDREAS RECHNUNGS UNTEROFFIZIER Armia austro-węgierska
STROBEL JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
LACKA FRANZ GEFREITER TITULAR KORPORAL Armia austro-węgierska
PKIKRYL FRANZ GEFREITER Armia austro-węgierska
MRÁZ CIRILL INFANTERIST Armia austro-węgierska
KLEIN RUDOLF GRENADIER Armia niemiecka
PRINZ KORPORAL Armia austro-węgierska
KOSTONI JOHANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
GÖTZL FRANZ INFANTERIST Armia austro-węgierska
SIMON JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
ŘIHA KARL LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
VELIČKA ANTON LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
WCISLO JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
WIMMER FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
KONEČNY JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
LEJA FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
POSTOWSKA JOHANN EINJÄHRIGER FREIWILLIGER KORPORAL Armia austro-węgierska
PALICHLEB ANTON INFANTERIST TITULAR GEFREITER Armia austro-węgierska
CHOVANEC STEFAN KORPORAL TITULAR ZUGSFÜHRER Armia austro-węgierska
MASKE KARL GUSTAV MUSKETIER Armia niemiecka
SEIBKE OTTO MUSKETIER Armia niemiecka
KALKBRENNER GÜNTHER UNTEROFFIZIER Armia niemiecka
CORDES GEORG UNTEROFFIZIER Armia niemiecka
SCHIELBACH JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
RAZTOCZNY JOHANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
CZERNILIF FEDOR Armia rosyjska
KRYTUKIJ DIMITRIJ Armia rosyjska
BERKA JOSEF INFANTERIST Armia austro-węgierska
SZAROWSKI JOHANN Armia austro-węgierska
RAFELT OTTO RUDOLF INFANTERIST Armia austro-węgierska
TRYTEK STANISLAUS LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
SCHLINGER ANTON LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
SCHLOSSER JOSEF INFANTERIST Armia austro-węgierska
KÜNZEL HERMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
KRAKOWSKI THADDÄUS LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
SLAHOREK VIKTOR LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
BEREK ANDREAS RESERVIST INFANTERIST Armia austro-węgierska
BENO MARTIN ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Armia austro-węgierska
PETER JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
MUNBEK INFANTERIST Armia austro-węgierska
DRAŠAR JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
STRACKE RUDOLF LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
KLUSKA NIKOLAUS LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
CZUBA JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
PEKALA JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
KOGUT JOHAN INFANTERIST Armia austro-węgierska
KANIA STANISLAUS INFANTERIST Armia austro-węgierska
PIETRZYK RUDOLF RESERVIST INFANTERIST Armia austro-węgierska
PETROS ADALBERT KORPORAL Armia austro-węgierska
WERNISCH PETER LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
SLIWKA PAUL GEFREITER Armia austro-węgierska
BIRSA JOSEF RESERVIST INFANTERIST Armia austro-węgierska
BAIER KONRAD LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
FOLDYNA FRANZ INFANTERIST Armia austro-węgierska
DZIEGIEL LADISLAUS GEFREITER Armia austro-węgierska
BOROWIEC FRANZ INFANTERIST Armia austro-węgierska
BARTOŠIK FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
MAGNUSEK KARL INFANTERIST Armia austro-węgierska
MAGUDA STANISLAUS LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
GRABEK JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
MICHON PETER LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
ZIOMEK STANISLAUS LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
BOGACZ ADALBERT LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
BURECKI ALOIS INFANTERIST Armia austro-węgierska
PINZKA WENZEL LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
KUROWSKI JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
STOKLASA HEINRICH INFANTERIST Armia austro-węgierska
SWIDER PAUL LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
TOMON JOSEF INFANTERIST TITULAR KORPORAL Armia austro-węgierska
MOZGVA IWAN INFANTERIST Armia austro-węgierska
SIKORA GEORG LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
KOVAŘIK JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
VICAN FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
KURYC JOHANN KORPORAL Armia austro-węgierska
KUDELA FRANZ INFANTERIST Armia austro-węgierska
JANČA LUDWIG INFANTERIST Armia austro-węgierska
PERČIC PAVLOVIC PETER KORPORAL Armia austro-węgierska
STOLMAR BELA ZUGSFÜHRER Armia austro-węgierska
JUNEO PETER Armia rosyjska
KOSTU CENKO INFANTERIST Armia rosyjska
ARTIMJIRO ANDREAS INFANTERIST Armia rosyjska
FUDOLAW IWAN INFANTERIST Armia rosyjska
KASTAR JAROMIR INFANTERIST Armia rosyjska
WARGA GEORG INFANTERIST Armia austro-węgierska
HECK ANDERAS GRENADIER Armia niemiecka
STEJSKAL JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
VASILO JOHANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
WAJDA JOHANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
MARTINICZ ANDERAS INFANTERIST Armia austro-węgierska
DWOJAK MICHAEL LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
HUSAREK JOHANN INFANTERIST Armia rosyjska
IWANOWICZ GEORG OBERLEUTNANT Armia rosyjska
BELOZERSKI PHILIPP INFANTERIST Armia rosyjska
LARSZYN IWAN MATWARYCEW. INFANTERIST Armia rosyjska
DREHENIS PAUL INFANTERIST Armia rosyjska
PAUSELINA KONSTANTIN ALEXEJ INFANTERIST Armia rosyjska
FJEDOR JOBKA INFANTERIST Armia rosyjska
KONRAD JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
BESELER [BASELER] REINHARD LANDWEHRMANN Armia niemiecka
FEODOROW IWAN Armia rosyjska
SLUTU THEODOR Armia rosyjska
KOLATYP N. Armia rosyjska
MRUK IGNAZ Armia rosyjska
MIKIELEWICZ PETER Armia rosyjska
SPEAL FRITZ Armia rosyjska
RYBOSZOW IWAN Armia rosyjska
KALESMYK Armia rosyjska
SEMENOW Armia rosyjska
ŠKRABAL PETER INFANTERIST Armia austro-węgierska
BAKONDI JOSEF INFANTERIST Armia austro-węgierska
WERNER PERSCH UNTEROFFIZIER Armia niemiecka
PANKIEWICZ JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
WITEK STANISLAUS GEFREITER Armia austro-węgierska
KOLODZIEJ STANISLAUS LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
KONAS JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
MICHALIK STANISLAUS LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
VANĚK JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
BICHLER FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
SCHÄFER ADOLF LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
MÜLLER IGNAZ INFANTERIST Armia austro-węgierska
GRUBER JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
VEČEŘE JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
KELLER ADOLF INFANTERIST Armia austro-węgierska
MUKAŘOVSKÝ FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
TRNKA [TRUKA] BRETISLAV LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
MATOUŠ ANTON LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
ZACHARA FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
FOLKE HEINRICH LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
SULMA JOHANN KADETT ASPIRANT Armia austro-węgierska
MAZIARKA MICHAEL INFANTERIST Armia austro-węgierska
POTOK JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
CZARNY FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
WIERZBA ANTON LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
RUŽIČKA ALOIS LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
MLECZKO JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
KUCHARSKI PETER LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
LECHOWICZ STANISLAUS LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
STANZIEG GOTTFRIED LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
KREMER WOLF LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
DYDRUCH IGNAZ INFANTERIST Armia austro-węgierska
SCHILD, VON SPANNENBERG FRANZ INFANTERIST Armia austro-węgierska
SZEP ISTVAN INFANTERIST Armia austro-węgierska
PAWLO FIODOR Armia rosyjska
LENGYEL MICHALI Armia austro-węgierska
KLIMANOW MICHAEL Armia rosyjska
HOBARTA ANTON INFANTERIST Armia austro-węgierska
SAWA JOSEF INFANTERIST Armia austro-węgierska
LÖRINCZ ENDRE INFANTERIST Armia austro-węgierska
KRALIK JOSEF INFANTERIST Armia austro-węgierska
LOGOJDO ANDREAS INFANTERIST Armia austro-węgierska
VOŠICKY JOHANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
MURZENKO [MURZYNKO] PETER INFANTERIST Armia rosyjska
ZINOVIOFF ARTJEM PHILIPP INFANTERIST Armia rosyjska
TROFINOW ROMAN INFANTERIST Armia rosyjska
WIERCIOCH ADALBERT LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
Imię Nazwisko Stopień Przynależność Ilość
Armia austro-węgierska 5
Armia rosyjska 109